Адуней апсуа-абаза конгресс

20 Июль 2024
07:06
Ардзынба Владислав йайсра йгьи ймамырра
АуагIа рпныла йынкъвгачIву аджьауапкIра акIвпI сара спрезидентра амагIны.
Владислав Ардзынба
Ардзынба Владислав Апсны аполитика даналал агIамта ауи атурых апны рыцIа йбаргвдзакваз йрыуазакIын. Ауи акъраль даунашвачпагIвхатI йгьи аполитика апны йахъазымкIва ажвлара ззадкIылыз акъару апынгьи дапхъагылагIвхатI, йбзазара аурала уыс хъадата йынкъвигатI Апсны ахъахвитри ахвитнагIакви разабакIра.
Владислав Ардзынба. Данстудентыз асквшква
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Владислава Ардзынба, й-80-хауа асквшква
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Ардзынба В. аполитика уысква данрыламылсыз апхъала анаука дадынхалуан. Зынхара адунейла магIны амаз апхьахьа йырхъвыхраква нархарата йрыман Азия ЧкIвын апхъанчIви уагIахъаква ртурых, ркультура, рдиннкъвгара, йалкIгIата, адуней йыквхым ахIатква. Архъвыхраква йшгIадырбауала, ауат апсуа-адыгьа уагIахъаква йраргванын.
Москва сантабзазуз анаука апны сынхара шабгаз АпхъанчIви МарагIатшкIарыцIырта ахъвшара йапщылан. Ауаъа аспирант шIата сынхауа салагатI, а-МарагIатшкIарыцIыртадырра Институт сангIакъвыцIхуаз АпхъанчIви МарагIатшкIарыцIырта акультури ажвлараргIапсщи знархараз асектор саунашвачпагIвын, аистория наукаква сырдокторын.
Владислав Ардзынба
йгIагвалашвахраква йгIарылхпI
Ардзынба Владислав данстудентыз асквшква
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд

Ардзынба Владислав йкандидат диссертация асквш 1971 агIан йхчатI, асквш 1985 асхъан аистория наукаква дырдокторхатI. Ауи СССР а-Наукаква р-Академия а-МарагIатшкIарыцIыртадырра Институт апны АпхъанчIви МарагIатшкIарыцIырта акультури ажвлараргIапсщи знархараз асектор унашва ахъицIун, наука-рхъвыхра нхарата 40 райхIа дыравторпI.
Ардзынба Владислав анаука нхара уысквала Берлин данаъаз, асквш 1986
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд

Турция, 1969 год
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Эшера, 1975 год
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Ардзынба Владислав анаука нхара уысквала Берлин данаъаз, асквш 1986Владислав Ардзинба в научной командировке в Берлине, 1986 год
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Ардзынба Владислав йынбжьагIв цIабыргква щардала йгIалыркIгIун ауи аполитика йара йтахъырала дшаламлыз. Аинститут апны анхара шгIайгвалашваз, анаука даквгIацапахырныс шигвалу гьцIайымкIуазтI. Ага ауаса йаъазтынгьи, йалкIгIата Владислав йакIвпI йанатахъха джьауапкIра ду гIазырбата ауагIахъа-гIархвитхра мгIвайсра йапхъагылагIвхарныс зылшата сквшышвпхьадзарала апсуаква йыргвалаз ахъахвитра гIатдзыргаз.
Аполитика нкъвгагIвчва зымгIва рацкIыс йткIьийу згIвата йырзалуа абари акIвпI – йнахву рхъатачIв мурадква дырхъйарныс ахъазла авласт йъазабакIуа.
Владислав Ардзынба
Асквш 1988 агIан Ардзынба Владислав тшизынадырхатI Апсны апны абызшви, алитератури, атурыхи ринститут унашва ахъицIарныс дгIадрайгвауата. Ауи й-Псадгьыл дазыгIахъынхIвхра апхъала сквшы 22 руацIа Москва дтабзазатI. ДзунашвачпагIвхаз аинститут йангIащаквгыл йгIашIарышвта апсуа уагIа ртшгIархвитхра йащъан йгьи йаквтан.
Айсра апхъала йыздыруаз аполитика нкъвгагIвчва Ардзынба Владислав йакIвымкIва хIуагIахъа рылахь знархараз аджьауапкIра абгата йыззнахвуашыз датша заджвгьи дгьрыламызтI. АуагIахъа-тшгIархвитхра мгIайсра аидеология уазгылырныс ауи закIыпI, ауаса ауи амгIвайсра рейша унашва ахъицIарныс дзачIвызлакIгьи йхъа йгьизаквцIушым.
Геннадий Аламия
Ажвлара уысхагIв, ауысагIв
Ардзынба Владислав, Женева апны, асквш 1997
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Аполитика унашвхъцIагIв ауагIа йзыргвышхвауата даъазара атахъыпI, йхIаль апны ауи хъадапI. ХIара хI-Президент ари йзахъвдаквыцIтI, йшпакIву ухIварыквын ауи йща йалата даъан.
Фазиль Искандер
Асквш 1988 агIан Ардзынба Владислав Апсны Автоном Совет Социалист Республика ЙхIаракIу а-Совет дадепутатта далырхтI. Ауаъа йгIашIарышвта дполитика уыснкъвгагIвхатI йащтагIайуаз атлахан уыжвгIанчIви Апсны къральыгIва йагIаныршагIвхаз агIвычIвгIвыс.

