Январь а 31 атшын Черкесск апны йакIвшатI Адуней адкIылара «Алашара» йадыргалыз айшва гьажьы. Ауи темата йаман: «УагIахъа щардала йалу Россия: абазаква. Зпхьадзара мачIу атачIв уагIахъаква рыбызшва, ркультура, рцIасква ргIахчара ауысла шIпшра швапха агIаныршара».

Барганджиа Саид

Къарча-Черкес Республика апхьахьаква, аполитикква, ажвлара уысхагIвчв йгьи Санкт-Петербург йауу аъачIвагIагIвчва абаза бызшва агIахчари атшауацIнарыхри руыс йалачважватI ари апш тема зхъагылаз айшва гьажьы апны – «УгIахъа щардала йалу Россия: абазаква. Зпхьадзара мачIу атачIв уагIахъаква рыбызшва, ркультура, рцIасква ргIахчара ауысла шIпшра швапха агIаныршара». Айззара январь а 31 атшын Черкесск йтагылу адуней колледж «Полиглот» апны «Алашара» адкIылара йакIвдыршатI. Ауи ахабар «Алашара» адкIылара рсайт йгIаквшватI.

АкъральыгIва хабза «Арыпхьара ауысла» йаларцIаз апсахраква рунашва айззара ауатыкв йангIатал заджвгьи гвалымста дгьгIанымхатI.

ЦIыпх июль мыз Россия Федерация АкъральыгIва дума акъральыгIва хабза «Арыпхьара ауысла» ауагIахъа бызшваква йырзынархата апсахраква аларцIатI. Ужвы ахабза апкъ йтата Россия Федерация акъральыгIвчва рцри бызшва амагIнызлакIгьи дара йыртахъу абызшва црита йгIалырхта апхьарта апны йддырдырныс йахвитпI. Апсахраква ахабза йаналарымцIасыз апхъала цри бызшвата йырпхьадзуз агIвычIвгIвыс дгIазлыцIыз ауагIахъа рыбызшва акIвын, ауи акIвын апхьарта апынгьи ййырдырра атахъыз, арыпхьара ауысква радгалра апхьарта йырхъвдаквцIаран.

Ауи ауысла йхъвыцща йхIватI Россия анаукаква ракадемия академик, абызшвадырра рхъвыхраква ринститут анаука унашвачпагIв Казанский Николай. Ауи йшихIвазла, ахабза йаларцIаз апсахраква Россия йтабзазауа зпхьадзара мачIу ауагIахъаква рыбызшваква ртшауацIыхра йгьазынархам.

«Арат ауысква рырхъйара гьмайрам, нхара цIола рыдгалра атахъыпI, йлыхзара атахъыпI Россия ашIыпIаква зымгIва лкIгIарата йрыму гIазырбауа апрограмма», – йгIаликIгIатI академик.

Ауи датшагьи йгIацицIахтI цри бызшвала апхьагаква рнадзара щтIыхра йгьи арыпхьагIвчва рдырраква йрылархIарала анхара йазалху агватра азынархара шатахъу.

Казанский Николай йгIачважвара апны гватра ду азалихтI абаза бызшва арыбагъьари агIахчари руысла ажвлара йгьи Къарча-Черкес республика акъральыгIва нхартаква нхарата йакIвдыршауа. Ауи абаза бызшвадырра аъачIвагIагIвчва ррыхIазырра ауыс дацхърагIарныс дшхIазыру йхIватI. Айшва гьажьы анхара аналга амщтахь ауи абызшвадырра рхъвыхраква ринститут апны йапхьарныс йхIазыру Къарча-Черкес къральыгIва университет астудентква драчважватI.

Казанский Николай йхIваз йацикIтI альманах «Аурышв меценат» аредактор хъада Соснов Аркадийгьи. Ауыгьи йгIаликIгIатI абаза бызшва атшауацIыхра ауысла джьгарта йакIвшауа анхара.

«Абазаква Россия анахьанат ауагIахъаква зымгIва цри бызшва гIахчара шатахъу ауысла швапха бзи ддырба йауашта йаъапI», – йгIаликIгIатI ауи.

Айшва гьажьы анакIвшуз асхъан апрезентация акIвшатI Эгьзакь Мусса йкнига «Лагъь КIавкIаз апны зпхьадзара мачIу Россия атачIв уагIахъаква рхвитнагIаква ргIахчара аполитика».

«Акнига быжьхъвыкIла йалапI, хъвыкIипхьадза 6-7-та йаташахпI. Акнига ахъвква йгIадырбитI Лагъь КIавкIаз ауагIахъаква ртурых йгьи зпхьадзара мачIу атачIв уагIахъаква рхвитнагIаква рхчарала адуней акъральква рпны йакIвшауа анхара», – лхIватI акнига апрезентация акIвзыршаз, Аурышв география жвлара йрылу Емельянова Надежда.

Айшва гьажьы анхара йалан наука, арыпхьара, культура, спорт йгьи чкIвынргIа руысла Къарча-Черкес Республика АуагIа Айззара акомитет аунашвачпагIв Быджь Исмель, Къарча-Черкес Республика арыпхьара аминистр лтарагылагIв Бакьыжв ФатIима, Къарча-Черкес Республика ауагIахъа уысквала, акоммуникацияква йгьи агIацIщтраква руысла аминистерства ахабарргарта амальква рыцынхарала ахъвшара аунашвахъцIагIв Коркмазов Артур, Къарча-Черкес къральыгIва университет наука нхарала апроректор ПIаз Сергей, Адуней колледж «Полиглот» агIаныршагIвы, аунашвачпагIв йкьангьашагIв Дагвжвей Марджьанат, аъачIвагIагIвчва, апхьахьаква йгьи ажвлара уысхагIвчва.

Абаза-апсыуа уагIа ртшауацIыхра ацхърагIара знархару адуней адкIылара «Алашара» хвысквша райхIа цIитIта абаза бызшва агIахчара ауысла джьгарта йынхитI. Ауи анхара йалапI бызшвадыррала йбергьльу апхьахьаква, атурыхдырыгIвчва, аэтнографква. Араъа йакIвдыршалитI анаука, ажвлара, аполитика уысхагIвчва зынхара йалу айшва гьажьква, арыпхьаща цхърагIагаква гIацIырщтитI, зныбыжьла йапшым абзазагIвчва рыхъазла абаза бызшва арыпхьара курсква адыргалитI.