Dünya Abaza Kongresi tartışma kulübü, davetli uzmanlarla çalışma toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Kulübün bir sonraki toplantısının konusu “Abaza halkının milli müziği: dün, bugün, yarın”.

Dünya Abaza Kongresi mğnazara Kulübü'nün “Abaza halkının ulusal müziği: dün, bugün, yarın” konulu toplantısı 10 Kasım'da Kongre basın merkezinde yuvarlak masa formatında gerçekleştirildi.

Müzisyen ve besteci Timur Agırba ile pop şarkıcısı İlda Kuçuberya bu toplantının uzmanları oldu.
DAK Tartışma Kulübü başkanı Rustam Zantaria yuvarlak masa toplantısını açtı ve toplantının ana fikrini vurguladı: Abaza halkının ulusal müziğinin korunması ve geliştirilmesi.

“Abaza halkının müziğinin gelişen ve değişen tek bir canlı organizma olarak korunması, bugünkü toplantı fikrinin temelidir. Hayatımızın diğer tüm aktivitelerinde olduğu gibi müzikte de zaman kaçınılmaz olarak değişikliklerini beraberinde getirir. Ve asıl görev, Abaza halkının ulusal müziğinin sesinin özgünlüğünü, kimliğini korumaktır” dedi.

Müzisyen Timur Agırba, uzun yıllara dayanan tecrübesini paylaştı. Ünlü eski melodileri başarılı bir şekilde yeni bir ses haline getiriyor.

“Halk müziği halkın ruhudur. Bugün müzikte şekillendirmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun ve buna ihtiyaç duyup duymadığımızın farkında olmalıyız. Belirli projeler çerçevesinde veya herhangi bir albümün yayınlanması çerçevesinde, stil konusu farklıdır. Ancak ulusal imajı doğrudan ilgilendiren şeylerden bahsettiğimizde azami dikkat gerekiyor Ulusal müziği şekillendirmede kendimize bir tür müzikal irade veremeyiz dedi.” 

Uzman, ulusal müziğin şekillendirilmesinin diğer tarafını da anlattı. Ona göre, müziğe ilgi uyandırmak için zamana ayak uydurmanız gerekiyor. “Bir kişinin tüm bilinçli yaşamına melodi, müzik eşlik eder. Müzik “en saf haliyle” nesilden nesile aktarılmalıdır. Uydurmaya yetkin bir yaklaşım, müziğe olan ilgiyi daha da artıracaktır” dedi.

Pop şarkıcısı Ilda Kuçuberia birkaç yıldır kendi stüdyosunda şan dersleri veriyor. Abhazya'nın farklı yerlerinden gelen çocuklar ve gençlere. Şarkıcı, faaliyetlerinde ve müzik alanında ulusal imajın korunmasında ana önceliğini ana dili olarak görmektedir. İlda, Abhaz şarkılarının ruha ilham verdiğini ve insanların hayatını yansıttığını kaydetti. Bu nedenle Abhazca şarkıların her etkinlikte, konserde, yarışmada seslendirilmesi önemlidir.

“Moda ne tür müzik olursa olsun, Abhaz ezgilerinin Abhazların ruhunda her zaman yankılandığından hiç şüphem yok. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası,” dedi Ilda.

Yuvarlak masanın katılımcıları, ulusal müziği yaygınlaştırmayı amaçlayan yeni projeler yaratma ihtiyacına dikkat çekti.

Daha önce DAK ve Abhaz-Abaza halkının somut olmayan mirası “Amazara” konulu “Alaşara” projesi çerçevesinde Abhaz türküleri hakkında bir belgesel film çekilmişti. Kongre'nin Sohum ofisinde bu yıl 16 Mayıs'ta "Abhaz Şarkısı" belgeselinin basın gösterimi yapıldı.