İçerik
13 Temmuz 2024
04:20
Kayıt

Dünya
Abaza
Kongresi

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

WAC event feed

    24 Ağustos 2022
24.08.2022 18:44
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

DAK'ın gençlik örgütleriyle işbirliği ve etkileşimi Kongre'nin basın merkezinde tartışıldı.

Kongre ofisi personelinin DAK Gençlik Konseyi, Ülkeye Geri Dönüş Devlet Komitesi, Gençlik ve Spor Devlet Komitesi, Sohum Şehri İdaresi Gençlik ve Spor Dairesi temsilcileriyle bir toplantı, Abhazya Gençlik Derneği "Апеипш", Öğrenci Birliği ve ADÜ Spor Kulübü, DAK basın merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda, gençlik projelerinin kültürel ve spor etkinliklerinin uygulanmasında etkileşim konularını tartıştılar, her kuruluşun çalışmalarını güçlendirmek için birbirlerine proje planları sunmaya karar verdiler.

0