АААК архъйагIв секретарь Гицба Инар а-Конгресс а-Дискуссия клуб апны йапхъахуз сасыта далын анйара апны йара йхъагьи а-Конгресс апны йынхарагьи дгIарыквчважватI.

Барганджиа Саид

Ноябрь агIан зынхара джвыквызцIаз АААК а-Дискуссия клуб йапхъахуз дасасхатI а-Конгресс архъйагIв секретарь Гицба Инар. Ноябрь а 12 агIан йакIвшаз аклуб анйара апны ауи йхъа, йтгIачва, АААК апны йынхара йгьи апхъахьыла уыста йхъа йазлихуа дгIарыквчважватI.

Гицба йыздзыргIвырныс йайззатI Апсны акъральыгIва университет адуней акъральква разазаъащаква рфакультет астудентква, АААК апны йыцынхаквауа, ажвлара хабарргагаква ргIащтийыгIвчва, «Ашана» гвчIагIвчпара фонд анхагIвчва датшагьи айчважвара зымагIальыматыз ауагIа. Анйара швабыж пхата йакIвшатI: ауи йасабапхатI уыгIвназларныс ухъызхуа апещгьи, аквыргъвгъваракIгьи зламыз айчважварагьи, аздзыргIвчва асас йызрымаз азыгIальаматрагьи.

Гицба Инар йгIайззакваз гIвсахIаткI раъара драчважватI.

ЙгIачважвара айхIара Гицба а-Конгресс апны йынхара йазынайырхатI. Ауи йгIайхIватI АААК амурадква «згIвата» дшнарахвызгьи а-Конгресс апахь хачIвыта йаргылуагьи. АААК архъйагIв секретарь анйара йалакваз а-Конгресс анхара агIарбаракви уыста йапыруи йахайыргIвазатI.

«ХIара хIабашталагIвчва къраль 50 райхIа рпны йбзазитI. АААК йахачIв хъадугьи апсуа-абаза уагIахъа йгIарыцIанакIуа зымгIва адкIылра акIвпI. АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв [Эгьзакь Мусса] йшихIвауа апшта – хIаргьи (а-Конгресс анхагIвчва – аредакция ррытаразга) ауи абгата йацхIкIитI – хIара (АААК) апсуа-абаза уагIахъа йгIарыцIанакIуа дзачIвызлакIгьи «йлактала дыгIдырра», унагIвипхьадза, тгIачвипхьадза хIрызнашылра атахъыпI», – йхIватI Гицба.

АААК архъйагIв секретарь ауи апхъала Апсны агIвымакъраль уысквала а-Министерства апны дынхун, Трыквшта апны Апсны дырхIвачIвгIвын. Ауи анйара йалакваз йрайхIвтI дипломатта данынхуз йырхIаз ашвапха ужвы Адуней апсуа-абаза конгресс апны йызлагIайыхъвауа. Ужвы йхъвдаквцIараква йырхъйауата ауи щардала агIвыма къральква дцалитI, абаза уагIа ъабзазауа акъральква рпны адиаспора йалакву дрынйитI. Адиаспора рабадырри рыщтаныкъвари Гицба «уызгIвымсхыз жвлара дипломатията» йпхьадзитI.

Ауи йгIаликIгIатI адуней шабгула апсуа-абаза уагIахъа йгIарыланакIквауа дъадзарачважвауа ауат «рыжвла ъану рпсадгьыл, дара рыщайдзаква рыхъаз рыцIа щарда рдырра шыртахъу» гвы шайтуа.

«Ауыгьи хIхачIв хъадаква йрыуазакIыпI – «цхIа хъцIара», – йгIацицIахтI Гицба Инар.

Анйара зныбыжьла йшIаркIву щардагIвы шгIадгылыз аниба ауи йгIайззаз зымгIва ргватра а-Конгресс чкIвыныргIа шардала йшрыдынхалуа йазынайырхатI. Ауи йхIватI АААК апны ауи знархару йазалху хъвшара шгIаныршу. Ауи унашва ахъызцIауа Торчуа Левангьи уыжвласыла а-Дискуссия клуб дасасхуштI, йгIарылайхIватI Гицба.

