Аменю
9 Июнь 2023
18:01
ТшанцIара

Адуней
апсуа-абаза
конгресс

Адуней апсыуата, абазата йыкву адхIкIылитI
«ХIара хIгIащаквгылхуаштI»:
Абашта айсра афыр
Хварцкиа Мушни
Археолог гврыхва Хварцкиа Мушни йынцIра анаука йазынайырхазарквын
ужвыгьи гIахътIра щарда гIайдахIвуашын. Ауаса йпсадгьыл апхыцIа йгIанылыз
архъвыхраква ауи йбзазара ацадырпатI, йаргьи абджьар гIащтIихтI.
«АуагIа рыхъаз йымчвуа мцата уалра»
АГIВГIВЫ ГОГУА АЛЕКСЕЙ ДАНГIАДРИЙЫЗ АМШ ЙАДАХIВУАТА
АпхъагылагIв гвапа:
Апсны йгIвыджьхауа апрезидент
Багапщ Сергей
Багапщ Сергей йыхьыз апсыуа къральыгIва атурых йшгIалахазла,
ауи данпрезидентыз Апсны ахъахвитра йадгылтI Россия йгьи датша
къраль гвыпкI.
МартI а 4 атшын Апсны йгIвыджьхауа апрезидент сквшы 70 йхъыцIуашын.
Ардзынба Владислав
йайсра йгьи ймамырра
Ардзынба Владислав Апсны аполитика даналал агIамта ауи
атурых апны рыцIа йбаргвдзакваз йрыуазакIын. Ауи акъраль
даунашвачпагIвхатI йгьи аполитика апны йахъазымкIва ажвлара
ззадкIылыз акъару апынгьи дапхъагылагIвхатI.
Герзмава Хибла
Апсны йгьи Россия
р-«Хьапщ сопрано»
Хибла лыхьыз апсыуа бызшвала йгIаныцIитI
«зылаква хьапщу», ацIбацIбагIвчвагьи щарда цIуата
йлыпхьитI Россия «ахьапщ сопрано» – хIва.
Апсуа йа абаза бызшва
швшвырдырныс швтахъума?
АвидеоапхьарасахIатква зту хIканал апны тшаншвцIа!
Апсыуакви абазакви
заджвы йчIвгьи йапшым
агвбайара йанкъвгагIвыпI
Ари агIвырала зыщайдзагьи зтурыхгьи азакIу ауат агIвуагIахъакI
рбзазаща, рынхаща, разъазара, рцIасква йырзынархата АААК
апортал апхьагIвчва йырзадыгIгалыз аэтнография
бзагIвраква джвыквхIцIитI
Аимам Хвби Иналь:
сабаду йыщта сырцитI, сгIариква
рсабиквагьи сыщта йтагылуаштI
«Сара кIьасата адин садгылызтынгьи ауи сгвы арыбагъьитI, схъагвы аквыта йынкъвызгитI.
Анчвата йдуу йкъаругьи йылпхагьи гIвына гьрымам. Сара сабаду йымгIвала сымгIвайситI,
сгIариква йгIартынхаз асабиквагьи сыщта йтагылхуаштI»
Адиннкъвгарта йгьи
архитектура ачвахъабага:
Апсны апны Бедиа кыт йтагылу ахрам
Бедиа йтагылу ахрам Апсны Ткъварчал район Агв-Бедиа кыт
ахва апны асквш 999 агIан йыруыхватI. Ари акьристан
храм Апсны утыцIта хъарата ахабар гатI.
Абазала швчважва: абаза
бызшва апхъанчIви, уыжвгIанчIви,
апхъахьыла апхыцIа
Абаза бызшва гIвдиалекткI амапI: алитература бызшва йащатахаз тIапIанта диалекти
ащхъарауа диалекти. УахьчIвала агIвбагьи гIадрысабапитI.
Апсуа тшчвашвкIыгIв: «апхъанчIви
айсчва ркърар» нкъвызгуз
Асквш 2019 агIан Йапхъахуз адуней айсра ангIалагазищтара сквшы
105 цIитI. Ауи йалан айбащраква рпны хъацIара ду, рпсадгьыл азцIабыргра гIазырбаз апсуа айсчва.
05.06.2023 13:17
Гвдауыта, Апсны Республика

АААК «Аимадара» проект апкъ йтата амдара аднагалтI.