Асквш 1989 агIан апсуакви аквырджькви рэтнополитика апшIагылра йаквыргъвгъвахаз аъаща йтагылтI. Зынгьи йапшымкIва апсуаква аполитика-хабарргага цхърагIара йазыбжан, йшпакIву ухIварыквын Грузия аунашвахъцIагIвчва йрылшауа зымгIва абгата йгIадрысабапуамцара аквырджькви апсуакви рапшIагылра атурыхи ашвхIаусыгIвакви рцIабырг къарчIвахуан.

Ауи атлахан Ардзынба Владислав СССР АуагIа дырдепутатта далырхтI, СССР ЙхIаракIу а-Совет дадепутатхатI, йащтагIайуата СССР ЙхIаракIу а-Совет а-Президиум даларцIатI йгьи автоном гIаныршараква ркъральыгIва йгьи рхабза щата статус знархараз акомиссия дапредседательхатI.
СССР АуагIа депутат Ардзынба Владислав СССР ЙхIаракIу а-Совет асессия апны йгIачважвара, Москва, асквш 1989 декабрь мыз
© АГТРК
Асквш 1990 году Ардзынба Владислав Апсны АССР ЙхIаракIу а-Совет дапредседательта далырхтI. Ареспублика аунашвачпагIв шIыц йынхара нархарта хъадата йалтI Апсны зтлапкъ уыси зкъраль уыси зхъатала йызхахуа къральыгIвата йбзазарнысла рхвитнагIара абзазара йалажьра.

Асквш 1990 август а 25 атшын ЙхIаракIу а-Совет асессия Апсны зымгIвалагьи зхъа йахвиту къральыгIвата йшщаквгылуала декларация нарахвтI. Грузия акъральыгIва уысхагIвчва ауи хабза щата амамкIва джьауап гIарттI.
КIавкIаз апны айсра - гьайсрагIвацам. Ауи анцIрала ахъмаштылра йатшпынхIвапI
Владислав Ардзынба
Август а 14 щымтадза Грузия а-Госсовет айсыгIвчва Ингур дзыгIв апны Апсны къральыгIва гIвына йгIахъысын Гал-Согъвым мгIвала ареспублика ауацIала йгIаскIьауа йалагатI. Ари август мыш шуара агIан туристла йырчвыз Согъвым Грузия равиация топхква гIаквырпсауа йаналага акIвпI тынчта йбзазуз ауагIа айсра шгIалагаз анырдыр.


Ари атшын, август а 14, Апсны ЙхIаракIу а-Совет алачIвара акIвшара атахъын, араъа йалапшуашын Апсны йгьи Грузия рквтала афедерация азазаъащаква рщаквыргылра ауыс. Ауаса амамыр айчважвараква рцынхъвы атанкква гIачважватI. Ардзынба Владислав ареспублика телебарала Апсны абзазагIвчва тшырзынайырхатI р-Псадгьыл ахчара йазгылырныс йаквгIазшIитуата.

