Gençleri bir araya getiren Networking «Abazalar arkadaşları arasında. Altı el sıkışması» Stavropol de 11 Kasım da gerçekleştirildi.

Said Barganciya

120 den fazla, farklı uluslardan öğrenci ve Stavropol sakini, Stavropol de 11 Kasım da gerçekleştirilen, gençlik buluşması Networking «Abazalar arkadaşları arasında. Altı el sıkışması» adlı platformda bir araya geldi. Etkinlik, Milliyetler ve Kazaklar İşleri Bölge Komitesinin desteğiyle, Stavropol Toprakları Abazalarının ulusal-kültürel özerkliği «Abaza» tarafından organize edildi.

«Networking» kavramı İngilizce «Ağ» ve «iş» sözcüklerinin birleşmesi ile oluşturulmuştur. Rus dilinde kısa bir zaman önce kullanıma girmiş, ancak bugün gençler için tanıdık ve herkes tarafından anlaşılabilir bir hale gelmiştir.

Networking geniş kavramı ile - tek bir etkinlikle birleşen ve bu faaliyeti etkin bir şekilde gerçekleştiren bir insan topluluğunu ifade etmektedir. Sosyal alanda olabileceği gibi profesyonel alanda da kullanılabilmektedir. Onu benzerlerinden ayırt eden belirgin özelliği ise - birbirine yardım etme yeteneği, bir araya gelebilme, omuz omuza ilerlemedir.

Stavropol Toprakları Abazalarının ulusal-kültürel özerkliği «Abaza» Başkanı ve DAK Yüksek Konsey Üyesi Armida Çagava, DAK bilgilendirme platformuna verdiği demeçte, «Neredeyse altı yıldır bu tarz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bizim hedefimiz, Stavropol bölgesinde yaşayan ve okuyan Abazaları birleştirmek, daha aktif çalışma için liderleri belirlemek, farklı yerlerden okumak için buraya gelip bizimle yaşayan insanlara, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi tanıtmak», diye belirtti.

Çagava, bu yıl, çocuklara ekip çalışmasını öğretmek için master-class organize ederek, iletişim, sözel ve sözel olmayan iletişim, konuşarak iletişim kurma teknikleri, hitap sanatı gibi etkili teknikler öğrettik, diye verdiği bilgilere ek yaptı.

Tüm katılımcılar için bir konser düzenlendi. Konser çerçevesinde sahne alanlar; Kafkas Dansları ekibi «Gorets», geleneksel erkek dansını sergileyen Tacik öğrenciler, kendi dilinde şarkı söyleyen Hintli öğrenci Çhokar Şubham.

Çagava, ayrıca, Komitenin desteği ile geleneksel kıyafetlerin modernize edilmiş tarzını yansıttıkları Abaza kızlarının defilesinin sunulduğunu bildirdi.

Networking «Abazalar arkadaşları arasında. Altı el sıkışması» etkinliğine bu sene 120 kişinin katıldığı belirtildi. Katılımcılar, yurtdışında yaşayan Abazalar, Stavropol'deki üniversitelerde öğrenim gören Abhazlar, Yunanistan, Hindistan, Güney Afrika ve Tacikistan gibi yakın ve uzak ülkelerden gelen öğrencilerden oluşmaktaydı.