Türkiye'de Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi dolayısı ile Abhazya Kültür Dernekleri Federasyonu VI. Kongresi gerçekleştirdi.

Said Barganciya

Türkiye Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun (Abhazfed) 16 Kasım da gerçekleşen VI. Kongresinde, mevcut Başkan Atanur Akusba bu göreve tekrar seçildi.

Sakarya, Adapazarı’nda düzenlenen Kongre, Abhazfed Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine adanmıştı. Seçimler için bugün Türkiye’de toplamda 17 dernekten delegeler kongreye katıldı. Delegelerin kaydı tamamlandıktan sonra, Kongrenin resmi kısmı başladı ve bu kısımda Cemalettin Ardzınba başkanlığında yönetim seçildi.

DAK adına Kongreye katılan DAK Yönetici Sekreteri İnar Gıtsba, Kongre’nin Abhazfed ile olan ortak çalışmaları dolayısı ile Kongre de bir çok kez DAK’ın anıldığını belirtti.

Gıtsba, “Tören bölümünde konuşma yapan delegeler, Abhazfed ve DAK arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparken, Kongre’nin Abhaz-Abaza etnik grubunun etnik-kültürel mirasını güçlendirmedeki ve geliştirilmesindeki rolüne dikkat çektiler.

Yeniden seçilen Abhazfed Başkanı Atanur Akusba, etkinliğin organizasyonunda yer alan herkese teşekkür etti ve kongrenin yüksek bir düzeyde gerçekleştiğini belirtti. Konuşmasında ayrıca, Federasyon ve DAK’ın yakın işbirliğine de değindi.

Akusba, “Kongre ve Federasyon işbirliğinin diasporada olumlu etkiler yarattığını fark ediyorum ve bu çok sevindirici”, diye paylaştı DAK’ı “Kardeş kuruluş” olarak adlandırarak “birbirimize destek olmalıyız”, diye de sözlerine ekledi.

DAK Bilgilendirme Portalı’na tekrar seçilmesini, “Her şey ulusumuz, kültürümüz ve vatanımız için”, diye yorumladı.

Kongre’ye katılanlara, Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek’in mesajı da okundu. Mesajda:

“Abhaz Kültür Dernekleri Federasyonunun, etnik grubumuzun Türkiye'deki temsilcilerini bir araya getirmek için şartların yaratılmasında, Abhaz ve Abaza dillerinin öğrenilmesinde, ulusal kültürün kazanımlarının popülerleştirilmesinde, Apsuara'nın geleneksel değerlerinin korunması ve genç kuşağa iletilmesinde, Abhazya Cumhuriyeti'nin olumlu imajının güçlendirilmesinde gösterdiği katkıların hepsini anlatmak çok zor. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerle ilişkilerin ve işbirliğinin de gelişmekte olması sevindirici”, diye belirtiliyor.

“Kongre tarafından düzenlenen etkinlik sayısındaki artışı bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bazılarınız hem Karaçay-Çerkes'ten hem de Abhazya'dan bunlara katıldılar. Gelecek yıl bu kültür ve spor festivallerine Türkiye'den diaspora temsilcilerinin daha aktif katılımını bekliyoruz. Genç neslin aktif olarak bayrağı el alması sevindirici. Yeni başlatılan Tartışma Kulübü çerçevesinde (DAK’ın yeni projesi), pek çok yeni, standart dışı fikir ortaya atılmaktadır. Gençler zamana ayak uyduruyor”, diye Musa Egzek adına İnar Gıtsba tarafından okundu.

Abhaz Kültür Dernekleri Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Abhaz diasporası temsilcilerinin yoğun olarak yaşadığı, çeşitli bölgelerinde 17 dernek içeren bir kamu kuruluşudur. Bugün Abhazfed, Türkiye'de yaşayan 15.000'den fazla Abhaz-Abaza ulusu temsilcisini birleştiriyor.