«АбраскIьыл йфыруысква» мультфильм АААК ахабарргарта портал акъаруквала апсуа бызшва йгIахъырхын ангьльызла йатаркIтI.

Амичба Амра

Асквш 2020 агIан апсуа ашвахIвагIв, асуратчпагIв йгьи амультипликатор Квициниа Астамур йгIанйыршаз «АбраскIьыл йфыруысква» мультфильм Адуней апсуа-абаза конгресс акъаруквала ангьльыз бызшвала йатаркIтI. Ужвы авторгьи атакIра йадынхалыз агвыпгьи багъьата йхъарцIитI: амультфильм збуш агалагьи йщардагIвхуштI.

АбраскIьыл ангьльыз бызшвала дшчважваз

Амультфильм йалу айчважвараква зымгIва апсуа бызшва йгIахъылхын ангьльызла йаталкIтI АААК ахабарргарта портал аредактор хъада Лазба Амина.

АтакIри абыжьква шIыц-шIыц йацIацIахри йнардзата йчпара а-Конгресс магIын ду амата йапхьадзан ауи ауыс абызшва йанкъвгагIву стилист дгIаланадыркIтI.

Англия йауу Сингх Калли пщысквша цIитIта СогIвым дтабзазитI, абызшва ззырдырра зтахъкву дрыдынхалитI. Ауи апроект архъйара дгIалалтI.

Лазба Амина йшылхIвауала, атакIра данадынхалуаз ахъвхвыцква ддрыгIапсатI. Араъа англичан йцхърагIара швабыж йгIалыхъватI.

«Ахъвхвыцква райшата йгьсзатамкIуазтI. Ауи апсуа мшыркъвара урышвла йанухIвауа йапшпI – алахIвараква абгата йгьузыгIарбум. Сара ауат алахIвараква агIвычIвгIвыс йанихътысуа Калли ангьльыз бызшвала йгIайгвынсыргIвуан – ангьльыз бызшва апны рыцIа йрыквыргIапсу шйызгIауашыз апш. Бжьипхьадза лахIварата йгIанарбауа цкIы-цкIы йалыхIхуан. ЗмагIныла рахIа йаргвану ажваква гIахIауан», – атакIра шакIвшуз амадзаква хIыцагIвылшатI ахабарргарта портал аредактор хъада.

Ауи йгIацылцIахтI ашва атакIрагьи уыс баргвыта йшгIацIцIыз – йызлаларцIаз абызшва амакъым тшаквуыршварныс гьмайрамызтI.

Лазба йшылхIвазла, амультфильм апродюсер Пилиа Мзауч апхъапхъадза йгвы йтаз афильм итальйан бызшвала йатаркIныс акIвын, ауаса апортал апны ауи абызшва ъагIадымрысабапуа йгIалцIла АААК ангьльыз бызшва йаквгIашIастI.

«Ангьльыз бызшвала йчважвауа персонаж щарда апсышвала «йчважвауа» йалагахьатI – Бэтмен, АгIвычIвгIвыс-Багь датшагьи. ХIара апсуа фыр АбраскIьыл ангьльыз бызшвала дхIырчважвара хIтахъхатI. Ауи апсуа персонаж ареспублика утыцIта ауагIа драргванызчIвуаш чIвырхъапI. Ауи акIвымкIвагьи хIдиаспора йрыуата щардагIвы ангьльыз бызшва бзита йырдыритI, ауатгьи амультфильм йапшырныс рымагIальаматхуштI», – йылпхьадзитI Лазба Амина.

Ауи йгIалылкIгIатI амультфильм ахъазла збыжьква анызцIаз, атакIра, астудия апны абыжьква ранцIара йацхърагIаз зымгIва ауи хвыдъа йшырчпаз.

«Амультфильм ангьльыз бызшвала йатакIра ауыс зымгIвагьи йыргвапхатI, даргьи йгвыргъьачIвауа апроект йазынхатI», – лхIватI АААК ахабарргарта портал аредактор хъада.

«АбраскIьыл йфыруысква» гIанзыршаз Квициниа Астамур апсуа мультфильм ангьльыз бызшвала йъатаркIыз гвыргъьара гIаншарата йгьи джьащахъварата йпхьадзатI.

«ХIа рыцIа хIызщцаз ангьльыз бызшва йгIахъырхта апсышвала йатаркIуата акIвпI. Араъа хIара йхIчпаз адуней шабгу апны йызлачважвауа абызшвала йатаркIтI, ауи абзирала афильм йапшуаш рпхьадзара щардала йалахIуштI», – йхIватI Квициниа.

Ауи адубляж ауыс гIалазгаз, йынхара гIальаматра азызбаз Адуней апсуа-абаза конгресс дшырзыразу йхIватI.

