DAK Bilgilendirme Portalı olarak, Kongre Kabardey-Balkar Bölge Başkanı Vladimir Pşenokua ile Kabardey-Balkar Cumhuriyetindeki çalışmalarının ana hatları, “Alaşara” Kültür Merkezinin çalışmaları ve ulusun korunması üzerine hedeflenen çalışmalar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

“Alaşara” derneği Kabardey-Balkar Bölge Başkanı, Abhazya Geri Dönüş Bakanlığı Yardımcısı, DAK Kabardey –Balkar Bölge Başkanı, Kafkasya Halkları Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi “Abaza” Başkanı Vladimir Pşenokua, kültür merkezinin çalışmaları ve DAK Kabardey-Balkar çalışmalarının yanı sıra Abhaz-Abaza ve Ubıh diasporası temsilcilerinin vatanlarına geri dönüşü üzerine çalışmalarından bahsetti.

– Rica etsek bize Kafkasya Halkları Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi “Abaza'nın” nasıl kurulduğunu anlatır mısınız?

- Kabardey-Balkar da, Cumhuriyet tarihinin ve kültürünün önemli Abhaz-Abaza bileşenini fark etmemek imkansızdır, burada Adıge-Abhaz uluslarının ortak bir geçmişe, ataya sahip olduğunu anlıyorsunuz. Bu unsur objektif tarihsel olaylara ve coğrafi engellere rağmen günümüze kadar iç içe geçmiş durumda. Tarihimizin, kültürümüzün incelenmesi, şu andaki etnik guruplarımız için neyin önemli olduğunu anlamayı mümkün kılar. [Bu anlayış], sırasıyla kendimizi geliştirme ve belirli sivil mekanizmalar türetme ihtiyacını doğurur. [Günümüzde] kültür, küreselleşmenin olumsuz yanlarına yaratıcı bir şekilde direnebilir ve bunun (küreselleşmenin) iyi tarafı, millet ve toplumda hala yaşatılanların en iyi yanlarını zenginleştirebilir ve çoğaltabilir.

Ve böyle düşünen insanlarla birlikte ortak bir karara vardık - Kafkasya halklarının kültür ve tarih çalışmaları hakkında bir araya gelmek. Bu çalışmada, Rusya Coğrafya Birliği'nden meslektaşlarım, DAK'dan meslektaşlarım ve elbette Kabardey-Balkar Abaza diasporası temsilcileri tarafından büyük destek gördüm.

– Merkezin hedeflediği ana görevler nelerdir, ne gibi faaliyetler göstermektedir?

– Merkezin ana hedeflerinden biri – Kafkasya halklarının tarih, maddi - manevi ve kültürel mirasının korunmasıdır. Bu bağlamda, Abhaz, Abaza ve Ubıhların maddi ve manevi kültürel mirasını restore etmeye ve korumaya çalışıyor, ilgili eğitimsel ve bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Özellikle, şu anda bu halkların tarih ve kültürlerinin öğrenimi için çeşitli uzaktan eğitim formatları geliştiriyoruz.

Bölgesel ve uluslararası festivallerde, geçit törenlerinde, yarışmalarda, etno-kültürel nitelikteki sergilerde aktif olarak yer alıyoruz. Her türlü etkinlik düzenliyor, folklor gruplarını destekliyor, genç bilim insanlarına yardım ediyoruz. Kısacası, kendimize birçok hedef koyduk, bunların hepsi Abhaz, Abaza ve Ubıhların kimliklerinin korunması ve popülerliğinin arttırılması ana fikrinde birleşiyor.

– DAK Yüksek Konseyinin bir üyesi olarak size bir soru sormak istiyoruz: Sizce, Kongre Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının etnik kültürel birliğini güçlendirmek için neler yapmalı?

- Abhaz-Abaza ve Ubıh diasporası temsilcilerinin Abhazya'daki tarihi vatanlarına geri dönüşü için gerekli koşulları oluşturmak için aktif olarak çalışmak çok önemlidir. Ayrıca, anavatandaki yaşamdan uzak durmamalı, Abhazya'nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde yer almalı, Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine destek olmalıdır.