Август а 18 Ардзынба Владислав даунашвачпагIвхатI гвжважвагIвала йгIаныршахаз хъахчарала АкъральыгIва Комитет. Йхъатала унашва ахъицIун 18 сквша йгIашIарышвта сквшы 40-дза зныбжьу Апсны абзазагIвчва арра рызшIытра.
Апсны телебарала айсра йапхъахуз атшын Ардзынба Владислав акъраль йтшырзынархара, асквш 1992, август а 14
© АГРТК
Архъвква щтахьла йатрыпахрала (аквырджьква – Багмаран кыт ахьыла, апсуаква Гумиста дзыгIв апныдза) мачв зцIарцIаз ангIалраква йрайжьан август а 18 аквырджь айсыгIвчва прагылакIгьи йанымйауата Согъвым йталын йыркIытI. Зынла йджвыквылтI ахIвынчIаракви араъа йбзазуз апсуаква рыквчIвакьри.

Айсра йапхъахуз амшква рагIан ареспублика аунашвачпагIвчва Согъвым йтыцIын Гудаутала йайтыпатI, араъа йтата йынхатI айсра ъадзакIвшуз аурала. Апсуаква рунашва йацIата йгIащаквхатI Гумиста йгIашIарышвта Бзыбдза йщтIаз ашIыпIа. ЙкIвыршата йгIанхатI Ткъварчал йгьи Очамчыра район апсуа кытква рызбжа.
Айсра йапхъахуз амш. АцхIа Къапщы
© АГРТК
Апсуаква рцри чIвыла йбзазарныс рхвитнагIа йаназабакIуаз багъьата йгIарыцIагылтI Лагъь КIавкIаз, ГIвадахь Россия, агIвымакъральква йгIартыцIыз айщчва уагIахъаква. Швабыж амагIны дууын Апсны йацхърыгIарныс зтахъырала айсра йпшцIалуаз ауагIа рсатырква тшъауацIырхыз. Ауи зпхьадзарала хъгалра ду змаз агъа йпшIагылаз апсуаква гIанаргвышхвахтI, ркъару йаланархIахтI.
АрыцхIагIа ацIолара гIахIгвынгIвра ахъазла, ауи аныншауа араъа хIаъазара шатахъу хIылахIхIвара ахъазла Ардзынба Владислави хIари хIанйарагIвацара акIвын йатахъыз. Ауи йылаква зымгIва гIархIвун: йщхаз рыхъазла йхьыгIагьи, йабгу рыхъгвжвайгIарагьи, йборч ацIыхъвадза йшйырхъйушла йбагъьара… Ауи айсра ъадзакIвшуз амыз ауыраква рурала дхIыдзхъагылан. Айбащра хIпшцIалпхьадзагьи йхIылахIхIвун ауи.
КIьылдза МухIамад
Апсны а-Фыр
Апсуа айсыгIвчва Гумиста хъахчара гIвына, Мараташварта фронт, гIандыршауа йалагатI. Йхъылапсата йгIаншаз апартизан гвыпква Апсны амарагIацIцIырта чIвыла апны тшадыркIылуа йалагатI, мачIмачIымца МарагIацIцIырта фронтгьи араса йгIаншатI.

Абарат агIаншараква рхъахьла асквш 1992 сентябрь а 3 Москва «Президент Отель» апны КIавкIаз чIвыла ареспубликаква рунашвачпагIвчва анйатI, йхътIыта йшырхIвазла. Ауаса йхътIымкIва ауи анйара агладиаторква рапшIагылрахIва йахьырцIатI.

