Dünya Abhaz-Abaza Kongresi, 2020 çalışmaları sonuçlarını raporladı

DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek, salgının sınırlamalarına rağmen Kongre'nin 2020'de nasıl çalıştığını anlattı.

Musa Egzek, Kongre ekibinin temel görevinin, nüfusun yaşam standardını yükseltecek sorunları ortaklaşa çözmek için “her Abhaz ve Abaza ailesinin nasıl yaşadığını bilmek” olduğunu hatırlattı.

Egzek, “Karaçay-Çerkes’in Abaza köylerinde iyi sonuçlar elde ettik, burada "Alaşara" vakfı modeline dayanarak, sekiz yıldır insan faaliyetinin neredeyse tüm alanlarında çalışmalar yürütüldü”, dedi.

Kongre 2021'de de aynı yaklaşıma sahip olacak. Abhazya topraklarında en az elli yeni yerel temsilcilik açılması planlanıyor. DAK YK başkanı, DAK'ın en etkili sonuçları elde etmek için mevcut tüm kaynakları optimize etmek için sürekli çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Başkan, “Eminim yaşadığımız yere duyduğumuz içten sevgi sayesinde, toplum yararına daha da etkin çalışmalar yürütebileceğiz”, diye düşünüyor.

DAK Yüksek Konseyi Başkanına göre, genel olarak 2020 yılında, sosyal açıdan yararlı birçok etkinlik ve hayır eylemi gerçekleştirildi. Tabi ki, bunlar "Aştra" ve "Amazara" projeleri, Abhazya Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Günü kutlamaları, DAK Tartışma Kulübü çerçevesinde ki aktif çalışmalar sayesinde oldu.

Musa Egzek, “Ana dilimizin korunmasına ve geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Uzmanlarla birlikte, Abaza dilini çalışmak için bir dizi eğitim materyali geliştirdik ve yayınladık, video dersleri, popüler çizgi filmleri tercüme ettik, ilk özel Abaza anaokulunun açılmasına yardımcı olduk, Abhazca ve Abaza dillerinde yeni şarkılar yazdık, Abaza dilinde bir film çekiliyor. Tartışma Kulübü çerçevesinde Abhaz dilini yeni bir yöntemle öğrenmek için çocuk kursları düzenledik”, diye sıraladı.

Geçtiğimiz 2020 yılında, bilinen nedenlerden dolayı DAK'ın onaylanan uluslararası seyahat planını ve buna bağlı olarak yeni bölge temsilciliklerinin açılması planlarının yerine getirilemediğini kaydetti.

Bununla birlikte, bir bölgesel temsilcilik açılabilmesi olasılığını incelemek ve Suriye'nin Çerkes hayır kurumu ile bir anlaşma imzalamaya hazırlanmak için Suriye'ye bir çalışma gezisi yapıldı. Egzek, Abhaz-Abaza diasporasının bulunduğu ülkelerde bölge temsilciliklerinin açılmasının 2021'de de öncelikli alanlardan biri olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Egzek, “Benim için büyük bir aile olan halkımıza duyduğum sevgi, her insanın kaderine karşı sorumluluk duygusu, her çocuk, atalarımızın gerçekleştirilmesi gereken umutları, Yaradan’ın güveni bu özel misyonun altından kalkabilmem için bana ilham veriyor. Abaza ulusunun tekrar yükselmesinden, kültürümüzün ve geleneklerimizin dokunulmazlığından, dilin gelişmesinden, sevgi ve nezaketin zaferinden yanayım. Apsnı ve Rusya'nın parlak geleceği için!”, diye konuşmasını noktaladı.

DAK köylerde de aktif olarak çalışıyor

DAK Yönetici Sekreteri İnar Gıtsba, 2020 yılında Dünya Abaza Kongresi'nin ana faaliyetlerinden birinin, Yüksek Konsey Başkanının, Abhazya yerleşimlerinde yerel temsilcilikler açma sürecini sürdürme talimatının yerine getirilmesi olduğunu söyledi. İnar Gıtsba’ya göre yerel temsilciliklerin kurulmasının ana amacı – köy yaşamına katılan ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan yerel nüfusun aktif bir katmanının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

İnar Gıtsba, “Bu nedenle Kongre, herkesin kendi çapında fayda sağlayabileceğini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Önce kendi avlunda, sonra sokağımda ve sonra bakmışsın ki tüm köyde. Kararlı bir yaratma niyetinde olabildiğince çok insanı birleştirebilirsek, kendimizi hedefe ulaşmış sayacağız”, dedi.

