Адуней апсуа-абаза конгресс а-Дискуссия клуб апны анхара йапхъахауа атлахан йалгатI – аэкология ауысла аэкспертква рынйараква, ауат йрылаз ауысхагIвчва апроектква йрыквчважвауа йалагатI.

Июнь а 18 атшын АААК а-Дискуссия клуб «Аэкологии апсабари рхчара» темала аэкспертква рынйара ашIадрысхтI. Ауи йалакваз аршахIатгаква рырттI, ауи амщтахь анхара атлахан шIыц джвыквылтI – апроектква рыквчважвара.

А-Дискуссия клуб аунашвачпагIв Турава Ирина йшылхIвазла, рыцIа паса йдрыбагъьаз апланквала йгIауахвырквын абари «йхъадаз, джьауапкIра ду зпщылаз атлахан» акарантин азаман йаквшватI.

«Ауи ахIатырла йлыхIхыз апланква хIпсаххра, апроект аквчважвари архъйари атхIрыпара атахъхатI. Абгата йгIахIахвырквын аклуб анхара апны йапхъахахауа анархара (аэкология нархара – аредакция ррытаразга) шакIвшаз сазыразпI, араъа йхIызгIайтI аэксперт гIальаматква: здырра цIолаква хIыцагIвызшаз Джикирба Мрамза, Воуба Илона, Читанава Савелий, Дбар Роман, Клюкин Михаил, Кириа Михаил», - лхIватI Турава.

Ауи йшгIацылцIахызла, а-Клуб апланква рпны йгIарбан ужвыгьи экспертквакI гIадрайгварныс. Ауаса COVID-19 йапщылата йгIаншаз аъаща апны а-Клуб йалакву апроект адынхалра рыцIа магIны амата йырпхьадзатI. ЙхIвара атахъыпI чкIвынргIа нархарата йыздынхалуаш шгIалыркIгIахьу.

«ХIара йатаркIвах хIаквшахIатхатI аэкология уахьчIвала рыцIа магIны зму анархараква йшрыуазакIу: агIвычIвгIвара йырбатI агIвычIвгIвыс йбзазара уысква рыщта апсабара йшгIаларыжьуа. ХIунагIваква рпны хIъадзачIваз афлори афауни гIабзагылхуа йалагатI. Ауи йатаркIвах йызквшахIатхауа ари акIвпI: йлыхIхуа апроект хъвыцща цIолата йыззынарху аэкология арыпхьара агIвычIвгIвыси апсабари разазаъаща йахъвхъадапI», - йгIалылкIгIатI Турава Ирина.

ЙатахIхIвахпI, аклуб йалакву йапхъахауата йанашIашва агIан йджвыквырцIауа анхара апны йзайгвыгъауа ауысква знырцIаз ашвъабыгъьква азыркIкIын йазалху таракI йтарцIатI. Июнь мыз агIан йанашIашва ауи атара гIахъыртIыхтI. Ауат рыуа щардагIвы йшырхIвазла, ргвыгъараква цIабыргхатI: аэколог бергьыльква йрынйатI, рдунейпшыщала йаквшвауата дара-дара абадырын йанбжьагIвчвахатI.

Ауи апшта, йапхъахауата йананйа ачкIвын Делба Сандро йшихIвазла, аклуб дзалалыз «Апсны аэкология уысква йхатI рылайцIарныс» ахъазла акIвпI. Ужвы ауи кьангьаш гьйылам мурадта йпахь йыргылыз дазцауата йапхъахауа ачIвырхъа шичпаз, йшпакIву ухIварыквын аэкспертква рынйараква дырра шIыц щарда гIайыларцIатI, апхъахьыла «апроектква рыдынхалра йпырапI».

«Сара а-Дискуссия клуб анхара бзидздзата йакIвшата йспхьадзитI. Аклуб апны зымгIвагьи руыс рдыритI, темата йгIащтIырхуа рылархIвитI, рахIа йхъадугьи, дзачIвызлакIгьи йажва хвы азырбауата йаздзыргIвитI. ЗымгIва рацкIыс йсгвапхаз анйарипхьадза дзачIвызлакIгьи йхъвыцща цIайымкIуата йъайхIвуз акIвпI. А-Дискуссия клуб сабап ду гIалсхтI, шIыцра щарда сыласкIтI. Апластик аэкология йшазарархауа аныздыр мачI-мачIымцара «йкIасрышвхтI», - йхIватI Делба йгвгIанаграква хIыцагIвишауата.

