Dünya Abaza Kongresi delegeleri Mısır'ı ziyarete gitti ve Abaza soyu temsilcileri ile bir araya geldi.

Said Barganciya

Dünya Abaza Kongresi heyeti, Abhaz-Abaza diasporası temsilcilerinin yaşadığı Mısır'a yapılan bir çalışma ziyaretindeler. Heyette; DAK Yönetici Sekreteri İnar Gıtsba, Abhazya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Departmanı Başkanı, DAK Yüksek Konsey Üyesi İnver Alşundba, DAK Gençlik Konseyi üyesi, Abhazya Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçisi Alas Asabua bulunmakta.

İnar Gıtsba'ya göre, gezinin ana görevlerinden biri Mısır'daki diasporasıyla tanışmak ve “güçlü iletişim kanalları oluşturmak”. Mısırlı Abhaz-Abaza diasporasının ilginç bir özelliği, tüm üyelerinin Abaza soyuna ait olması ve Abaza soyadını resmen taşıması, ancak tüm ailelerin tarihsel soyadlarını hatırlamaması. Kahire'ye varışta, heyet, Mısır'daki DAK konaklama programını organize etmekte büyük yardım sağlayan Rauf Abaza (Maan) tarafından karşılandı. Hemen 22 Nisan'da Abaz soyunun temsilcileriyle ilk büyük toplantı, Gize'de gerçekleşti.

Gıtsba, “Toplantıya Kahire, İskenderiye ve Mısır'ın diğer bölgelerinden vatandaşlarımız da geldi. Birçok kişi, Abhazya'dan gelen soydaşlarıyla ilk defa görüştüklerini belirtti. Toplantı çok duygusal ve gerçekten aile ortamında sürdü. Çok çeşitli konular ele alındı”, diye belirtti.

DAK delegelerine, Abaza soyu üyelerinin yaşam tarzları hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

İnar Gıtsba, “Mısır'daki Abaza soyu temsilcilerinin diaspora yapısının da, yaşlılar konseyi ve gençlik konseyi gibi gayrı resmi organları olduğunu öğrendik. [Mısır] 'ın bazı politik durumları dolayısı ile soy toplantıları uzun süre yapılamamış, fakat [daha öncesinde] soyun 500 ila 1000 temsilcisini bir araya getiriyormuş”.

Gıtsba, objektif nedenlerden ötürü soy toplantılarının, Abhaz kültürünün ulusal dansları, şarkıları, folklor unsurları ve geleneksel mutfağı gibi geleneksel özelliklerinden yoksun olduğunu belirtti. Ancak, DAK ile yapılan toplantıda, “bu sonbaharda Abaza ulusunun geniş bir toplantısının organize edilmesi üzerine bir karar verildi”.

Kongre temsilcileri, DAK'ın, Abhaz-Abaza ailesinin dünyadaki bağlantılarını güçlendirmek, etno-kültürel değerleri geliştirmek ve diasporaların tarihi vatanlarıyla etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir organizasyon olarak faaliyetlerini anlattılar.

Gıtsba'ya göre ayrıntılı bir sunumdan sonra, toplantıya katılanlar “yaşamlarını geleneksel kültür unsurlarıyla doldurma, onu tanıma arzusu” ile aydınlandılar.

DAK Yönetici Sekreteri, “Sonuçta, birçoklarının kabul ettiği gibi, her zaman ‘farklı’ olduklarını hissettiler ve biliyorlardı”, diye ekliyor.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey üyesi İnver Alşundba, toplantının “aile ortamının” tüm beklentileri aştığını belirtti. Soydaşlarımız tarafından, anavatanlarına nasıl gelebilecekleri, gençlerin yaşıtı soydaşları, kardeşleri ile iletişim kurabilmeleri için ne gibi imkanların olduğuna dair heyecanlı soruları vardı.

İnver Alşundba, “Bu toplantı tüm katılımcılar için bir şenlikti. Abartısız, bu gibi toplantıların yaratıcı değerini anladığınız anlardan biri olduğunu söyleyebilirim, insanlarımızı daha da birleştirme fikriyle tutuşuyorsunuz”, diye duygularını dile getiriyor.

Sıcak atmosfere ilişkin bu değerlendirme, DAK Gençlik Konseyi temsilcisi Alas Asabua tarafından da desteklendi, söylenilenlere “Abaza soyunda, Abhaz veya Abaza diline hakim olan kimseyle tanışmadım - hem yaşlı hem de genç nesil arasında”, diye ekledi.

Mevcut Mısır ziyareti sırasında, DAK ayrıca, ilk toplantıda başlatılan girişimleri geliştirmek ve işbirliğinin yeni biçimleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla diasporanın aktif temsilcileri, kültür emekçileri ve Abaza soyunun tarihi uzmanları ile toplantılar düzenlemeyi planlıyor.