Abhaz Dernekleri Federasyonu Tufanbeyli de yeni derneğin açılışını yaptı.

Said Barganciya

Tufanbeyli de yeni Abaza kültür derneği açıldı. DAK bilgi portal olarak bu konu hakkında Federasyon Başkanı Atanur Akusba’dan bilgi aldık.

Atanur Akusba, derneğin Adana’da yaşayan Abhaz-Abaza asıllı vatandaşların ve Federasyonun desteği ile açıldığını belirtti. Akusba, yakında Adana Tufanbeyli Abaza kültür derneği 1. Olağan Genel Kurulu yaparak Abhaz Dernekleri Federasonu'na katılacağını bekliyoruz, bu sayede Abhaz Dernekleri Federasyonunun üye dernek sayısının on dörde çıkacağını sözlerine ekledi.

Federasyon Başkanı A.Akusba, «Bu dernek yakında bulunan; İğdebel, Bolatpınar ve Akpınar köylerinde yaşayan yaklaşık 3500 Abhaz-Abaza diasporası temsilcisini birleştirmek için açıldı», diye vurguladı.

Atanur Akusba derneğin, etnik-kültürel kimliğin korunması, tarihi vatan ile bağların desteklenmesi, Abhaz-Abaza kültür alanının genişlemesinin desteklenmesi konularında faaliyet göstereceğini belirtti. Dernek, Abhaz dilini yaygınlaştırmak, Abhazya Cumhuriyeti'nin Türkiye’de olumlu imajını güçlendirmek, Abhazların geleneksel değerlerini korumak ve genç neslin tarihi anayurtları ile yakın ilişkiler içinde olmalarını sağlamak üzerinde yoğunlaşacak.

Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı, Tufanbeyli de açılan derneğin Başkanlığını Davut Hapat’ın yürüteceğini belirtti. 

Türkiye Abhaz Dernekleri Federasyonu(AbhazFed) Türkiye genelinde nüfusu yaklaşık yarım milyon olan Abhaz-Abaza diasporasını şuan için 13 dernek altında birleştirmekte.

Konsey Tüzüğü uyarınca Türkiye Abhaz Dernekleri Federasyonu, Dünya Abaza Kongresi’nin daimi partnerlerinden biridir.