Kamu kuruluşu «Dünya Abaza Kongresi» dünya çapında Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının temsilcileri arasındaki bağları ve temasları güçlendiriyor ve son beş yılda etno-kültürel birliği güçlendirmeyi, Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının dili, gelenek ve görenekleri korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

Bu ve diğer tüzüksel hedeflere ulaşmak için «Dünya Abaza Kongresi» dünya çapında temsilcilikler açmıştır. Onlarla işbirliği içinde, geçtiğimiz dönem içresinde halkımızın daha da gelişmesi için sağlam bir temel oluşturmayı mümkün kılan önemli projeler hayata geçirilmiştir.

Gelecekte birlikte yapılacak daha çok şey var.

7-9 Aralık 2022 tarihinde yapılması planlanan Kamu kuruluşu «Dünya Abaza Kongresi’nin» olağan VIII. Genel Kurulu kapsamında, bugüne kadar yapılan faaliyetlerin genel kurula arzı, gelecek beş yıllık faaliyetlerin değerlendirilmesi görüş ve önerilerin alınması genel kurula katılan delegelerin oylarıyla gerçekleşecektir.

Tüzüğün 5.4.3 maddesi uyarınca yönetim ve diğer kurulların seçilmesi delegelerimizin (Abhazya da yapılacak genel kurula katılan) asli görevi olduğunu hatırlatır, yapılacak olan genel kurula en üst düzeyde katılımın sağlanmasının birlik ve beraberliğimiz için çok önemli olduğunu saygıyla belirtiriz.

DAK'ın Abhaz-Abaza halkının menfaati adına yaratıcı faaliyetlerini sürdürmek için bölge temsilciliklerinden Genel Kuruluna delegelerin oluşturulmasına tüm diaspora örgütlerinin yapıcı katılımına güveniyoruz.