– Kongre’nin, Abhaz-Abaza ve Ubıh halkının temsilcilerinin Abhazya'ya geri dönmelerinde nasıl bir etkisi olabilir?

– Öncelikli olarak, değerli atalarımızın sözlerini yerine getirerek, tüm dünya topluluğunun önünde ulusumuzun çıkarlarını koruma hususunda ısrar etmeliyiz. [Genel olarak], ulusumuzu birleştirmek için, hem dünyanın dört bir yanından yaşayan diasporamızın hem de Abhazya Cumhuriyeti'nin bütün kaynaklarını kullanmak gerekir.

Tekerleği tekrar keşfetmeye gerek yok. Abhazya Anayasası, dünyanın dört bir yanında yaşayan yurttaşların durumunu açıklıyor, devlet ile ülkesine geri dönenler arasındaki, hak ve yükümlülükler ilişkisini açıkça belirtiyor. Abhazya'nın Anavatana Geri Dönüş Bakanlığı - bu arada [Abhazya'nın ilk cumhurbaşkanı], Vladislav Ardzınba'nın çocuğu diyebiliriz - geri dönüşle ilgili tüm sorunları çözme konusunda gerekli bütün vasıflara sahip.

DAK bugün – Günümüzün uluslararası standartlarına göre uyarlanan tüzük temelinde hareket eden, sağlam bir potansiyeli olan yeni bir ekip. Geriye sadece, Abhazya Cumhuriyeti'nin savaş sonrası (1992-1993 Tarihi Gürcistan-Abhazya savaşı sonrasındaki dönemi) 25 yıllık gelişme sürecinin incelemesi, hatalar üzerinde çalışılması ve gelişim yolunda kararlı adımların atılması kalıyor. Gereken, Abhazya Geri Dönüş Bakanlığının, DAK ve Abhazya halkının doğru tek bir kaynağa yönlendirilmesi ve Apsnı halkının refahı için çok çalışılması.

– DAK Kabardey Balkar Cumhuriyeti Bölgesel Konsey Başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Bölgenizde bugün için Kongre’nin kaç üyesi bulunmakta, DAK'ın faaliyetleri hakkında bölgede bilgilendirme açısından ne gibi çalışmalar yürütülüyor?

– DAK Kabardey Balkar Bölge Yönetiminde bugün için 30 üye bulunmakta. Tabi ki, bu sadece başlangıç ve biz aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef, çözümlerinin çok fazla vakit aldığı bazı sorunlarla karşılaştık, ancak önemli olan bu sorunların aşılabilecek olması. Farklı alanlardan insanların DAK bünyesine katılması için çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin sosyal ağlarda çalışmalarımız hakkında bilgilendirme paylaşımlarında bulunuyoruz.

– Kabardey-Balkar da yaşayan Abhaz-Abaza-Ubıh diasporası arasında, Kongre'nin hangi faaliyetleri daha öncelikli?

– Bizim için öncelikli yönler, akrabalık ilişkilerinin tekrar kurulması ve güçlendirilmesi, Abhaz-Abaza ve Ubıh diasporasının tarihi vatanlarıyla aralarındaki bağların genişlemesi ve güçlendirilmesidir. Mümkün olan her şekilde farklı ülkelerde yaşayan Abhazlar, Abazalar ve Ubıhlar arasında iletişim kurulmasını teşvik etmek, birlik ve etnik kimliklerini güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Ve tabii ki, anadilin geliştirilmesi ve korunması hususunda da aktif olarak çalışıyoruz.

- Bugün sizce, dünyadaki Abhaz, Abaza ve Ubıh uluslarının korunmasının ve geliştirilmesinin garantisi nedir?

- Ulusumuzun tüm temsilcilerinin iradesidir. Buna ek olarak, Abhazya Cumhuriyeti yönetiminin iradesi ve elbette Abhazya Cumhuriyeti Anayasasına sıkı sıkıya uyulmasıdır.