Abhazya ve Adige kültür bakanlıkları arasındaki kültürel alanda işbirliği anlaşması çerçevesinde, Doğu Devlet Müzesi'nin Kuzey Kafkasya şubesi Maykop da, «Abhazya. Tarih, Kültür ve Günümüz» adlı kültürel-sergi projesinin sunumu yapıldı.

Said Barganciya

«Abhazya. Tarih, Kültür ve Günümüz» adlı kültürel-sergi projesi çerçevesinde Adıgey’in başkenti Maykop'ta "Abhazya'nın Sanatçıları" sergisi, “Eski Sukhumun Mimarisi” fotoğraf sergisi ve “modern dünyadaki kültürel mirasın korunması” adlı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. “Zorluklar, problemler, beklentiler”- proje sunumu 22 Şubat Cuma günü Doğu Devlet Müzesi'nin Kuzey Kafkasya şubesinde yapıldı.

Abhazya heyetine, DAK bilgilendirme portalına “Abhazya.Tarih, Kültür ve Günümüz” adlı projenin, Abhazya ve Adigey Kültür Bakanlıkları işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştiğini anlatan, Kültür, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Bakanı Elvira Arsalia başkalık yaptı.

Arsalia, “Yalnızca Abhazya'nın geçmişinden değil, Bu proje çerçevesinde, bugün bizim için hala geçerli olan - tarihi ve kültürel mirasın korunması, yaratıcı inisiyatiflerin desteklenmesinden bahsediyoruz. Bizler kültürel ve ruhsal olarak birbirine bağlı uluslarız (Abhaz ve Adige) ve bu formatın ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağından eminim”, dedi.

Elvira Arsalia bir kaç gündür, Devlet Sanatçılar Birliği'nin 80. yıldönümü çerçevesinde gerçekleşen “Abhazya Sanatçıları” sergisi de dahil olmak üzere birçok önemli etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan, serginin yaklaşık bir ay daha Maykop'ta kalacağını, daha sonrasında St. Petersburg ve Moskova'da sergileneceğini söyledi.

Sergi; resim, heykel, grafik ve dekoratif sanat ustalarının eserlerini sunmakta. Sergiyi, Gulia Devlet Ödüllü, Rusya'nın Tasarımcılar Birliği ve Abhazya Sanatçılar Birliği üyesi, Kültür Bakanı Elvira Arsalia'nın tarafından hazırlanan Abhazya ulusal kostümler de sergiyi süslediler.

Elvira Arsalia, “Serginin açılışının Adigey'de yapılması bizim için özellikle önem arz etmekteydi. Tüm ortak etkinliklerimizde profesyonel ve arkadaşça bir atmosfer hüküm sürüyor”, diye vurguladı.

"Abhazya'nın Sanatçıları" sergisine, bu tür etkinliklerin ehemmiyetini belirten ve kardeş ulusun kültürünü tanımalarını sağlaması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Adigey Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yuri Atulev de katıldı.

Atulev, “İlişkilerimiz, özellikle son yıllarda aktif işbirliği ile içinde sürmekte. Tüm bu etkinliklerimiz, Abhaz meslektaşlarımız ile İşbirliği Anlaşmasını imzalamamız ile sonra mümkün oldu. Yaratıcı insanların dostluk kurabilmesi ve iletişim içinde olması çok önemlidir. Sanatçıların eserlerini yakından görme fırsatına paha biçilemez. Verimli işbirliğimizi kesinlikle sürdüreceğiz”, dedi.

Ayrıca, «Abhazya. Tarih, Kültür ve Günümüz» adlı kültürel-sergi proje çerçevesinde, "Eski Sukhum'un Mimarisi" fotoğraf sergisi de gerçekleştirildi. Kültür, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Bakanlığı basın departmanının verdiği bilgiye göre, fotoğraf sergisi, Eski Suhum’un sivil mimarisinin eşsiz fotoğraflarını sunuyor. XIX yüzyılın başı ve XX yüzyılın sonuna ait fotoğrafların, kentin mimari mirasının tüm zenginliğini göstermekte olduğu söyleniyor. Şehir planlamanın farklı aşamalarını, 2500 yıllık Abhazya'nın başkentinde görebiliyoruz.

Kültür, Tarih ve Kültürel Mirası Koruma Bakanlığı basın departmanının verdiği bilgiler arasında, “Bu fotoğraf sergisinin amacı, ziyaretçilerde, Abhazya'nın mimari görünümüne dair genel bir fikir oluşturmaktı. Fotoğraflarda er alan objelerin çoğu, Devlet Tarihi ve Kültürel Miras Alanları Listesinde yer almakta olup, Abhazya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Bölümü tarafından korunmaktadır”, diye belirtiliyor. “Modern dünyada kültürel mirasın korunması: Zorluklar, problemler, beklentiler” adlı yuvarlak masa toplantısı katılımcıları küreselleşmeye karşı birlikte yürütülebilecek işbirliği konularını dile getirdiler ve gelecek için bir eylem planı belirlediler.

Kültürel Sergi Projesi “Abhazya. Tarih, Kültür ve Günümüz ”, Abhazya Kültür, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Bakanlığı ile Adıgey Kültür Bakanlığı arasında, Haziran 2010'da imzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde gerçekleşti.