Анйара йалакваз асас йхъауыслагьи азцIгIараква йырттI. Ауи апшта, астудентква йрымагIальаматын нхарала йырчву йымшква рпны йтгIачва рыхъазлагьи гIамта шйызгIауа дахIвра зму гIвычIвгIвыста даъазларнысгьи шизахъвдаквыцIуа.

«Ауат зымгIва апщылапI. ТгIачва гIауыдамхIвызтын анхара апны дахIвра уаупI-хIва дукI угвыгъуштагьи йгьаъам. ДасузлакIгьи йхъала, йтгIачвала дгIалагара атахъыпI. Йухауа ауыс бзи йубара, ауи йазхъауцIара атахъыпI. Уымш тамамта йлухырквын зымгIва уызрыхадзуштI», – йрыбагъьатI аздзыргIвчва Гицба Инар.

Анйара йалаз «Ашана» гвчIагIвчпара фонд (афонд Апсны апны хIатлата йчмазагIву асабиква йырцхърагIитI – аредакция ррытаразга) адиректор Джьынджьолиа Мактина йчмазагIвхIатлу асабиква цхърагIара драйдзарала АААК нхарата йакIвнаршауа дазцIгIатI.

Ауи джьауап литуата Гицба Инар йхIватI ауи ауысла ужвы айкьангьашраква шакIвшауа, уысквакIгьи шлырххьу – ауат йырмагIну уыжвласыла зымгIвагьи йырдыруаштI.

АААК а-Дискуссия клуб аунашвачпагIв Турава Ирина аклуб апны йапхъахуз асас йынйара бзита йакIвшата йылпхьадзитI.

«ЙгIайззакваз Гицба Инар йгIащтIихыз ауысква швабыж йрымагIальаматын. ХIара йара ауи апшта АААК ахабарргарта портал аунашвачпагIв Лазба Амина, ахIвссаква йгьи чкIвыныргIа рсоветква унашва рхъызцIауа Ардзынба Гети Торчуа Левани хIрынйуштI», – хIгIалыргвыгъатI Турава йгьи йгIахIгвалалыршвахтI асас йынйарныс йызтахъу зымгIва гIадгыл йшауаш. Ауаъа хвитта унашылитI. Анйараква шакIвшауа асоцсетква рпны аклуб анапаква рейшата йгIатарцIалитI.

Анйара йалаз Апсны ателебара апны жвлара-политика нархара зму агIатраква ршеф-редактор Берзениа Георгий АААК анхара рыцIа цIолата тшахайыргIвазара йтахъыта араъа дшгIайыз гIаликIгIатI.

«Ажва гьалам, а-Дискуссия клуб бзита йгIархъвыцтI. ЙалкIгIата – АААК рыцIа йагъьу апроектква (аквчважвараква рагIан йгIацIсуаш йрыуата – аредакция ррытаразга) апхъахьыла хъйара раура ахъазла лшара шгIаннаршуш гIаупхьадзарыквын. Аклуб йгIащтIнахуа ауысква швабыж йгIальаматпI. Ажва аламкIва сара араъа сгIайлуштI, ауагIа срабадыруаштI, срачважвуштI, йалныс ауыпI спроектквакI гIарыласхIварнысгьи», – йхIватI Берзениа.

А-Дискуссия клуб уалалра ахъаз йазалху анкета аджьауапква тагIвыта, рыцIа йуымагIальамату анархара гIалхта ахIвара швъа электрон адресла (discussclub@abaza.org) йущтира атахъыпI. Нархарипхьадзала тыпта йаъу пхьадзапI: ауи гIазлыцIуа аклуб алачIвараква ъакIвшалуш апещ (Лакоба йурам апны йгылу Апсны анаукаква р-Академия атдзы йапхъахауа аэтаж апны йаъу «Алашара» ауысхарта) уагIата 25-30-гIв райхIа ъагIвнамшвауа акIвпI. Ауаса уыскI аквчважвара йалазларныс зтахъкву рыцIа йщардагIвызлузтын адгалагIвчва ауи ужвыгьи зны йшаквчважвахуаш апшта лшара йазыпшгIуштI. РыцIа магIны зму анйараква ахъырхлата YouTube апны АААК аканал йгIатарцIалуштI. Аклуб алачIвара кIьыдаква рейша асоциал сетква рпны йгIадырбалуштI.