Abhaz Devlet Üniversitesi Profesörlerinden Ekaterina Bebiya'nın Abhazya’nın olağanüstü politikacısı Sergey Bagapş hakkında yazdığı kitabı Çerkessk'te tanıtıldı.

Lyudmila Aysan

Abhazya İkinci Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş'ın hayatı ve faaliyetlerinden bahsedilen “Bilgeliğin ve Cesaretin Yolu” kitabı 22 Temmuz Pazartesi günü Çerkessk'te tanıtıldı. Kitabın yazarı, Abhazya Devlet Üniversitesi Profesörlerinden birisi olan gazeteci Ekaterina Bebia idi.

Bebia, “Sergey Bagapş’ın Abaza ulusuna karşı olan özel tutumunu ve kardeş ulusun sosyal ve siyasi hayatındaki aktif rolünü göz önünde bulundurarak, kitabımızın sunumunu özellikle Çerkessk’te, kendisinin de defalarca kez ziyaret etmiş olduğu Basım Evi’nde yapmayı doğru bulduk”, diye belirtiyor.

Profesör Bebia, Abhaz lider ve ailesi hakkında bir kitap yazmak için materyalleri toplamaya olağanüstü siyasetçi henüz hayattayken başladığını, ancak mütevazi bir insan olan Bagapş'ın birçok şeyi kayada almaya değer görmediğini söylüyor.

Yazar “Sergey Vuasili-ipa Abhazlar için önemli olan “apsuara” ahlakına katı bir şekilde bağlı olan bir kişilikti”, diyor.

Ekaterina Bebia'ya göre, Bagapş’ın Abhazya devletinin oluşumuna ve gelişimine katkısına paha biçmek çok zor. Bu konuda sunumun diğer katılımcıları da kendisi ile hemfikir oldular. Özellikle, Çerkes dilinde yayınlanan "Çerkess haku" gazetesinin baş editörü Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği Başkanı, Abhazya Ulusal Kurtuluş Savaşı gazisi Uvjuk Thagapsou da, Abhaz halkının liderlerinden biri olarak Sergey Bagapş figürünün tarihsel önemine dikkat çekti.

Uvjuk Thagapsou, “Daimi lider Vladislav Grigoriy-ipa Ardzınba'dan sonra Abhazya halkı için güvenilir bir siper ve güç olmak için çalışmalarına devam edebilecek kadar değerli bir oğlu olduğunu bilmek ve bunu söyleyebilmek çok önemli ve sevindiricidir. Bu tür liderleri olan Abhazya'nın bağımsız bir devlet olarak gelişimi ve refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğu da şüphe götürmez bir gerçektir”, dedi.

Tanınmış Abhaz şairi Gunda Sakania, Sergey Bagapş'ı, efsaneye göre halkı için yıldızı vurup düşüren ve toprakları için trajik bir şekilde ölen Nart destanının kahramanı Sosrukua ile kıyasladı.

Şair, “Tanrının, bu tür insanları yüksek insani ve kahramanca başarılar için dünyaya gönderdiğini düşünüyorum”, diye belirtti.

Sergey Bagapş'ı tanıyan herkes, insani nitelikleri, Abaza halkına karşı özel, sıcak tutumu ve Abaza belediye bölgesinin idari bölge birimi olarak oluşumu ve oluşumuna katkısı hakkında konuştular. Etkinliğe özellikle, hayattayken Sergey Bagapş ile yakın olanlardan biri – ekonomi bilimleri doktoru, Kuzey Kafkasya’nın Abhazya Cumhuriyeti danışmanı Oleg Etlıhu da katıldı.

Etlıhu, İkinci Abhazya Cumhurbaşkanını, Abhazya ve Karaçay Çerkes Cumhuriyeti arasında iyi komşuluk ilişkileri geliştiren, halkı arasında inanılmaz başarı ve saygınlığa sahip benzersiz bir politikacı olarak andı.

Oleg Etlıhu, “Sergey Vuasiliy-ipa, Rusya Federasyonu hükümetinin temsilcileri ile birlikte, Abaza ulusunun zorlu soruları üzerine ülkemizin (Karaçay Çerkes) yöneticileri ile birçok kez bir araya gelmiş ve başarılı bir şekilde çözümlere katkıda bulunmuştu. Hafızalarımızda her zaman önemli bir siyasetçi ve ulusunun değerli bir evladı olarak kalacaktır”, dedi.

Toplantıya, Suhum'dan gelen heyete özellikle dahil edilen, Abhaz Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi öğrencileri de katıldılar.

Öğrenci Ratha Matua, katılımcılarla duygularını paylaşarak, “Kendimi evimde gibi hissediyorum”, dedi. Yapılan konuşmaların üzerine kendisi de Sergey Bagapş ile ilgili “İsmi büyük harflerle kazınacak bir lider”, diye bahsetti.

Öğrenci, “Bu kitabı okuduktan sonra, bilgelik ve cesaret yolunda nasıl ilerleyebileceğinizi tam olarak anlıyorsunuz”, diye sözlerine ekledi.

Kitabın sunumuna, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin bilim ve sanat dünyası aydınları, medya, Abhazya Ulusal Kurtuluş Savaşı gazileri, Abaza halkı örgütlerinin liderleri ve gençler katıldılar.

Kitabın yazarı Ekaterina Bebia - Abhazya Cumhuriyeti Onursal Gazetecisi, Filoloji Bilimleri Doktoru, Abhazya Devlet Üniversitesi Profesörüdür