Россия, Грузия йгьи Апсны рунашвачпагIвчва ранйара ауатыкв йтан Апсны апны айсра ашIарысра. Анйара йалан Лагъь КIавкIаз ареспубликаква йгьи Россия АгIвадахь чIвыла областква рунашвачпагIвчвагьи. Ауатгьи анйара йалакваз арахьарат зымгIвагьи Апсны ргIащтийыгIвчва гвып ткIьийта йгIарыквдыргъвгъвун, йхътIыта агрузин хъата ззгылаз йацыркIуан.
КIавкIаз ареспубликаква рунашвачпагIвчва ранйара амщтахь Россия, Грузия, Апсны аунашвачпагIвчва апресса анхагIвчва йгIарыдгылтI, Москва, «Президент Отель», асквш 1992 сентябрь а 3
© АГРТК
Сара Анчва йпахь сгылата йсхIвитI ауи шдурысым.
Владислав Ардзынба
Москва апны КIавкIаз чIвыла ареспубликаква рунашвачпагIвчва ранйара астенограмма йгIалхпI
ЙгIазгвыквсыз акъраль аунашвачпагIв зтахъырала ари айсра йпшцIалыз ауагIа ауи ахъазла хIаквым рыквшвауата йгIазхIвауа ашвъа мачвы ацIайдырцIарныс рмурадын. Аквыргъвгъвара ду гIандыршауата ага йгIайыквхIаргьи Ардзынба багъьара гIайырбан апсуа уагIахъа ргIахчара йазгылыз ахъачва ркърар гIащаквыйыжьтI. Москва апны йакIвшаз анйара ацIхъватра швъа Апсын чIвыла мамырра гьазгIанамгтI, йшпакIву ухIварыквын аквырджь рхъвква араъа йтдахра атахъыта йгьгIанамырбузтI – йалкIгIата ауи акIвын Апсны ащтийыгIвчва йырхIвуз, йыззгылаз. АпшIагылра шаъаз йгIанхатI.
Араъа, Апсын чIвыла хвыц апны, дара айсыгIвчва йырхъазымкIва рлактакви рыхьызкви гьухъаштылуам ранчвагьи. Лпа данырщра апхIвыс ллакта утапшра атахъхитI. Ауи швабыж йчIвыхьпI. Уагъанадзара йгьйагъьаущарым ауи
Владислав Ардзынба
Апсны апны айсра йауырадзаз мыш 413 руацIа йакIвшун. Асквш 1993 сентябрь а 30 агIандза, Апсны ахвитнагIа азгIазгыз АйгIайра Амш атшындза. Апсны абзазагIвчва рыцхIагIата рчва йтшаз гьузышвушым. «ХIара хIбзазарныс ахъазла апсра хIапшIалуан», араса йхIвахтI уадыргIвана Ардзынба Владислав.
Айсра йаладзкваз ранчва
© Соловьев Андрей
Гумиста фронт апахь тыпква
© apsnyteka.ru
Гумиста фронт апахь тыпква
© apsnyteka.ru
Агъачвала йкIвыршаз Ткъварчал къала
© Чкадуа Ибрагим
Гумиста фронт апахь тыпква, асквш 1993, агъны
© apsnyteka.ru
Лиуан йорден анкъвгагIвы Лазба Алик
© apsnyteka.ru
Ардзынба Владислав йщхаз айсыгIв даныцIарцIуз даъата, Гудаута, асквш 1992, декабрь мыз
© АГРТК
Акарта гIазырбауа аплакат апны Ардзынба Владислав даныпI, йымачвгьи ацIапI
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
ХIара ари айсра мчыла йгIахIыларгатI. ХIгIадрыхъвата хIыквырчIвакьырныс рмурадхатI. Ауаса хIуагIахъа тшгIащтIырхын йцIабыргу абакIрала хI-Псадгьыл йазгылтI, хIкъральыгIвара згвычIарныс йалагаз йырпшIагылата ауи гIархчатI. Абари йхIаракIу абакIра апны хIара цIагылата йхIзалтI Лагъь КIавкIаз, Россия АгIвадахьшта ауагIахъаква, згвыла йцкьу адуней абзазагIвчва зымгIва.
Владислав Ардзынба
Апсны а-Фыр (дабгахымква) Хварцкия Мушни
Апсны а-Фыр (дабгахымква) Хварцкия Мушни
© apsnyteka.ru
Ардзынба Владислав Гумиста фронт айсыгвчва гвып дрыцхъагылап
Ардзынба Владислав Гумиста фронт айсыгвчва гвып дрыцхъагылап
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-Гвчагвчпара Фонд
Айгайра гадзарныс мшквак атахъыхта, Мачара кыт ашыпа апны, асквш 1993, сентябрь мыз
Айгайра гадзарныс мшквак атахъыхта, Мачара кыт ашыпа апны, асквш 1993, сентябрь мыз
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-Гвчагвчпара Фонд
Айгайра гадзарныс мшквак атахъыхта, асквш 1993, сентябрь мыз
Айгайра гадзарныс мшквак атахъыхта, асквш 1993, сентябрь мыз
© apsuara.ru
Апсны ар айсыгвчва Дбар Сергей йгьи (Ака) Ардзынба Салыбей Амамырра урам апны, асквш 1993, сентябрь мыз
Апсны ар айсыгвчва Дбар Сергей йгьи (Ака) Ардзынба Салыбей Амамырра урам апны, асквш 1993, сентябрь мыз
© apsnyteka.org
Гагра агархвитхра
Гагра агархвитхра
© news.milli.az
Апсны ар айсыгвчва Ахвитра ауашвагв апны, асквш 1993, сентябрь мыз
Апсны ар айсыгвчва Ахвитра ауашвагв апны, асквш 1993, сентябрь мыз
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-Гвчагвчпара Фонд
Ардзынба Владислав АчIахIныгIва парк апны даъата
© АГРТК
УадыргIвана зны Ардзынба В. араса йхIвахтI: «РахIа йчвгьаз атлахан хIхъыстI, хIапхъала йаъапI рахIагьи йбаргву азаман». Дызлачважвауа амамырра бзазара ащаквыргылра, айсра амщтахь амамырра азцара акIвпI. Ауи шIырпшыра змам къару ду аларцIара атахъхатI апсуа уагIа шабгугьи ауат рапхъагылагIвгьи.

