İçerik
30 Mayıs 2024
11:48
Kayıt

Dünya
Abaza
Kongresi

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

Simon Basaria

08.12.2018 17:25 Toplum Önderleri 19885
İlk Anayasayı hazırlayan ve Abhazya'yı her daim özgür düşünen: Simon Basaria

Abhaz halkının ulusal kurtuluş fikrinin kaynağındaydı, Abhazya tarihinin ilk Anayasasını oluşturdu, Cumhuriyet'in geleceğinin Kuzey Kafkasya dağ halklarının ittifakı ile mümkün olduğuna inanıyordu. Simon Basaria gibi özgür düşünce ve inisiyatif sahibi bir insan tabi ki kabul edilemezdi.