Mısır'ın Abhaz-Abaza diasporası temsilcisi Raouf Abaza (Maan), DAK Bilgilendirme Portalına, Mısır’ın Abhaz ve Abaza diasporası olan Abaza ailesinin özellikleri ve yaşamları hakkında bilgi verdi.

Mısır'ın Abhaz-Abaza diasporasının en önde gelen temsilcilerinden ve Ain-Şams Üniversitesi'nde halkla ilişkiler danışmanı olan Raouf Abaza (Maan), DAK Bilgilendirme Portalına, Mısır'daki Abhaz-Abaza diasporası büyük, güçlü ve birbirine bağlı bir ailedir, diye anlatıyor. Mısır'daki bütün etnik Abhaz ve Abazaların Abaza soyundan geldiğini ve resmi olarak Abaza soyadını taşıdığını hatırlatalım. Bazı aileler tarihi soyadlarını korurken, bazıları da kullanmamışlar.

Nüfus, İkamet ve Din üzerine

Raouf Abaza'ya (Maan) göre, Mısır'daki Abhaz-Abaza diasporası temsilcilerinin kesin sayısını belirlemek zor, ancak bazı bilgilere göre bugün binden fazla Abhaz ve Abaza soyunun temsilcisi yaşadığı belirtiliyor. Abaza (Maan), “Çoğumuz Mısır'ın üç büyük bölgesinde yoğun olarak yaşamaktayız: Eş-Şarkiye, Kahire ve İskenderiye'de” diye belirtiyor. Mısır'daki Abaza soyu temsilcilerinin tüm üyelerinin Müslüman olduğunu sözlerine ekliyor.

Siyaset ve devlet faaliyetlerinde Abazalar

Farklı zamanlarda, Abaza klanının pek çok üyesi Mısır Parlamentosunda, Belediye Meclislerinde ve devlet idarelerinde çeşitli makamlar yer almışlardır.

“Şu anda Ulusal Mecliste (Mısır Parlamentosu'nun alt meclisi, şuan 518 temsilciden oluşmakta) Abaza soyadına sahip üç milletvekili bulunmakta: Hani Deri Abaza, Ahmet Fuat Abaza ve Vaci Hüseyin Abaza”, - diye anlatıyor Raouf Abaza (Maan).

Abhaz-Abaza diasporası arasından, 1882 yılından bu yana birçok bakan çıkmış.

“Örneğin, Süleyman Hasan Paşa Abaza, Kamu Bilgilendirme Bakanı idi. Desuki İbrahim Al-Sid Paşa Abaza’nın kariyeri, önce Halkla İlişkiler Bakanı, ardından Ulaştırma Bakanı olarak atanmasıyla başladı, daha sonra 1947 yılında Mısır Dışişleri Bakanı olana kadar Vakıflar Bakanlığı’nın başına geçti. Mahir Bek Abaza 20 yıldan fazla bir süre Enerji Bakanlığı yaptı. Amin Ahmet Abaza 2011 yılına kadar Tarım Bakanı olarak görev yaptı”, diye sıralıyor bazı ünlü devlet adamlarını ve başarılarını Raouf Abaza (Maan).

Onursal unvanlar almış isimler

Abaza ailesi üyeleri - hala Paşa unvanını (Daha önce Mısır kralları, Paşa ve Bek unvanlarını Mısır'ın seçkin ailelerine verirlermiş) taşıyan Mısırlı ailelerden birisi. Bu unvana Abaza soyunun dokuz ailesinin sahip olduğu belirtiliyor: (El-Sid Paşa Abaza, Süleyman Paşa Abaza, Ahmet Paşa Abaza, İsmail Paşa Abaza, Muhammed Paşa Abaza, Abd-Aziz Paşa Abaza, Fuat Paşa Abaza, Desuki Paşa Abaza, Aziz Paşa Abaza).

Raouf Abaza’nın (Maan) sözlerine göre, Abaza soyunun pek çok üyesi Mısır'da hala önemli görevlerde bulunuyor. Diasporanın üyeleri arasında pek çok tanınmış doktor, mühendis, muhasebeci, danışman, yargı mensubu, içişleri memuru ve silahlı kuvvetler üyesi olduğunu belirtiyor. Abazaların, Mısır'daki en büyük ticari bankalarda, Mısır genelindeki petrol ve telekomünikasyon şirketlerinde çalışmakta olduğunu ekliyor.

Sorunlar ve çözüm anahtarları

Raouf Abaza (Maan), ne yazık ki, Abaza soyunun temsilcileri arasında Abhazca veya Abazaca bilen hiç kimsenin olmadığını belirtiyor. Bir başka sorunun da çoğu ailenin Abhazya hakkında hiçbir bilgisi olmaması olduğunu düşünüyor. Ve DAK’ın faaliyetlerinin bu sorunların çözülmesine katkıda bulunacağına inanıyor.

Raouf Abaza (Maan), “Size (DAK), Abhaz-Abaza gençleri ve Mısır Abaza gençleri arasındaki karşılıklı ziyaretler hakkında bilgilendirme kampanyaları konusunda büyük görev düşüyor, böylece “kültür ve turizm turundan sonra” küçük ailelerine dönen her genç, deneyimlerini ve gözlemlerini anlatabilir ”, diyor.

Bu iletişim ve “karşılıklı ziyaretler” sayesinde Abhaz-Abaza diasporasının her temsilcisinin “dünyadaki Abaza ailelerinin üyeleri arasında seyahat eden bir elçi” olabileceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında, Dünya Abaza Kongresi heyeti Mısır'ı ziyaret etti. Heyetin Mısırda bulunduğu süre içerisinde, birçok önemli toplantı gerçekleştirme, Mısır'da Abaza soyunun temsilcileriyle işbirliği ve dayanışma ilişkilerini geliştirme üzerine anlaşmalar yapma fırsatı oldu.