15973

DAK bilgi portalı, Abhaz Dram Tiyatrosu'ndaki "Saria" oyununun basın gösteriminden bir fotoğraf kaseti sunuyor. Samson Çanba.

Sahnede ilk kez Sovyet dönemi devlet adamı Nestor Lakoba'nın eşi Abhazya'da efsanevi bir kadın hakkında bir performans ortaya çıktı. Abhaz Dram Tiyatrosu'ndaki "Saria"nın prodüksiyonu yönetmen Madina Argun tarafından yapıldı.

Sariya Lakoba, her şeyden önce, kocasını itibarsızlaştırmaya zorlandığı NKVD hapishanesindeki (İçişleri Halk Komiserliği - SSCB devlet yönetiminin merkezi organı - ed.) kararlılığıyla tanınır. 'Halk düşmanı' ilan edildi. Nestor Lakoba'nın öldürülmesinin ardından yakınlarının tutuklanmasına başlanan Saria Lakoba, 17 Ağustos 1937'de tutuklandı. Görgü tanıklarına göre Sariya, iki yıl boyunca tüm işkence ve tacizlere cesaretle katlandı ve Gürcistan'daki bir hapishane hastanesinde 35 yaşında öldü. Mezarının yeri bilinmiyor.