Yaşasaydı bu yıl 70 yaşına girecek olan Abhazya İkinci Devlet Başkanı Sergey Bagapş'ın yıldönümü onuruna, Suhum'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Said Barganciya

Abhazya İkinci Devlet Başkanı Sergey Bagapş anısına,  5 Mart tarihinde, Suhum da Uluslararası Bilimsel Konferans ve Fotoğraf Sergisi gerçekleştirildi. Anma etkinlikleri Bagapş’ın 70. yıl dönümü dolayısı ile gerçekleşti. 

Uluslararası bilimsel konferans, Abhazya Dışişleri Bakanlığı, Abhazya Bilimler Akademisi ve Abhaz Devlet Üniversitesi tarafından düzenlendi.  Konferans, Abhazya halkının ulusal kurtuluş savaşında, devletin kurulmasında ve Abhazya'nın bağımsızlığının uluslararası tanınmasında Sergey Bagapş'ın rolüne adandı.

Sergey Bagapş'ın yıldönümü konulu konferans, Abhazya Başbakanı Valery Bganba tarafından açıldı ve açılış konuşmasında İkinci Devlet Başkanı’nın ülkenin kalkınmasındaki büyük katkısına vurgu yapıldı. Onun Devlet Başkanlığı döneminde "Abhazya için çok karmaşık ve basit olmayan olayların" atlatıldığına dikkat çekildi. 

Valeriy Bganba, “Abhazya'nın egemen bir devlet olarak attığı ilk adımlar, Sergey Vasiliy-ipa Bagapş’ın adıyla bir anılmaktadır. Abhaz devletinin oluşumundaki rolüne paha biçmek çok zordur. Onu tanıyan herkesin anısında, Rus-Abhaz dostluğunun güçlendirilmesinin ilkeli destekçisi olarak yaşamakta. Her zaman, vatandaşlarına mümkün olduğu kadar fayda sağlamayı ve sorunların çözümünde azami etkiye ulaşmaya çalıştı”, diye vurguladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılanlar arasında, anma etkinlikleri için Abhazya'ya gelen eski Osetya Cumhurbaşkanı Eduard Kokoytıy da vardı. Kakoytıy, Sergey Bagapş'ın Abhaz ve Oset halkları arasındaki karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı katkıların altını çizdi.

Kakoytıy, “İki kardeş gibiydik. Onun (Sergey Bagapş) geçtiği tüm sınavlardan, yollardan bende geçtim. Uluslarımız iki kardeş, ikiz gibiler. Tarih bunu ispatladı. Biz bu sınavları hep beraber atlattık. Halkı için en sert baskılara katlandı”, diye belirtti konuşmasında.

DAK Yüksek Konsey üyesi, Abhazya eski Dışişleri Bakanı Vyaçeslav Çirikba da, Sergey Bagapş ve Onun kişiliğinin çağdaş Abhazya tarihindeki rolü hakkında bir konuşma sundu. 

Çirikba, “Sergey Bagapş, varlığı ülke genelinde hissedilen büyük bir politikacıydı. Onunla iletişim kuran deneyimli dış politikacıları ve gazetecileri büyüleyen bir kişilikti. Kişisel cazibesi ve karizması, kendisine veya Abhazya'ya karşı en önyargılı insanların bile önyargılarını yıkardı. Politik bir uzlaşma ustasıydı, ciddi, düşünceli, deneyimli bir politikacıydı. Ve aynı zamanda, yüksek konumu ve otoritesi ile hiçbir zaman baskı yapmazdı, her zaman başkalarının görüşlerine açık ve özen gösteren birisi idi. Erişilebilir, mütevazı ve insancıldı”.

Konferansın konuşmacıları; Abhazya, Rusya ve Güney Osetya'nın önde gelen siyaset ve halk emekçilerinden oluşan isimlerdi.

Konferansın konukları - Rusya siyasetinin ve bilim dünyasının önemli ismi, “Ahidz-Apşa” II. derece madalyasına sahip Sergey Baburin ve Rus siyaset bilimci, MGİMO profesörü Andranik Migranyan da konuşmalarını sundular. 

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko adına, Abhazya'nın İkinci Devlet Başkanı Bagapş anısına ailesine bir mektup iletildi.

Abhazya Kültür, Tarih ve Kültürel Mirası Korunma Bakanlığı tarafından, Devlet Merkez Sergi Salonunda, Sergey Bagapş anısına bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Fotoğraf sergisinde sunulan fotoğraflar, Askeri Zafer Müzesi, aile, arkadaş ve meslektaşlarının arşivlerindeki Sergey Vasiliy-ipa’nın fotoğraflarıyla desteklendi. 

Abhazya Kültür, Tarih ve Kültürel Mirası Korunma Bakanı Yardımcısı Batal Kobahiya, sergi parçalarını ülkenin kültürel mirasının eserleri olarak adlandırdı. Kobahiya, “Fotoğrafların çoğu fotoğrafçı Vladimir Popov tarafından çekildi. Fotoğraf sergisi, devlet ve sivil kuruluşlardan Sergey Vasiliy-ipa’ya verilmiş hediyeler ile tamamlandı. Bugün artık bu hediyeler - kültürel miras eserleridir. Her hediye - belirli bir tarihsel olayın simgesidir”, diye konuştu.

Sergey Bagapş yaşasa idi, 4 Mart 2019 yılında 70 yaşına basacaktı. Abhazya İkinci Devlet Başkanı çağdaş Abhazya devletinin tarihinde, Rusya ve diğer birçok ülkenin devletimizin bağımsızlığını Onun döneminde tanıdığı bir lider olarak kalacaktır.