Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, Abhazya Cumhuriyeti halkını korona virüs enfeksiyonu COVID-19'dan korumak için bazı önlemlerin daha fazla uygulanması konusunda bir kararname imzaladı.

Abhazya'da, halkı korona virüs enfeksiyonundan korumak için karantina önlemleri değiştirildi. Tüm kısıtlamalar Haziran ayının ilk gününe kadar geçerli olacak. Ayrıntılı açıklamalar içeren kararname, Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Bjania tarafından 14 Mayıs Perşembe günü imzalandı.

Kararnameye göre 15 Mayıs itibari ile yemekhanelerin açılmasına sosyal mesafeye uygun konulması (en az 1,5 metre) şartı ve hizmet veren personelin kişisel korunma ekipmanlarını – eldiven ve maskeleri takması ile izin verilecek. Ayrıca 15 Mayıs itibari ile şehirlerarası toplu taşımalarda çalışmaya başlayacak.

Kararnameye göre, gıda, tarım ve giyim pazarları, satıcılar ve çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipmanların zorunlu kullanımı ile, sıhhi-epidemiyolojik hizmetle koordineli olarak idareciler tarafından belirlenen şekilde çalışmaya devam edebilecek. Sıhhi ve epidemiyolojik hizmetler, pazar bölgelerinin önleyici dezenfeksiyonunun sistematik olarak çalışmasını organize etmekle görevlendirilmekte.

Herhangi bir kitlesel toplanma olayı yasak altında kalmaya devam ediyor.

Kararnamede: “Kitlesel, kültürel, beden eğitimi, spor, eğlence, gösteri ve sergi etkinliklerinin yapılması yasaklanmaktadır. Abhazya Cumhuriyeti'nde düğün, tören ve diğer etkinliklerin yapılması da yasaktır. [Bu] amaçla çalışan, restoranlar, diğer ikram tesisleri dahil olmak üzere düğün ve tören salonlarının faaliyetleri askıya alınmıştır”.

Turist ve gezi aktiviteleri, turistik yerlerin ziyaret edilmesi hala yasak kapsamındadır. Oteller, sanatoryumlar, pansiyonlar, misafirhaneler ve diğer konaklama yerlerinde vatandaşların kabulüne ve konaklamalarına izin verilmemektedir. Kültür kurumları: tiyatrolar, müzeler, konser salonları vb. çalışmalarına henüz izin verilmemektedir.

Abhazya Cumhuriyeti'nde akredite olan yabancı devletlerin diplomatik kurumları, Birleşik Rus Ordusu, Abhazya-Rusya Devlet Güvenlik Sınırı Müdürlüğü'nün askeri personeli, uluslararası yük taşımacılığı yapan araç sürücüleri, yük treni sürücülerinin haricinde vatandaşlığı olmayan ve yabancı vatandaş olanların, Abhazya Cumhuriyeti'ndeki Abhazya-Rusya devlet sınırındaki kontrol noktaları aracılığıyla Abhazya Cumhuriyeti'ne girişleri kısıtlı olmaya devam edecektir.

Abhazya Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte oluşturacakları sağlık ekibi ile Abhaz-Rusya devlet sınırındaki kontrol noktalarında 24 saat görev yapması talimatı verildi. Yetkili makamlara, COVID-19 korona virüs enfeksiyonu vakalarının kaydedildiği ülkelerden gelen vatandaşların, Abhazya Cumhuriyeti'ne varış gününden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınması talimatı verildi.

Abhazya yönetimi, Abhaz-Rusya devlet sınırında gümrüksüz satış mağazalarının (duty free) çalışmasını da yasaklıyor.

Spor salonları, spalar, saunalar, masaj salonları da yasak kapsamında bulunmaktadır. Acil durumlar haricinde, diş sağlığı gibi bazı tıbbi hizmetler bile şimdilik sağlanmayacaktır.

Merkezi ve yerel yönetim organları, devlet kurumları, işletmeler ve kuruluşların başkanlarına 60 yaşın üzerindeki işçileri ve okul öncesi çağındaki çocukları olan işçilere, ödemeleri baki kalmak üzere izin vermeleri talimatı verildi.

Tüm eğitim kurumlarının, spor okulları ve kurslar da dahil olmak üzere faaliyetleri hala yasak kapsamında bulunmaktadır. Bu durumda, 11. sınıfta final sınavları olan, yüksek ve orta mesleki kurumlarda diploma veya yeterlilik çalışmalarını savunacak olanlar istisna sayılmaktadır. Bu kategori için şöyle bir açıklama belirtildi; " İlgili sıhhi ve epidemiyolojik gerekliliklere uygun olarak bu kurumlar tarafından oluşturulan programa uyulması".

14 Mayıs itibariyle Abhazya’da korona virüs enfeksiyonu olan hasta sayısı 14 rakamını korumaktadır. 13 kişi Gudauta Merkez Bölge Hastanesinde doktor gözetiminde bulunmaktadır. Gudauta'daki 7. Rus askeri üssünün bir askeri olan hasta, 7. Rus askeri üssünün revirinde tedavi edilecek.

Pandemi dönemince Abhazya'da tespit edilen toplam COVID-19 vakası sayısı 17 kişidir. Bunlardan ikisi iyileşirken, bir hasta maalesef kaybedilmiştir.