Григорян Мари а-Дискуссия клуб анйараква зымгIва дрылан. Мари аэкологии апсабари рхчара джьгарта дазгылапI, ари адунейпшыща акIвпI йалкIгIата ауи АААК а-Дискуссия клуб дазгIазгыз.

«Абари йапшу адискуссия клубква чкIвынргIа рхъвыцща апсахра йазынарху уатыкв бзипI. Аклуб нхауищтара хъатакIла узыгIанымхушта йаквыргъвгъваз айчважвараква экология нархара рымата йакIвхIыршатI, ауат рпны, йшспхьадзауала, йхIылшатI хIхъвыцщала хIызлаквымшвуз ауысква алхIыргарныс. Йарауаса йхIва йауаштI аклуб йалу зымгIвагьиацIыхъва йаразакIы йшацазцаз: аэкология арыпхьарадъа аэкология уысква шузымырхъйуш», - араса йылпхьадзитI апхIвыспачкIвын.

Сичинава Динара а-Дискуссия клуб йалу зымгIва драйцIбапI. Ауи ужвыгьи апхьарта дыцIаркIвапI. Ага дшIазтынгьи щарда цIуата мурадта йылкIхьатI аэкология уысква джьгарта дшрылазлуш. Динара джьгарта лыгIвзачва аквгIазшIылтитI апсабара йазсакъхарныс, аэкология агIахчара ргватра азынадырхарныс.

«Швабыж йсымаджьащахъвата срыздзыргIвуан асасчвагьи хIгвып йрылу ачкIвынчвагьи, хIгвагIанагракви хIхъвыцщи абахIхIвуан. Швабыж йсгвапхатI аклуб апны йщаквгылыз азазаъащаква, агвапара, анбжьагIвыгIара. А-Дискуссия клуб абзирала гIвычIвгIвыс джьащахъва щардагIв срынйатI, дырра джьащахъва щарда сыласкIтI. Ауи швабыж йсгвапхатI, сакъыль пшгIауата щарда срызнархъвыцтI», - лхIватI апхIвыспачкIвын.

АААК а-Дискуссия клуб асквш 2019 ноябрь мыз агIан йгIахъыртIытI. Ауи анхара йапшым анархараква амата акIвын йшгIархъвыцыз: абаза уагIахъа рыбызшва, ргвбайара-культура тынха ргIахчара, ауагIахъа наука дырраква ауагIа йрылагара, апсабара агIахчара, датшагьи. Аклуб йалу рщардагIв шIапI. Йыздынхалуаш анархара йазхъвыцуата йапшым атемаква рызгIадрахатI. АнапIщтыхра агIарбарала йщаквдыргылтI аэкологии апсабари рхчара ауысква рыквчважварала йалагарныс. Ари анархарала аклуб анхара йалан уагIа 23-гIв.

А-Дискуссия клуб анхара йапхъахауа атлахан ауацIа ауи аджьгарыгIвчва магIны зму уыс бзидздза йрыквчважварныс рылшатI, ауат ауысква йрыуапI адуней климат апсахраква рпны Апсны гылартата йаму. ЧкIвынргIа ари атема Апсны аэкология а-Институт аунашвачпагIв Дбар Романи дари ранйара апны йаквчважватI. Ауи йымщтахь Апсны Республика аэкологии апсабара агIахчари руысла акъральыгIва комитет аунашвачпагIв Читанава Савелий йынйара апны ауат Апсны аэкология ауысква гIащтIырхтI.

Аклуб анхара акIвшауата ауи аджьгарыгIвчва датшагьи йгIадрайгван йрынйатI йбергьльу апсуа экологква Клюкин Михаил йгьи Кириа Михаил. Ари атлахан аурала аклуб йалу ашIаква аэкспертква азцIгIара 100 райхIа рыздыргылтI, магIны зму уыс щарда гIадрыкIаптI. ЧкIвынргIа йрауыз адырра шIыц цIолаква экология нархара зму рпроект хъада йанадынхалуа асхъан йгIарыхъвахуаштI. Ауи а-Дискуссия клуб анхара апны йащтагIайуа атлахан ацIыхъва абзазара йаларыжьуаштI.