Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek, tüm Hıristiyanların bu sene 28 Nisan’da kutlanan Paskalya bayramını kutladı.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek, tüm Ortodoks Hıristiyanlarını büyük bayramları- Mesih'in Dirilişi dolayısı ile kutladı. Paskalya bu sene 28 Nisan da kutlanmakta.

Egzek, Paskalya bayramının, “"dünyadaki Hıristiyanlar için manevi değerinin büyük olduğunu" belirtti.

Musa Egzek, “Paskalya inancın ışığını taşır, insanların kalbini neşe, sevgi, iyilik arzusuyla doldurur. Paskalya kutlamaları bizi atalarımızın asırlık gelenekleriyle birleştirir ve toplumdaki kalıcı manevi değerlerin pekiştirilmesine katkıda bulunur”, dedi.

Bu bayramın, insanlığa başkalarına hizmet etme ve hastalara yardım etme, evlerde ve ailelerde anlaşmaya varma konusundaki yüksek amacını hatırlattığını vurguladı.

Musa Egzek, “Mesih'in Diriliş bayramı, baharın yeniden doğuş sevincini hayatınıza getirsin. İyilik, sağlık, mutluluk ve refah diliyorum!”, diye güzel dileklerini dile getirdi.

Paskalya – Hıristiyanların en önemli bayramlarından birisidir. Tüm insanlık tarihini değiştiren olayı -, Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'in Dirilişini yüceltmektedir.

Mesih, Kutsal Bakire Meryem’in ve Kutsal Ruhun oğludur. Kutsal Ruh, insanları ataları Âdem ve Havva'dan sonra bulundukları günah köleliklerinden kurtarmak için dünyaya gelmiştir. Kurtuluş, Mesih'in fedakârlığının ardından mümkün olmuştur: insanlık tarihindeki tek günahsız adam, çarmıha gerilen masum insan, Dünyanın bütün günahlarını kendi üzerine almış ve kendisine iman eden ve emirlerine göre yaşayanlara cennetin krallığındaki ebedi mutluluğun sözünü vermiştir. Mesih'in çarmıha gerilmesi ve ölümü Cuma günü gerçekleşmiş ve Yahudi geleneğine göre gömülmüştür, ancak üçüncü gün, - Pazar günü havarileri Onun vücudunu mezarında bulamamıştır. Mesih onların karşısına dirilmiş olarak çıkmıştır. 40 gün daha, kilisesini oluşturan ve dünyada Hıristiyanlığın vaazlarını sürdüren havarilerine talimatlar vererek yeryüzünde kalmıştır.