Москва апны апхъала зджьарагьи йгIанымшвалсыз Апсны атурых йазынарху ашвъаква гIвазкIкIракIта йадкIылата ажвлара йддырбатI.

Барганджиа Саид

Москва апны йакIвшауа «Атурыхи ашвъахчартакви: акъральква йрызбжьу ашвага-загаква» зхьзу атурых йазынарху Адуней чкIвыныргIа райззара апны Апсны Ркспублика атурых-швъа тынха гIащаквыргылхрала апроект апкъ йтата Апсны атурых йазынархата йгIарауыз ашвъаква ргIвазкIкIракI гIадырбатI. Апрезентация Россия Федерация апны Апсны ащтийыгIв йуысхарти Москва йту апсуа диаспори рцхърагIарала Россия къральыгIва гуманитар университет йаднагалтI.

АзкIкIраква рпны атурых швъаква атемаквала йадкIылапI, ауат йрыхьызпI «Асквшква 1905-1921 рагIан Апсны апны ареволюция мгIвайсра атурых Россия Федерация а-КъральыгIва швъахчарта афондква йшгIадырбауа» йгьи «Апсны атуристква рыхъазла».

Йапхъахауа азкIкIра Апсны апны Совет власт анщаквгылуаз агIамта йгIаквчважвауа швъа 65 аныпI, лхIватI азкIкIраква адызгалыз йрыуазаджву айззара акоординатор Бжаниа Милана.

«ЙгIаншвалыз ашвъаква Апсны апны ареволюция акIвыршара йащтаз апартияква рынхара гIадырбитI, апартияква рапхъагылагIвчви рпрограммакви рхабарква гIархIвитI», – йаъаз йгIаргвынлыргIвытI ауи.

ЙгIвбахауа азкIкIра швъа 104-ла йалапI йаргьи Апсны апны ХХ асквшышв агIан туризм штшауацIнахуази акъалаква шыруыхвузи йырзынархапI. Ауи йапшым асуратква, апланква, акартаква, ачIвагъвараква, агIамдараква рымшгIвыраква, автобусли щапIыли угIамда йъауаш ауысла ахабарква, акъалакви апсабари рпны гIальаматрата уызпшы йауаш гIауазхIвуа агIвыраква аншвалтI.

«Ауат ашвъаква ауагIа рыцIа йыргвапхауа атурист мгIваква, атурых-культура тынха йаланакIуа ачвахъабагаква, «Апсы Акъраль» (Апсны – аредакция ррытаразга) асасчва ргIагвалашвахраква удырныс йгIауцхърагIитI», – лхIватI Бжаниа.

Датшагьи ауи йгIалылкIгIатI Апсны Республика атурых-швъа тынха гIащаквыргылхра гIвкъралькI йшырпроекту, ауи агуманитар наукаквала России Апсни ръачIвагIагIвчва шаднакIылуа.

«Апхъахьыла Апсны атурых йазынарху ашвъаква ргIаурала анхара йгIашIауымрысуата йнардзара атахъыпI, йауа ухIварыквын ауагIа ртурых хъмаштылра акъральыгIвара йащатапI, ауи ахъмаштылра рыбагъьара апны атурых-швъа тынха магIын ду амапI», – йгIалылкIгIатI азкIкIраква радгалагIв.

РыцIа йауацIыхта ауи анхара акIвыршаща дгIаквчважватI азкIкIраква згIвыз йрыуу Князева Анастасия. АзкIкIраква ргIаныршара гIамтала хъвквакIта йша йауаштI, лхIватI ауи. Апхъапхъа йгIарауа ашвъаква зджьара йанырцIитIта ауат рыуа рыцIа хабар гIазнухуашта йаъу гIалырхитI.

«ХIара [йгIацIцIыз азкIкIраква хIанрыдынхалуаз] йара хабаркI гIван йшхIымхIвуш, апхъала зджьара йгIаншвалхьаз ашвъаква араъа йшаламшвуш хIащтан», – анхара адгалща амадзаквакI гIахъылтIытI Князева.

Ауи йащтагIайуан ашвъахчарата атехника нхара – йгIалырхыз ашвъаква сурат рхъыхра, ауи йаццауата ауат рыдынхалра шмайрахуш апшта хъа рытра, аматериал азкIкIраква рыхъазла рыцIа йшкъвльейхуш апшта йагвныргIвра.

«Ауи амщтахь агIацIщтра йаншвалра атахъу анаука-гвныргIвыга гIвыраква – апхъажва, агIарбагаква, йгIарысабапу ахъарысраква агьиква – хIрыхIазыруа хIалагатI. ЙцIыхъвахауата азкIкIраква агIацIщтра йазхIрыхIазыруата йшаъазлуш апшта йагвынхIыргIвытI рецензиягьи рзыгIыгIвтI», – лажва аллыргатI Князева Анастасия.

Ашвъаква рпрезентация йалан апсуа-абаза диаспора йауакву, ажвлара йгьи аполитика уысхагIвчва, России Апсни ръачIвагIагIвчви акIавкIаздырыгIвчви, арыпхьагIвчва, астудентква. АзкIкIраква радгалагIвчва йшырхIвауала, ужвы йхпахауа азкIкIра ззынархазлуш йазхъвыцуа йалагахьатI.