6133

Bugün Dünya Abaza Kongresi 30 yaşında.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konseyi Başkanı Musa Eqzek, Dünya Abaza Kongresi'nin 30. yıl dönümü olan 7 Ekim 2022 tarihinde bir konuşma yaptı:

Tarih açısından 30 yıl kısa bir süre, ancak bizim için yapılan çalışmaları analiz etmek ve gelecek için stratejik planlar yapmak için bir fırsat.

Kongre, Abhazya için çok önemli bir tarihsel dönemde, önde gelen halk ve devlet adamları tarafından 1992 yılında kuruldu. O andan itibaren, büyük bir aile olarak, insanları birleştirmeyi, yurttaşların tarihi vatanlarına dönüşleri için koşulları yaratmayı, anadilini, kültürünü ve geleneklerini korurken sivil toplumu güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan projeleri sistematik olarak hayata geçirdik.

Abhazya'nın modern tarihinde, özellikle dünyadaki küreselleşme ve kültürel dönüşüm süreçlerinde, Dünya Abaza Kongresi etnik grubumuzun kimliğinin korunmasında temel bir rol oynamaktadır.

Bugün bu paha biçilmez bilgi ve kültürel mirasın korunmasından ve gelecek nesillere aktarılmasından sorumluyuz. Ülkenin kalkınması için bir araya getirmek için bir araya getirdiğimiz halkımızın asırlık bilgeliğini ve gücünü içeriyorlar.

Dünyanın dört bir yanından Abhazların ve Abazaların altı dilde erişilebilir bir formatta, tarihi anavatanlarında neler olup bittiğini takip etme, halklarının tarihini ve geleneklerini inceleme, birbirleriyle iletişim kurma ve iletişim kurma fırsatına sahip oldukları koşulları yarattık. En önemlisi, temsilciliklerin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda kongre ekibinin uyguladığı projelerde yer almak.

Yurttaşlarımızın yaşadığı dünyanın her yerinde temsilcilikler açma sürecini sürdürmeyi planlıyoruz.

Böylece Abhazya ile Abaza halkının ikamet ettiği devletler arasında güçlü bağların kurulmasına katkıda bulunan bir güç olarak kültür, eğitim ve spor köprülerini hep birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz.

Ülkeyi güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan iyi koordine edilmiş bir ekibiz.

Abhaz-Abaza halkının ve Abhazya Cumhuriyeti'nin başarısının temelinin ulusal kimliğin korunması olduğunu herkesin bildiği bir sistemiz: anadil, eski kültür ve zengin gelenekler.

Bugün güvendiğimiz her şey atalarımız tarafından yapıldı. Görevimiz, onların bilgeliğini ve gücünü eşleştirmek, halkın geleneklerini korumak, bizi daha nazik, akraba ve arkadaşlara, kadınlara ve çocuklara, büyüklere karşı daha nazik yapan kültürümüzü dünyaya taşımak için aktif olarak çalışmaktır.

Kültürümüzü ve geleneklerimizi koruyarak dünyayı yaratır, zenginleştirir, insanlığın genel gelişimine katkıda bulunuruz.

Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz ve herkesi bizimle birlikte ulusal geleneklere ve kültüre dayalı bir dünya yaratmaya davet ediyoruz.