"Bizim Şehrimiz" projesi inisiyatif grubunun üyeleri önlerine koydukları hedefler, görevler ve Abhazya'nın başkenti Suhum'un dönüşümü için yeni projeler hakkında konuştular.

Said Bargancia

Abhazya'nın başkenti Suhum, 2500 yıllık geçmişe sahip antik bir şehirdir. Aynı zamanda, kasaba halkı ve konukları tarafından çok sevilen modern mimari görünümü, nispeten yakın zamanda – XIX. ve XX. yüzyılın başlarında - oluşturuldu.

Zaman ve insanların etkileri

Şehir yavaş-yavaş gelişti ve büyüdü, ancak birden fazla kez tahribat ve yıkıma maruz kaldı.

Suhum özellikle, 1877-1878 arasındaki son Rusya-Türkiye savaşında çok darbe aldı. Daha sonra Türk birlikleri şehri terk ederken onu yerle bir etti. Abhaz halkı, Türkiye tarafında savaşa katılmak için Suhum başta olmak üzere ülkenin tüm kıyı bölgelerini terk etmek zorunda kaldı. O zaman sevgili şehrinizin yerinde nasıl bir yıkıntı kaldığını düşünmek bile iç acıtıyor.

20. yüzyılın sonunda, yani Abhazya Halkının Kurtuluş Savaşı sırasında büyük acılar gördü. Savaşın sona ermesinin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, bazı bölgeler hala bombardımandan izlerinden kurtulamadı.

Şehrin her yerinde terk edilmiş harap binalar var, çok katlı binaların dış cepheleri yıkılıyor. Buna ek olarak, modern Suhum, birçok yönden, eski mimari yapıların, biçim ve içerik olarak anlaşılmaz yeni binalarla bir arada var olduğu bir "zıtlıklar şehri" dir.

Kısacası Suhum, zaman ve insanlar tarafından kendisine verilen yaralarını iyileştirmeyi henüz başaramamıştır. Abhazya'nın başkenti umutsuzca, Karadeniz kıyısındaki en güzel şehir olarak eski ihtişamına geri dönmek için emin adımlar atmaya hazır birine ihtiyaç duyuyor. Bu çağrı "Bizim Şehrimiz" inisiyatif grubu üyeleri tarafından duyuldu.

Girişim grubunda, tasarımcılar, mimarlar, sanatçılar, şehirciler ve Abhazya'da iyi tanınan toplum emekçileri: Rozita German, Georgiy Agrba, Kama Katsia, Naala Mirzoyan, Eleonora Giloyan, Madina Biguaa, Astamur Maan, İnna Barçan, Madina Çkotua, Ekaterina Enıki, Bislan Bagatelia, Nasta Agrba, Dana Kucba bulunuyorlar.

Vatana aşkı birleştirir

“Bizim Şehrimiz”, Suhum'a olan sevgisini paylaşan, memleketlerini daha iyi hale getirmek için elinden gelenin en iyisini yapacak olan mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar, mühendisler, şehirciler, avukatlar ve gazetecilerden oluşan bir topluluktur.

"Bizim Şehrimiz" inisiyatif grubu halkla ilişkiler koordinatörü Nasta Agrba, “Şehri birlikte geliştirmek için bir araya geldik. Girişimin kendisi var olan zorluklara dayanıyor. Misyonumuzu, profesyonel öneriler yardımıyla kentsel çevrenin iyileştirilmesine yardımcı olmada görüyoruz, basit ve bütçesel eylemlerin yardımıyla Suhum ve tarihi binalarının güvenli ve erişilebilir bir ortamını, görsel ve bilgi çekiciliğini nasıl sağlayabileceğinizi, doğal çehresini nasıl koruyabileceğinizi göstermeyi amaçlıyoruz”, diye konuştu.

Başkentin, her şeyin birbiri ile uyumlu olduğu bir görünüme kavuşması hareketin ana hedeflerinden biridir. Buna ulaşabilmek için bir dizi önemli belge geliştirmek gerekiyor. Bu nedenle, bugün bina cepheleri unsurları için ortak gereksinimleri geliştirilmeye çalışılıyor. Girişim grubu aynı zamanda kentin ana planının, genel bir "tasarım kodu", bir şehir planlama kodu ve mimarlık alanındaki diğer belgelerinin oluşturulması üzerinde çalışmaktadır.

İnisiyatif grubunun üyeleri, Suhum'un kentsel mimaride bütünleşmiş bir tarzı olmadığı, eklektik olduğu ve ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektirdiği görüşünü paylaşmaktalar. “Bizim Şehrimiz”, şehrin iletilmesi gereken belli bir ölçeği ve havası olduğuna, bunun Güney mimarisi dokusu, belli bir Suhum lezzeti olduğuna inanıyor.

Hareketin üyelerine göre, bugün şehrin karşı karşıya olduğu ciddi zorluklardan biri, tüm yaşamın ve birçok şehir gelişimi meselesinin doğrudan bağlı olduğu mühendislik altyapısının zayıf durumu. Su tesisatları ve kanalizasyon şebekeleri, sel kanalizasyonları, enerji temini - tüm bu sistem büyük ölçekli yenileme ve büyük fonlar gerektirmektedir. Burada yerel çözümlerle bunu başarmak zor görünürken, bugün bir dizi özel önlem, altyapının rehabilitasyonu için tek bir kapsamlı plan geliştirmeyi, yani ağları bölgesel olarak değerlendirmek ve incelemek ve böylesi bir bölgesel yaklaşıma dayanarak aşamalı olarak yeniden inşa etmeyi mümkün kılacaktır.

İnisiyatif grubunun bir diğer ana odağı erişilebilir, engelsiz ve güvenli bir kentsel ortamın oluşturulmasıdır. Bu yönde de ilk başarılar kazanılmış bile. "İnva-İşbirliği" Derneği ile birlikte, engelli insanlar için birkaç park yeri inşa edildi, Suhum N0_10 Ortaokulu yakınlarında güvenli bir yaya geçidi kurulması kararlaştırıldı.

Önemli ayrıntılar

“Bizim Şehrimiz” sadece büyük projeler geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli detaylara da büyük önem veriyor.

Hareketin katılımcıları kentin estetiği hakkında modern fikirlere ayak uyduran farklı görsel ve kavramsal çözümler arıyorlar. Yapıların görünüşünün nasıl değiştiğini ve basit mimarinin temelini oluşturan pencereler, korkuluklar veya kanopiler gibi önemli mimari öğelerin ihmal edilemeyeceğini göstermek için sıradan cephelerden temizlenen basit çöp yığınlarından işe başladılar.