Асабиква шIыцракI ддырдыруата штшпсырщуш йазынарху «Аимадара» проект архъйауата Адуней апсуа-абаза конгресс КвтIол кыт апхьарти Афон ШIыц Арыпхьарта квта «Абипари» рапхьагIвчва гIамдара мшы рзаднагалтI.
Асабиква Мгвыдзырхва кыт йаъу аэтнопарк, Афон ШIыц ахIатшпы йцатI, Анакъвапиа абагъьатагьи йхъалтI. Анакъвапиа абагъьата атурых джьащахъва амдара йалаз зымгIва йралхIвтI Афон ШIыц апны йгIаныршу АААК ашIыпIа хъвшара йалу, «Абипара» Арыпхьарта квта аунашвачпагIв Чычба Лия.
КвтIол апхьарти «Абипара» Арыпхьарта квти рквтанай классква йрапхьагIвчвата амдара 30-гIв райхIа алан.

0
05.06.2023 12:54
Очамчыра, Апсны Республика

АААК Джьгьарда кыт апны асабиква рыхъазла ларпшра аднагалтI.

Асабиква рхчара а-Дуней мшы йазынархата Джьгьарда кыт апны асабиква гвыргъьахъв ларпшра рзаднагалтI Адуней апсуа-абаза конгресс. АцIайква зыркьахвуаз апрограмма йалан аниматорквагьи ашIахъаква дзыла сурат рнызцIаквауагьи. Агвыргъьахъв аналгуз асасчва хвыцква зымгIва согIата ахъагIараква рыларшатI.

0
04.06.2023 18:56
СогIвым, Апсны Республика

АААК Арайон шIыц апны саби гвыргъьахъв аднагалтI.

Асабиква рхчара Адуней мшы агIан Адуней апсуа-абаза конгресс СогIвым къала Арайон шIыц апны гвыргъьахъв алалра аднагалтI. Асабиква фитнеси гIахIври рстудия "Mansarda fit art", аниматорква, дзыла асуратгIвгIвчва злаз йкьахвыз аларпша рзадыргалтI. Ауи аналга ахвыцква зымгIва согIа хъагIа рызпшуан.
Аконгресс ари агвыргъьахъв адгалра йацхърагIаз "Kids Republic" ткван зчIву Тарба Денис, Апсны АуагIа Райззара  - Апарламент адепутатква Садзба Инари Голандзиа Вахтанги аразыра ажваква рзынанархитI.

0
04.06.2023 18:47
Гвдауыта, Апсны Республика

АААК апроект «Ирӡтәым» йапхъахуз ахъвы Лыхны кыт йаъу атурых йалу атшшара апны йакIвшаз алекцияла йалгатI

Гвдауыта район ажвахапхьартакI рпны апхьагIвчва 400-гIв рыхъазла йгIазпхьаз жвалекциякIла йалаз АААКи АГУ адоцент Джугелиа Инни йацдырхъйауа апроект «Ирӡтәым» (абазала – «ЙрыдзчIвым, йурыдз йамуаш») йапхъахуз ахъвы йалгатI. Гвдауыта район апхьартаква рапхьагIвчва 60-гIв рыхъазла йадыргалыз йцIыхъвахуз алекция атурых йалу Лыхнашта тшшара апны йакIвшатI. Алекция акIвдыршатI АААК ЙхIаракIу асовет йалу аэтнолог Барцыц Марини атурыхдырыгIв Гваджьба Руслани. https://abaza.org/abq/1037

0
02.06.2023 13:45
Гвдауыта, Апсны Республика

АААК ашIыпIа хъвшара гIахъыртIытI Хыпста кыт апны.

Адуней апсуа-абаза конгресс ашIыпIа хъвшара гIахъыртIытI Гвдауыта район йаланакIуа Хыпста кыт апны. Ауи 57-хауата йалтI. АшIыпIа хъвшара даунашвахъцIагIвхатI АгIвдза Лери. Датшагьи ауи йалалтI Еник Амиранда, Гыцба Инал, Аргвын Омар йгьи Чвышба Инар.

0
Остальные события
Швхь ГIвш Хш Пщ Хвш Сбш Мтш
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ясер Гумба
Анастасия Афаунова
Астамур Асабуа
Людмила Айсанова
Булут Емектар
Джемиле Дйундар
Шеима Алтынаи
Аста Бигуаа
Алара Едже Коч
Сертап Юнер
Тамара Шаева
МАРИАННА АМИЧБА

Апроектква рыцкIра / Алазара ашвачIвы

А-Конгресс апроектква ртшауацIыхра швъагIалалуа ахъазла

А-Конгресс алалра

АхIвара швъа атагIвра