Асквш 1994 ноябрь а 26 агIан Ардзынба Владислав Апсны Республика дахъадата далырхтI, асквш 1999 октябрь а 3 атшын ауи абзазагIвчва шабгу рнапIщтIыхрала йгIванхауата дпрезидентхатI.
Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент Ардзынба Владислав йинаугурация апны, Согъвым, асквш 1994, ноябрь а 26
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Ардзынба Владислав апресса интервью анритуаз агIан
© АГРТК
Ардзынба Владислав данпрезидентыз асквшква руацIа ареспублика рыхъазла магIны хъада змаз ахачIвква хъйатI. ЙалкIгIата, асквш 1925 йлырхыз Апсны а-Конституция гIащаквгылхтI, Апсны Ар йгьи Ахъыхчара министерства, АгIвымакъраль уысквала министерства, арепатриация ауысла КъральыгIва комитет гIаншатI, апхъала йыздынхалыз атопонимика гIащаквгылхтI.

Швабыж магIын ду рыман Ардзынба мачвы зцIайцIаз акъральыгIва швъаква: Аквырджь-апсуа апшIагылра политика амальла йаныргIалра знархару атшазынархара, Апсны йгьи Грузия ркъральгIвынаква рпны, йапшIагылу ахъатаква рбжьара Россия амамырра рхъвква тадара знархару атшазынархара, Апсны йгьи анахьанат ареспубликаква райгвари рацынхари знархару ангIалраква радычпалра, Апсны агIащтийыгIвчва руысхартаква агIвымакъральква рпны ргIахътIра, ахъахвитра зму Апсны къральыгIва а-Конституция шIыц, ареспублика а-Герб, а-Нып йгьи а-Гимн рнахвра; апсуа бызшва ареспублика йакъральыгIва бызшвата ащаквыргылра; Апсны а-Наукаква р-Академия агIаныршара.
Асквш 1999 агIан Апсны апны акъральыгIвква йзлабзазауа а-Конституция азазаъащата йазрыму знархараз ареферендум акIвшатI йгьи «Апсны Республика акъральыгIва хъахвитра ауысла» хабза нарахвтI.
ХIара хI-Конституция злалу ахъвыцра нархартаквала йгIархьымшвауата йыршIуырпшы йауаштI Россия, США, Голландия, Австрия рконституцияква. Ауат адунейла хвы ззырчпаз АгIвычIвгIвыс йхвитнагIаква руысла Адуней декларация ажванахъа хъадаквагьи йрыквыргIапспI.
Владислав Ардзынба
Ареферендум йалата рнапIы щтIырхтI ауи ахвитнагIа змаз аквырджьква рпроцент 97. Ардзынба В. ауралагьи йгIаликIгIун айсра агIан апсуаква йгIарпшIамгылыз аквырджьква Апсны абгата йакъральыгIвхарныс йшахвитызлуш. ЙащтагIайуаз азаман аурала ауи ахвитнагIа гIадрысабапуата айсра амщтахь Апсны йгIацапахтI аквырджьква зыкь 60-гIв раъара.
Сара сшхъвыцуала, Апсны апхъахьылагьи уагIахъа щарда зтабзазауа къральыгIвазлуштI. МагIны ду амапI зыбызшвала йапшым дзачIв къральыгIвызлакIгьи а-Конституция апны йгIарбу ахвитнагIаква абгата йынкъвигарныс.