«АААК ауысхагIвчва дубляж ачпара ауысла саргьи афильм ахчала йацхърагIаз Пилиа Мзаучгьи тшгIахIзынадырхатI. ХIай-хIайма хIадгылтI. Амультфильм (апсуа бызшвала – аредакция ррытаразга) сютуб-канал апны бзита йапшитI, ауаса ауи гIазквчважвауа гIазгвынгIвуа апсышви урышв бызшви здыруа ракIвпI – ауаъа аурышв титрква ацпI. Ужвы амульфильм агIвыма къральква рпны йбзазауа хIдиаспорагьи антахьгьыт ауагIагьи запшуаштI. Ауи магIын ду амапI, йауа ухIварыквын амультфильмквала датша уагIахъаквакI ркультура гIаугвынгIвы йауаштI», – кьангьаш гьазгIайгуам Квициниа.

Амультфильм абыжь шIыцква

Амультфильм афырквакI рбыжьква апсуа бызшвала збжьыла йчважвуз йанырцIахтI. Ауи апшта, Адауы (апсуа бызшвала – «айныжв» – аредакция ррытаразга) МикIайа Эрик йбжьыла, шIчIваракI апны йгIаншауа АуахъынлацIисгьи Квициниа Астамур йбжьыда йшчважвуз апш йчважвуштI. Ауаса ангьльыз бызшвала ажваква райхIара адублер шIыцква йанырцIатI – Берзениа Валерий, Джонуа Алан, Сингх Калли йгьи Логуа Дауыт.

Джонуа Алан апроект йалу зымгIва рацкIыс дшIапI, дхвыцпI – ухIвагьи йауаштI. Ауи цысквша ракIвпI дызту, Адауы йпа йбжьы аницIатI. АчкIвынхвыц уызгIвымсхыз британ чважваща йымапI, хсквша дыртата далаган Сингх Калли йпны ангьльыз бызшва тшазибжьитI. Йаба Джонуа Дамей йшихIвауала, Алан абызшва ангьльыз бызшвала амультфильмква дырпшуамца ййырдыртI.

«Алан хсквша даныртаз далаган ангьльыз бызшва ййырдыритI. Ангьльызла амульфильмква дырпшлун. Апсышвала уызпшуаш гьщардам – ауатгьи зымгIва дырпшытI», – йхIватI аполиглот хвыц йаба.

Абыжьква акомпозитор, амакъымршIыйагIв Гвымба Анри йстудия апны йанырцIатI. ЙаныргIвуаз Сингх Калли ангьльыз ажваква рхIваща дахъпшылуан. Йара афильм апны рыцIа щарда зхIвауа афыр хъада АбраскIьыл йтарала дгIачважватI.

«АчкIвынчва зымгIва шынхаз сгвапхатI – йазычпата, ршIыйарагьи рылата. Ауи аъарагIвы ангьльыз бызшва рдыруата сгвы гьымгIвузтI.  Апсуа бызшви ангьльыз бызшви рбыжьква аквшвитIта ахIващала баргвыра дукI гьгIанымшатI», – йрыбагъьатI Сингх.

ЙхIвара атахъыпI ауи йара апсуа ажваква бзидздзата йшихIвауа. Апсны дбзазауищтара йара-йара апсышва ййырдыруа далагатI.

«Апсуа бызшва ссырдырныс счвыбаргвхушдзысщун. Ауаса мачI-мачIымцара ажваква ссырдырын ужвы йстахъу сзыхIвитI», – йхIватI англичан апсышвала, уацIыхъван урышвла йгIацицIахтI: «Ауи йаццауата урышв бызшвагьи ссырдыритI, ауи йгIалцIла зынзамыза апсуа ажвакви аурышв ажвакви счвалапIатIитI. Араъа щардагIвы, айхIарагIв – уымхIвушызтын, урышвла йчважвитI, ауаса йанаъазара Апсны апны ауи удырра атахъыпI».

АшвахIвагIв Абыхвба Нарсоу амультфильм апны ауарад апсышвала йхIватI. ЙатаркIыз апынгьи йара ауи ашва ангьльызла йатайхIвахтI.

«Апхьарта апынгьи ауниверситет апынгьи ангьльыз бызшва сапхьатI, ауаса абызшвала йчважвауа ауагIа уанрыламбзазауа йа нхара уысла абызшва уанапщылам, ажва аламкIва, учважваща гьцкьазлум. Ауи йгIалцIла абжьы ананхIцIуз Калли йцхърагIара швабыж йгIахIыхъвун», – йхIватI Абыхвба.

