Abhaz Devlet Üniversitesi ve Dünya Abaza Kongresinin işbiirliği ile köy okulların öğrencileri için etnografik dersler üzerine yeni bir proje başlatıldı.

Dünya Abaza Kongresi'nin yerel şubelerle çalışma bölümü, Abhaz Devlet Üniversitesi ile birlikte etnografik dersler üzerine yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı.

Projenin ilk dersi 10 Mart Cuma günü Eşera ortaokulu’da gerçekleştirildi.

Abhaz Devlet Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Bölümü Doçenti Soslan Salakaya, Abhaz-Abaza ilişkilerinin tarihi konulu ilk derse davet edildi.

Salakaya'ya göre, okul çocukları ile Abhazya'nın tarihi ve kültürü hakkında ders dışı etkinlikler düzenlemek, onların kendi başlarına tarih çalışmaya ilgi duymalarını sağlamak için gereklidir.

“Proje kapsamındaki ilk dersi tarihçi, bilim insanı, Abhazya Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Vladislav Ardzınba'nın eğitim gördüğü okulda gerçekleştirmemiz semboliktir. Abhazya'daki Eşera ortaokulu ve diğer tüm okulların öğrencileri, Anavatanımızın tarihini öğrenme arzularında ilk başkanımızın örneğini takip etmelidir” dedi.

ADÜ Doçenti, okul çocuklarının faaliyetlerine ve sunulan konuları münazara isteklerine dikkat çekti.

“İlk dersin konusu Abhaz-Abaza ilişkilerinin tarihiydi. Etnik grubun kökeninin tarihi, Abhazlar ile Abazaların tarihi kaderi hakkında konuştuk. Öğrenciler sürece aktif olarak dahil oldular, bilgilerini paylaştılar ve sorular sordular. Yeni etkileşimli format sayesinde, okul çocukları için Abhazya'nın tarihini ve kültürünü incelemenin daha da ilginç hale geleceğini düşünüyorum” dedi.

DAK'ın yerel şubelerle çalışma bölümü yöneticisi Dmitry Jiba, bu aşamada projenin köy okullardaki lise öğrencilerine uygulanacağını kaydetti.

“Dünya Abaza Kongresi'nin yeni projesi, Abhazya'nın tarihi, etnolojisi, etnografyası ve kültürü üzerine bir dizi konferanstan oluşacak. Döngünün bir parçası olarak, köy okullardaki lise öğrencilerine eski çağlardan günümüze Abhazya'nın tarihi interaktif bir biçimde anlatılacak. Öğretim görevlileri öğrencileri ders sürecine dahil etmeye çalışacak, onlarla etkileşime girecekler. Jiba, gelecekte böyle bir yaklaşımın okul çocuklarının ilgisini ülkemizin tarihini ve kültürünü incelemeye çekeceğine inanıyoruz” dedi.

Jib'a ya göre, Abhazya'nın yüksek eğitim kurumlarının öğretmenlerinin yanı sıra bilim ve kültürün önde gelen isimleri etnografik derslere dahil edilecek.

“Derslere tarihçiler, etnograflar ve etnologlar katılacak. Abhaz halkının tarihi ve kültürü alanındaki bilimsel birikimlerini genç nesille paylaşacaklar” dedi.

Eşera ortaokulu müdürü Fatima Sakania, DAK'ın yeni eğitim projesinin önemine dikkat çekti.

“Bildiğiniz gibi, eğitim süreci pek çok zorluk içeriyor ve bazen bir okul müfredatı, okul çocuklarının Abhaz tarihi ve kültürünü derinlemesine incelemeye olan ilgisini uyandırmak için yeterli olmuyor. Derslerin bir parçası olarak öğretmenler tartışma formatını kullanacak ve bu da öğrencilerin uzmanların bilgi ve deneyimlerini benimsemelerine yardımcı olacaktır” dedi.

Sakania, okul çocukları için yeni olan etkileşimli ders formatının Abhazya tarihini kendi başlarına ve daha derinlemesine inceleme arzusunu daha da uyandıracağını kaydetti.

Toplamda, etnografik dersler döngüsü çerçevesinde, akademik yıl bitmeden altı eğitim toplantısı planlanmaktadır. Projenin daha fazla uygulanması, Abhazya köylerindeki yerel ofislerle etkileşime dayalı olacaktır.