Владислав Ардзинба
Ардзынба Владислав ауралагьи йрыбагъьун Апсны агIвымакъраль политика апны Россия йыршIпшра шатахъу, йшпакIву ухIварыквын Россия – псабара цIасла йщаквгылыз Апсны йрыцызкIуа гIвза къральпI.
Щардала йгIаншитI хIпны ахьшвашвара йа апхара гIазхъшахъыцIуа Россия ахъатала йгIасуа апша акIвта. Россияла йгIасуа апшаква ауралагьи йшпхазлуш сайгвгъитI, ауи асхъан Апсны апынгьи йщаквгылазлуштI амамырра, атынчра йгьи акъагIара.
Владислав Ардзынба
Ардзынба Владислав йгьи агенерал Коробко Сергей, асквш 1998, май а 9
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Ардзынба Владислав, Краснодар шта агубернатор Кондратенко Николай йгьи Адыгейшта апрезидент Джаримов Аслан
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Ардзынба Владислав йгьи Затулин Константин
© Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент й-ГвчIагIвчпара Фонд
Left
Right
Асквш 1997 агIан йапхъахауата агIвымакъраль – Трыквшта – йцатI зхъа йахвитхаз Апсны акъральыгIва щтийыгIвчва гвып рахIа йхIаракIу аъанатIанкъвгагIвчвала йадгалата. Араъа Ардзынба Владислав дрынйатI зпхьадзара дуу апсуа диаспора. Акъраль дахъадата дъадзанхуз аурала Ардзынба В. магIны ду азибун сквшышвкIи бжакIи руацIа зпсадгьыл йакъвгата агIвымакъральква йыртабзазауа абашталагIвчва рабадырра, рыщтаныкъвара йгьи арепатриация ауыс.
Ардзынба Владислав дгIахIвитI, Астамбыль, асквш 1999
© АГРТК
Асквш 2004 агIан Ардзынба Владислав ареспублика а-Президент йъанатIа дакъвыцIхтI. Ари йщаквыргылра йашвхIаусыгIвахатI азгIва хьанта.
Аитальянква ртурых апны Гарибальди йапшта, ашотландква рпны Уоллес йапшта, Ардзынба Владислав апсуа уагIахъа рпны анцIралагьи йдуу дфырпI – ртурых апны рахIа йбаргвдзу азаман йанташвара ауагIа йгIандыршауа дапхъагылагIвпI
Константин Затулин
Ардзынба Владислав даныцIарцIуз атшын Затулин Константин йгIачважвара, Согъвым, асквш 2010 мартI а 10
© АГРТК
Апсны акъральыгIва йгьи аполитика уыснкъвгагIв ду Ардзынба Владислав сквшы 65 йныбыжьта асквш 2010 мартI а 4 адуней йхIваджьтI. Ауи уасйатта йчпатI Согъвым район Эшера кыт апны йчIвылахъв йдраухырныс. Айсра агIан ари ашIыпIа Гумиста фронт асатыр йаланкIуан.
Апсны Республика Йапхъахауа а-Президент Ардзынба Владислав
© АГТРК

Атекст згIвыз - Ардзынба Астанда, асуратква рредактор – АгIвдза Наала, аредактор хъада – Лазба Амина