DAK Yönetici Sekreteri, bir projeyi hayata geçirmek, bir veya daha fazla "acı" sorunu çözmek için öncelikle "kayıtsız kalmamak ve bir başkasının sizi bu sorundan kurtarmasını beklememek, yerine inisiyatif alarak aynı görüşte olan hemfikir insanlarla birleşmek gerektiği düşüncesinde.

Sorunlara ek olarak ki, bunlar hemen her yerleşim yeri ve ilçede benzer durumda, potansiyeli anlamanın da önemli olduğuna dikkat çekti. Küçük projelerle başlamalı, daha büyük projelere kademeli geçilmelidir dedi.

İnar Gıtsba, “Bu "felsefenin" rehberliğinde, bugün ülkemizide 31 Yerel Temsilcilik kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'nde Abhaz-Abaza diasporasının yoğun yerleşim bölgelerinde 8 tane daha açtık. DAK'ın bu yapısal temsilcilikleri aktif olarak faaliyet göstermektedir. Yeni korona virüs enfeksiyonunun yayılması dolayısı ile getirilen kısıtlamalar elbet bu alandaki planlarda ayarlamalar getirdi. Ancak iş durmadı”, diye vurguladı.

2020 yılı projeleri

Kongre Kadın Kolları Başkanı Geta Ardzınba, 2020 yılında hayata geçirilen DAK projeleri hakkında daha detaylı bilgi verdi. DAK'ın yerel meclislerinin çalışmalarını geliştirmeye yönelik proje faaliyetleri çerçevesinde, Baslahu Pakuaş, Atara, Çlou, Vuarcha, Dranda köylerinde girişimlerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Partnerlerin de desteğiyle Kongre, Baslahu köyünde genç bir öğretmenin ailesi için konut inşasına destek oldu. Çlou ve Vuarcha'daki kırsal okulların öğretmenleri için bir dizi psikoloji eğitimi düzenlendi.

Geta Ardzınba, yerel temsilcilikleri harekete geçirme çalışmalarının bir parçası olarak geleneksel çocuk şenliklerinin düzenlendiğini, ancak bunların başkentte değil, Oçamçira bölgesinin köylerinde; Atara, Pakuaş, Akuaskia, Baslahu, Ğuada da düzenlendiğini kaydetti.

Ardzınba, Kongre'nin burada da partnerleri tarafından desteklendiğini sözlerine ekledi. 21 Mayıs'ta Dünya Abaza Kongresi Aşeamaka - anma mumlarının yakılması eylemi düzenledi. 23 Temmuz - Abhazya Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Günü organize edildi.

DAK ayrıca “Amazara” adında yeni bir proje başlattı. “Amç” örgütü ile işbirliği içinde başlatılan bu proje çerçevesinde, Abhaz köylerinden okul çocukları Abhazya'nın önemli yerlerine götürüldü.

Geta Ardzınba, “Tüm projeler çok sayıda katılımcıyı dahil etmeyi amaçlamaktadır, böylelikle projeler sırasında olabildiğince çok kişi DAK'ın fikirlerine vakıf olur ve Kongre sorunlarının çözümüne dahil olur. Ancak, orta vadede elbette asıl görev, yerel temsilcilik çalışmalarını bağımsız çalışan birimler düzeyine getirmektir. Bu amaçla proje faaliyetlerini “Kongre motoru” durmayacak ve yerel şubeler DAK'ın “dolaşım sistemi” olacak şekilde planladık.

Finans raporu

Kongre personelinin çalışma raporunu bölüm başkanı Kan Tania verdi.

DAK kadrosunun, organizasyonun yasal faaliyetlerini ve DAK Üst Kurulu Başkanı'nın talimatlarının yerine getirilmesini sağlayan yapısal bir birim olduğunu kaydetti. Ofisin çalışmalarında, Kongre'nin dünya çapındaki Bölgesel ve Yerel temsilcilik çalışmalarının koordinasyonuna özel önem verilmektedir.

