Daha önce Abhazya'nın tarihi hakkında yayınlanmamış belgelerin birleştirildiği iki ciltlik derlemeler Moskova'da tanıtıldı.

Said Barganciya

Abhazya Cumhuriyeti'nin tarihini ve belgesel mirasını onarma projesinin bir parçası olarak tanımlanan iki ciltlik Abhazya tarihi belgeleri, Uluslararası gençlik ve tarih forumu “Tarih ve arşivler: devletlerarası boyut” da Moskova'da sunuldu. Sunum, Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi tarafından Abhazya’nın Rusya Federasyonu Büyükelçiliği ve Moskova Abhaz diasporasının desteğiyle düzenlendi. Derlemelerdeki belgeler konularına göre kategorize edildi ve ciltlere şu isimler verildi: “Rusya Federasyonu Devlet Arşivi'nin belgeleri ile Abhazya'da devrimci hareketin tarihi (1905-1921)” ve “Turistik Abhazya”.

İlk derlemenin Abhazya'da Sovyet iktidarının kurulma dönemiyle ilgili 65 belge içerdiğini belirtiyor, kitabın derleyicilerinden ve forum koordinatörlerinden biri olan Milana Bjania.

Bjania, “Gönderilen belgeler Abhazya bölgesindeki devrimci partilerin faaliyetlerini yansıtıyor, ayrıca liderlerin ve partilerin programları hakkında bilgi veriyor”, diye belirtti.

104 belgeden oluşan ikinci kitap ise 20. yüzyılda Abhazya'nın turizm ve şehir planlamasına ayrılmış. Çeşitli fotoğraflar, planlar, haritalar, çizimler, seyahat günlükleri, otobüs ve yürüyüş turları hakkında bilgiler, şehirlerin manzaralarını anlatan metinler ve doğal manzaraları içermekte.

Bjania Milana, “Bu belgeler – “Canlar Ülkesinin”(Abhazya) popüler turistik rotalarını, tarihini ve kültürel miras nesnelerini, konuklarının hatıralarını incelemeye izin veriyor”, diye belirtiyor.

Ayrıca Abhazya Cumhuriyeti'nin tarih ve belgesel mirasının restorasyonunun, Rusya ve Abhazya beşeri bilimler uzmanlarını birleştiren hükümetler arası bir proje olduğunu vurguluyor.

Gelecekte, Abhazya'nın tarihi ile ilgili belgeleri tanımlama çalışmalarına devam edilmeli, sonuçta, halkın tarihsel hafızası, tarihsel ve belgesel mirası, devletliğin temel bir bileşenidir ve büyük öneme sahiptir ”, diyor kitapların derleyicilerinden biri olan Bjania.

Derlemelerin diğer bir yazarı Anastasia Knyazeva, çalışmanın teknolojik alt yapısı hakkında ayrıntılı olarak bilgi verdi. Knyazeva, derlemelerin oluşturma sürecinin birkaç etaptan oluştuğunu belirtiyor.

“[Yayınlanan koleksiyonlar üzerinde çalışırken] bilgilerin tekrarlanmasını önlemek ve daha önce yayınlanmış olan bu dokümanları içlerinden ayırmak için çalıştık. Bunu, - seçilen belgelerin taranması - ve paralel olarak, başlıkların derlenmesi, derlemelerin kullanım kolaylığı için materyallerin sistematik hale getirilmesi gibi arşivlerin teknik çalışması izler”, diyor.

Anastasiya Knyazeva, “Daha sonra yayının bilimsel referans bölümü için derlemeler başlar: önsöz, dizinler, kısaltmalar ve diğer şeylerin listesi. Ve son aşama - derlemelerin düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi”, diye anlatıyor.

Derlemelerin tanıtımında, Abhaz-Abaza diasporasının tanınmış temsilcileri, toplumun ve siyasetin önemli isimleri, Abhazya ve Rusya'daki Kafkasya uzmanları, öğretmenler ve öğrenciler yer aldılar. Belgelerin derleyicilerinden aldığımız bilgiye göre, üçüncü derleme üzerine şimdiden görüşmeler başlamış bile.