АААК ашIыпIа хъвшара шIыцква гIахъыртIитI Трыквшта йаланакIуа апсуа кыт Османии Токат шти рпны.

АААК ашIыпIа хъвшара шIыцква нхауа йалагуштI Трыкв Республика апны. АзакI июль а 15 Йозгат шта йаланакIуа Соргун шIыпIа йаъу апсуа кыт Османие апны йгIахъыртIытI. Ауи даунашвахъцIагIвхатI Эскинджи (Айсан) Абдулсемих.

Ужвыгьи шIыпIа хъвшаракI Токат шта апны агIахътIра уахьчIва-уачIвыпI – ахъвшара йалалуаши унашва ахъызцIуши ралхра акIвпI йгIанхахыз. Ахъвшара Токат шта йаланакIуа Йешильюрт шIыпIа апны йаныргIалу, адиаспора йалакIыта йъабзазауа гIвкыткI аднакIылуаштI.

Османие апны АААК ахъвшара ангIахъыртIуаз чва зхъаз гвып аъан – а-Конгресс архъйагIв секретарь, Апсны Республика АуагIа Райззара – а-Парламент адепутат Гьыцба Инар, Трыквшта апны йгIаныршу Адуней апсуа-абаза конгресс ашта хъвшара аунашвахъцIагIв, АААК ЙхIаракIу асовети а-Президиуми йрылу ХIапIатI АхIмад, апсуа культура квтаква р-Федерация аунашвахъацIагIв Махариа Мурат, Трыкв Республика апны йазалху хъвдаквцIара зму Апсны Республика ахIвачIвгIвы АгIвдза Ибрагим. Айззара йалан Астомбыль, Сакария датшагьи апсуакви абазакви йалакIыта йъабзазауа Трыквшта ашIыпIаква йгIартыцIыз адиаспора йрыуу уагIа щардагIв.

31-гIв АААК йалалырныс шыртахъу швъа ргIвытI Османие апны, акыт рхъада Апса Хусейн Йылдызгьи дрылата.

Османие апны дукI мцIуата Апсуа культура квта (дарнагь) гIандыршатI. АААК ашIыпIа хъвшара ангIахъыртIы амщтахь ауи аквта апсуа культура квтаква р-Федерация йнарахвтI. Адарнагь аунашвахъцIагIв ХIапIатI Дурсун ари йапшу аквтаква хIабашталагIвчва ращтаныкъвара шдымрыдзуа гIаликIгIатI.

«ХIара хIкыт апны йбзазитI ХIапIатIргIа, КъвапсыргьанргIа, НырргIа, ШвхIамузргIа, УазыргIа, МыкваргIа, АйсанргIа. Апхъала хIкыт дууын, ужвы щардагIвы тыцIхтI. Унашва зхъсцIауа адарнагь акъаруквала хIара араъа шпшдзахуш хIащтазлуштI. Сара Апсынгьи саъан, пщысквша ауаъа сынхатI. Апсынгьи апсуаквагьи бзи йызбитI, сшвызнайра стахъыпI. АлахI бзира хIанйырйатI, хIабачвымдзуа, хIкъральыгIвагьи хIзыхчауа», – дхIвахIвтI ХIапIатI Дурсун.

Османие апны датшагьи уыскI акIвшатI – Апсны ауагIа р-Абашта айсра агIан рыжвла ъану рпсадгьыл рхчарныс йцаз акыт апщыгIвбзазагIвчва «Аиааираз» («АйгIайра ахъаз») медаль рырттI. Гьыцба Инар амедаль аветеран ШвхIамуз МхIамат Эрол йнапIыцIайцIатI. Артшхъвага рквнадыргатI Къвапсыргьан Бахтийар Акйоли Мыква Омер Уазбеки. Айсра йаладзыз Къвапсыргьан Угур Полат ймедаль айсыгIв йтгIачва йрырттI.

ЙащтагIайуаз амш, июль а 16, Апсуа-абаза культура квта «Ельбудак» (Есильюрт, Буламур, Чырдак трыкв штаква йалакIыта ауаса йрыпхьитI – аредакция ррытаразга) гIахъыртIытI. Айззара йалан АААК архъйагIв секретарь, адепутат Гьыцба Инар, АААК ашта хъвшара аунашвахъцIагIв ХIапIатI АхIмад, апсуа-абаза диаспора ащтийыгIвчва, Адана апны АААК ашIыпIа хъвшара аунашвахъцIагIв Напщ Джьумальи, апсуа культура квтаква р-Федерация аунашвахъацIагIви аунашвахъцIарта йалу зджьакIи, Трыкв Республика апны йазалху хъвдаквцIара зму Апсны Республика ахIвачIвгIвы АгIвдза Ибрагим, Апсны АхвгIахвтра-рхарджьра палата апрезидент Мерцхулава Тамила, ашта уысхарта аунашвачпагIвчва, аполиция рхъада, Трыквшта рпарламент адепутат.

«Айззара гвыргъьахъвыта йакIвшатI. Аквта ангIахъыртIы амщтахь Трыквшта йауата Адуней апсуа-абаза конгресс йалакву адарнагь йаднакIылуа, ашта йту апсуакви абазакви зымгIва АААК йалалра ахъазла йатахъу анкетаква йтаргIвырныс лшара рзыгIандыршатI. Ауи ауыс джьгарта йакIвшун. АуагIа гвышхвара рылата йгьи йыртахъдзата ашвъаква ргIвуан», – йхIватI Гьыцба Инар.

Ауи йшихIвазла, ашIыпIа хъвшаракви акультура квтакви ъагIандыршаз Османии Ельбудаки апсуакви абазакви рыцIа щардагIвыта йъабзазауа ашIыпIаква йырчвыхъарапI.

«Ауи апшта йхъару хIайщчви хIахщчви руагIахъара гIархчара ахIатырла тшадыркIылта йащтаныкъвара, зынхара джвыквызцIахьаз адарнагькви ашIыпIа хъвшаракви йрабадырра, йрыцынхара ъартахъу магIын ду амапI, ауатгьи хIуагIа ртшадкIылра ауыс йгIаланакIитI», – йхIватI Гьыцба Инар.

Ауи апсуа-абаза диаспора йадкIылата йъабзазауа апны АААК ашIыпIа хъвшараква гIаныршара ауысла АААК ЙхIаракIу асовет аунашвахъцIагIв Эгьзакь Мусса йрызйыргылыз ахачIвы архъйара магIын ду амата йпхьадзитI, йшихIвауала, ауи ауыс хIуагIахъа ргвбайара ахчари тшауацIнарыхри йазынхарныс ауагIа аднакIылитI.

АААК архъйагIв секретарь Гьыцба Инар Трыквшта дъадзаныз ауаъа йынхауа АААК ашта хъвшара аунашвахъцIагIвчва Къарча-Черкес апны «Алашара» жвлара адкIылара ансисквша йаднагаллауа «Абаза» культура-спорт фестиваль йшалалуаш ауысла драчважватI. СынчIва ауи июль а 23 йгIашIарышвта а 26-дза йакIвшуштI. Ауи акIвымкIвагьи Гьыцба Инар апсуа-абаза культура квтаква р-Федерация унашвахъцIагIвчва сынчIва агъны СогIвым апны йакIвшуш Адуней апсуа-абаза конгресс айззара ду Трыквшта ахьыла йалазлуш аделегатква шалырхуаш ауысла драйкьангьаштI.

УахьчIвала Адуней апсуа-абаза конгресс ашIыпIа хъвшараква Трыквшта апны 10 йнадзитI, Апсны апны – 43.