Tania, kadronun Kongre'nin yıllık etkinlik planlarını hazırladığını, bunları DAK Üst Kurulu Başkanına sunduğunu ve uygulamalarını izlediğini, yıllık mali ve diğer raporları hazırladığını, Başkanın katılımıyla toplantı ve etkinlikler hazırladığını, vatandaşların Başkan'a yaptığı çağrılar üzerine çalıştığını ve diğer sorunları çözdüğünü hatırlattı.

Kadro Başkanı, “Kongre bireysel bağışlar sayesinde çalışmalarını yürütmektedir. 2020 yılında, 13.312.000 ruble tutarındaki finansman kaynağı gönüllü bağışta bulunan Musa Habale-ipa Egzek tarafından sağlanmıştır. Geçtiğimiz 2019 yılında, DAK Yüksek Konseyi üyesi, Moskova Abhaz diasporası Başkanı Beslan Agrba tarafından da örgüte önemli yardımlar sağlanmıştır. Ayrıca Kongre cari hesabına küçük miktarlarda üyelik ücreti alınmıştır”, diye belirtti.

Kan Tania, St.Petersburg'daki Ofisin bakımı da dahil olmak üzere çalışanların maaşlarına 6.549.000 ruble harcandığını, geçtiğimiz dönem için Bilgilendirme Portalı çalışmalarını sürdürme maliyetinin 5.063.000 ruble olduğunu, sosyal projelerin uygulanması için - 762.400 ruble, işletme giderleri için - 600.000 ruble harcandığını, çalışma ve uluslararası seyahat masraflarına 227.000 ruble, bilgilendirme ve hediyelik eşyalara - 111.000 ruble harcandığını belirtti.

Tüm dünyada takip ediliyoruz

Dünya Abaza Kongresi Bilgilendirme Portalı çalışmalarının sonuçları, Bilgilendirme Portalı yayın editörü İzolda Hagba tarafından kısaca özetlendi. Hagba, site coğrafyasının giderek genişlediğini belirtti.

Yayın editörü, “155 ülkeden internet kullanıcıları sürekli olarak haberlerimizi okuyor. Bu tabii ki altı dilde yayın yapmamızdan kaynaklanıyor, bu da dünyanın dört bir yanındaki insanların Abhazya hakkında doğrudan bilgi alma fırsatına sahip olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla, kültürümüzü, tarihimizi, haklı bir gurur yaşadığımız halkının tarihinde iz bırakan seçkin şahsiyetlerimizi ilk ağızdan anlatma fırsatına sahibiz. Materyallerimizin görüntülenme sayısının yıldan yıla arttığını ve tüm dil versiyonlarının okuyucular için eşit derecede ilgi çekici olduğunu belirtmek bizim için sevindirici”, diye vurguladı.

DAK Bilgilendirme Portalı’nın 2020 yılında çalışmalarını “olağan” yürüttüğünü belirtti.

İzolda Hagba, “Korona virüs salgını dolayısı ile gelişen durum, başta Abhazya olmak üzere tüm dünyanın hayatında büyük değişiklikler yaptı. Uygulanan kısıtlamalar, Kongre'nin çalışmalarını da etkiledi. Yabancı diasporamızın talebi üzerine, web sitemizde ziyaretçilere Abhazya'daki korona virüs enfeksiyonu durumu hakkında bilgi veriyoruz. Sınırlamalara rağmen DAK ekibi birçok projeyi gerçekleştirmeyi başardı. Bilgilendirme Portalı her olayı aktarmaya devam etti. Böylelikle sitede 155 yayın beş dile çevrildi ve yılda 930 materyal yayınlandı. Uzaktan da olsa, İnternet kaynaklarında "Amazara" (manevi mirası koruma projesi)gibi bir projenin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu unutulmamalıdır. Proje daha çok internet kullanıcıları için tasarlanmıştı. Fikir, web sitesi ve sosyal ağlardaki sayfalar sayesinde kendini kanıtlamayı başardı, projenin videoları her gün yayılıyor ve dünya çapında geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekiyor. Her bir video toplamda yüz binden fazla kişi tarafından izlendi bile”, diye sözlerini toparladı.