Адуней апсуа-абаза конгресс апроект шIыц гIанарбатI – а-Дискуссия клуб

Барганджиа Саид

Адуней апсуа-абаза конгресс йаднагалтI йгьи Апсны акъала хъада апны анхара джвыквнажьтI а-Дискуссия клуб. Ауи апсуа-абаза уагIа ргIахчари ртшауацIыхри йырпщылу атемаква йауацIыхта йъарылачважвуш уатыквта йгIандыршатI.

Аклуб апрезентация ноябрь а 7 атшын йакIвшатI. Анйара йалан а-Конгресс ЙхIаракIу асовет ауысхагIвчвагьи ахабарргартаква ргIащтийыгIвчвагьи. Ари асахIат йгIашIарышвта апроект джьгарта йынхауа йалагатI: ауи анхара йалазларныс зтахъу рахIвара швъаква азыркIкIуаштI, алачIвараква адыргалуаштI. А-Республика акъральгIвква йрыуата зныбыжьла йапшым ажвлара гвыпква зымгIвагьи аклуб алачIвараква йрылалырныс рылшуштI.

Аклуб даунашвачпагIвпI Апсны акъральыгIва университет аполитологии асоциологии ркафедра арыпхьагIв ахIба Турава Ирина. Ауи йшылхIвазла, аклуб анхара апны йхъаду принципта йщаквгылазлуштI зымгIва йырзацапшу азазаъащаква, ауи йгIаныцIитI аклуб йалу зымгIвагьи гвхътIыла йрейшу айчважвара шырбжьазлуш: чкIвынргIа гIальаматра ззырбауа азцIгIараква ахIбачва йрыздыргылырныс, акъральгIвква аэкспертква, ъанатIа хIагIа нкъвызгауа агIвычIвгIвысква рейша тшырзынадырхарныс амаль рымата.

Турава Ирина йшылхIвазла, а-Дискуссия клуб анхара йалалырныс ртахъыта уагIа 28-гIв рахIвара швъаква рщтихьатI. Ажва ахъазла, аклуб анхара далазларныс гIалтахъхатI Апсны анаукаква р-Академия анаука атшауацIыхра знархару афонд ахъвшара аунашвачпагIв Начкебиа Ханна.

Ауи АААК акорреспондент йшгIайалхIвызла, а-Конгресс анхара шакIвшауа лыла йыцIапI, адискуссия проект абзазара йшаларыжьуа анылдыр «дымхъвыцуата» зынла ахIвара швъа лгIвытI.

«Кьангьаш гьазгIазгуам аклуб ахIбачви чкIвынргIи райчважвараква йшыруатыкв бзихуш, хIыжвлара рыхъазла магIны зму апроектква йшыргIаджвыквцIартахуш», – лхIватI Начкебиа.

АААК архъйагIв секретарь Гицба Инар йгIаликIгIатI а-Дискуссия клуб агIаныршара сквшыкI аъара йшалачважвуз.

АРИ АГIАНШАРА АВИДЕО АПШРА >>

«АААК хIыжвлара рыхъазла магIны зму апроектква ауацIнахитI. ХIшгвыгъауала, аклуб апроектква адызкIылуа «банкшва» йщаквгылуаштI. АхIбачви айцIбачви ацынхарныс амаль рзыгIанзыршуш уатыквта йаъазларныс хIтахъыпI», – йхIватI Гицба.

Аклуб анхара апны йхъаду нархаразлуштI апсуа бызшва агIахчари атшауацIнарыхри, цри бызшвала алитература ауагIа йрылагара ауысла цхърагIара, апсуа-абаза этнос ртурых-культура тынха агIахчара, абашта наука атшауацIнарыхри ауагIа йрылагари руысла цхърагIара, апхъанчIви гвбайара-этика кодекс Апсуара агIахчара знархару цхърагIара, аэкологии агьагьара псабари ргIахчара.

АААК а-Дискуссия клуб йаланакIуата проект кIьыда лнахуаштI (атема хъадаква йрыламкIва – аредакция ррытаразга) – «Анчва-абачва рклуб». Ауи анхара ноябрь а 30 агIан йджвыквылуаштI, ауи дахъадахуштI щарда мцIуата атгIачва шIа йранхаз Квициниа Кама.

«Анчва-абачва рклуб» ахачIвква гIалрахауата Квициниа йгIалылкIгIатI анхара хнархартакIла йшакIвшуш.

«ХIара аъачIвагIагIвчва хIрынйалуштI, анчва-абачва рдырраква йшрылахIырхIуш хIащтазлуштI, ауат йапшым йгьи йджьащахъву аонлайн апхьартаква йрыцIагIыжьлуштI. Мурад хъадата йхIыргылуа зсабиква рбзазара агъьызчIвырныс йащту анчва-абачва радкIылра акIвпI. Асабиква ангIадзынгылуа баргвыра щарда гIаншитI, анчва-абачва швабыж йазыбжапI аъачIвагIагIвчва ражва гвыбзыгъа, ауат абаргвыраква йрыцIсхьу анахьанат анчва-абачва рцхърагIара», – лхIватI Квициниа.

Адискуссия клуб йалалырныс зтахъу анкета йтагIвра, гIальаматра ззрыму анархара гIалырхта рахIвара швъа ари аэлектрон адресла йырщтира атахъыпI: discussclub@abaza.org. Нархарипхьадза йазалху атыпква йызтахъу зымгIва йырзынамхъарныс ауаштI, йшпакIву ухIварыквын аклуб алачIвараква ъакIвшуш атдзы

уагIа 25-30-гIв райхIа гьыгIвнашвум («Алашара» ауысхарта, Апсны Республика анаукаква р-Академия атдзы, Лакоба йурам, 1 аэтаж). Атемаква йрылачважварныс гIазтахъхауа ауагIа щардагIвхузтын адгалагIвчва абаркIыра йызлаквгIацапахуаш амальква йырзыпшгIуштI. РыцIа магIны зму анйараква авидео йанырцIата АААК YouTube канал йтарцIалуштI. АлачIвараква рызбжа асоциал сетква рэфир рейша йтарыжьларнысгьи ргвыгъап