Дубляж зчпуз актерква дрылашватI АААК анхагIвы – ашIыпIа хъвшаракви чкIвыныргIа рджьгарри агвынзыргIвуа Берзениа Валерий. Ауи АбраскIьыл йтшы Бзоу абжьы аницIатI.

«ХIреспублика утыцIта йбзазауа хIдиаспора йрыуу айхIарагIв апсышвагьи урышв бызшвагьи гьырдырам. Ауаса йанаъазара, апсуа мультфильм гIаргвынгIвра ахIатырла йатакIра атахъын. Ангьльыз бызшвала йананхIцIуз апсуаква рпсы шалазлуш хIащтан», – мачIкIгьи дацхъыччауа йхIватI Берзениа.

АмакъымршIыйагIв МикIайа Эрик агIвбызшвакIлагьи Адауы йтарала дгIачважвитI. Ауи апроект «щарда гIауыхъвдаквнацIауата гвалагIваласрагьи гIауыланацIауата» йхIватI: апсуа бызшвала йгIандыршаз амультфильм ангьльыз бызшвала йчважвауа рыхъазла йатаркIитI – ауатгьи «йгIаргвынгIвуа бызшвала апсуа локI йапшырныс лшара шрауаш апш». АмакъымршIыйагIв кьангьаш гьазгIайгуам йазалхта хачIвы ргылра шатахъу – ауагIахъа рхабарыжвквали рлокIквали афильмква гIаныршалара.

«СшхвыцыркIваз сандучви сабадучви апсуа локIква «срыквдырчIватI». Хъвлапныла сдрычвхуата ауат ангIасархIвуаз йара закIы гIван йгьгIасарымхIвуазтI – ауи аъара йщардапIта. Ауат алокIква аэкран апны йгIарба йауата йузычпуштI, йчпарагьи атахъыпI. АцIайква ужвы балахIдзата йырбауа йызпшуа Гарри Потер агьиква рацкIыс йгIальаматхуштI ауат. Квициниа Астамур хъахIаракIгьи гIалйымхуата йхъаззаджвыкI заман ауыра ауи ауыс дапщылан. СгвыгъитI щарда йнамихуата ауи ужвыгьи йыму апроектква йрыцызкIуаш меценат гIаншушта», – йхIватI МикIайа.

Квициниа Астамур апсуа хабарыжвква руыс щарда цIуата йынкъвицитI. Апхъапхъа ауи комикс гIацIищтуан. АбраскIьыл йгIайыквчважвуз йапхъахуз акомикс Квициниа Астамур асквш 2009 агIан йгIацIищттI. Ауи агIан ауи йгIайцхърагIатI Апсуа бызшва атшауацIыхра афонд. Акомикс апхьагIвчва йыргвапхадзатI, йабадырбауа йапшуан. Ауи амщтахь Квициниа йгIвбахуз акомикс – ауыгьи апсуа турых «Напха Киагуа» (апсуа уагIа рфыр – аредакция ррытаразга) ащатала йгIвыта йгIацIищттI.

Квициниа Астамур акомикс шIыцква ргIвра уыжвгьи дадынхалыркIвитI. Амультфильм «Кэтаг,ьцэахылп,а» («КвтIагъьчвахъылпа») асценарий агIвра далгитI. «АбраскIьыл йфыруысква» йащтагIайуа ахъвгьи йыгIвхьатI – йшихIвауала, йгIвбахауа ахъвы романтика фгIвыкIгьи ахъыхIуштI: АбраскIьыл пхIвыспакI дгIайхчитI.

«АбраскIьыл йфыруысква» йапхъахауата асквш 2020 август а 27 атшын СогIвым, Гвымба Рожден йыхьыз зхъу афилармония апны йгIадырбатI. Амультипликатор ауи йащатата апсуа хабарыжвква йгIарылху асюжет гIайахвтI. Атурых йафыр хъаду заджвгьи дзамайгIайуа, зхъахв здыруа апельуан АбраскIьыл йакIвпI. Ауи дызгIадрийыз йуагIа адгьыл гIвымаквала йауу агвыквсыгIвчва йырчвихчарныс акIвпI, йаргьи дбагъьата, дымчыта, йчхIара дута дгIадзынгылтI. АбраскIьыл атшы Араш гIайкIитIта йхъвдаквцIара йырхъйауа далагитI. Ахабарыжвква йшгIархIвауала, гIамтакI анагIвс ауи агъачва йырхъазымкIва анчваквагьи дырпшIагылуа дцан – ауи даквыдзтI, йхIаквым рхан мчымхъата дгIанхатI. АбраскIьыл йагъачва ауи гIадрысабапын афыргьи йтшгьи ахIатшпы пшвахIвла йкIыдырхIвалтI.