Апсуа политик ду Багапщ Сергей йгIайыквчважвауа Апсны акъральыгIва университет апрофессор Бебиа Екатерина лкнига апрезентация Черкесск апны йакIвшатI

Айсан Людмила

Ашвахьа июль а 22 атшын Черкесск апны Апсны йгIвыджьхауа апрезидент Багапщ Сергей йгIайыквчважвауа акнига «Ауасаражври ахъацIари рымгIва» апрезентация акIвшатI. Акнига даавторпI йбергьльу ажурналист, Апсны акъральыгIва университет апрофессор Бебиа Екатерина.

АгIацIщтра гIалырбауата ауи апрезентация Черкесск апны йъакIвшауа дшайгвыргъьауа гIалылкIгIатI йгьи йбергьльу ауысагIв Анкваб Владимир йажваквала айщчва абаза уагIахъа тшырзыналырхатI: «КIвыхша сышвзалтI, абаза уагIа!»

«Багапщ Сергей йалкIгIата абазаква пхата дырзыъан, абаза уагIа рыжвлара-политика бзазара джьгарта далан, ауи ахIатырла хIара хIыхъазла магIны ду амапI ари анйара йара йызнымкIва дъагIайлуз Черкесск агIвырагIацIщтырта тдзы апны йъакIвшауа», – лхIватI Бебиа.

Ауи йшылхIвазла, апсуа апхъагылагIв йтгIачви йари рыхъазла аматериалква йара дабгаркIвата йазылкIкIуа далагатI, ауаса Багапщ Сергей дгIвычIвгIвыс щаквкIын, чIыдахъвыта йыхьыз дыркъагIара атахъыта йгьйымпхьадзузтI.

«Сергей Василий йпа апсуара (апсуа рпха знархару ацIасква разкIкIра – аредакция ррытаразга) анкъвгара дазгылан», – лхIватI акнига автор.

Бебиа Екатерина дшхъвыцуала, Багапщ Сергей Апсны акъральыгIвара ащаквгылри атшауацIыхри рпны йалацIара абгата хвы аквуцIарныс баргвыпI. Арат ажваква йрыцыркIуата йгIачважватI апрезентация йалаз щардагIвы. Ауат дрыуапI агвхъауа бызшвала йгIацIцIуа «Черкес хакв» газет аредактор хъада, Апсны ауагIа р-Абашта айсра аветеран Тхагъапса Увжыкъва. Ауи йшгIаликIгIазла, Багапщ Сергей апсуа уагIахъа рапхъа йгылата ртурых апны зхатI хIаракIу дгIвычIвгIвыспI.

«ХIайгвыргъьауата йхIылахIхIвитI Апсны йазцIабыргыз апхъагылагIв Ардзынба Владислав Григорий йпа йымщтахь ауи йуыс ззынардзахуата ауагIа йырпа цIабыргыз, ркъару щъата йацIагылыз агIвычIвгIвыс дъагIаншаз магIны ду шаму. Абарат йрапшу апхъагылагIвчва гIадзынзыргылыз Апсны зхъа йахвиту къральыгIвата штшауацIнахуаш йгьи йшкъагIуш кьангьаш гьалам», – йхIватI ауи.

Йбергьльу апсуа уысагIв Саканиа Гвында Багапщ Сергей нартргIа рэпос афыр, зуагIа рыхъазла ажвгIванд апны айачIва гIакIнызгаз йгьи зцришта ахъазла зхъа пшцIазцIаз Сосрыкъва дишIлырпшытI.
АуысагIв йшгIалылкIгIазла, «ауи йапшу агIвычIвгIвысква Анчва адуней йззгIаквижьуа бзира злу ауыс дуква ахъвдаквырщтырныс ахъазла акIвпI».

Багапщ Сергей аргваныта дыздыруаз зымгIвагьи ауи йгIвычIвгIвысагIа, абаза уагIа йырзынархата йынкъвигуз агвапара, Абаза район агIаныршара апны йалацIара шдуу гIалыркIгIун.

Багапщ Сергей данабгаз аргваныта йабадыруаз аэкономика наукаква рдоктор, асквшква 2004-2011 рагIан Лагъь КIавкIаз апны Апсны Республика ахьызла йазалху хъвдаквцIара нкъвызгуз Этлыхв Олеггьи айззара далан. Ауи йгIвыджьхауа апсуа президент ауагIа бзи йырбуз, Апсны йгьи Къарча-Черкес Республика райгвара тшауацIназрыхуаз, шIырпшыра змамыз политикта акIвпI дшгIайгвалашвахуа.

«Абазаква руысква рырхъйара нкъвицауата, дахIврала йаквйыршвауата Сергей Василий йпа йызнымкIва дрынйатI хIреспублика (Къарча-Черкес – аредакция ррытаразга) аунашвачпагIвчва, Россия Федерация акъральыгIва нхартаква руысхагIвчва. Ауи анцIрала хIгвы дтазлуштI дполитик дута йгьи хIуагIа дырпа цIабыргыта», – йхIватI Этлыхв Олег.

Анйара йалан Согъвымла йгIайыз агвып йрыцу Апсны акъральыгIва университет ажурналистика факультет астудентква. Ауат йрыуу Матуа Ратха йшылхIвазла, «араъа ауи лпны даъазшва акIвпI йшылбауа». Анахьанат йгIачважвакваз йрыцылкIуата ауи Багапщ Сергей дышгIвычIвгIвыс дууыз лхIватI.

«Ари акнига санапхьа йгIасгвынгIвытI ауасаражври ахъацIари рымгIва ушаламгIвайсра атахъу», – лхIватI апхIвыспачкIвын.

Акнига апрезентация знархараз айззара йалан Къарча-Черкес республика апхьахьаква, аршIыйагIвчва, ахабарргартаква рынхагIвчва, Апсны ауагIа р-Абашта айсра аветеранква, абаза жвлара адкIылараква руысхагIвчва, чкIвынргIа.

Акнига автор Бебиа Екатерина – Апсны Республика апны гIатгара зму джурналистпI, афилология наукаква дырдокторпI, Апсны акъральыгIва университет дапрофессорпI.