Къарча-Черкес Республика йаланакIуа Апсуа кыт апны тшрыгIвырта гIахъыртIытI. Ауи йазынархата ауаъа йакIвшаз атшрыгIвраква рпны Апсны йауу атшы гIапхъныстI.

Барганджиа Саид

Кендал Барс зхьзу Апсны йауу акIвдыртш июнь а 14 КъЧР, Апсуа кыт апны аипподром агIахътIра йазынархаз атшрыгIвраква йрыланакIуаз анкъвакъвракI апны апхъагылара гIатнагатI. Ауи айгIайра ахъазла атшы зчIву Ардзынба Текин Лада Гранта автомобиль гIайквнадыргатI.

Аипподром йара ауи атшын йгIахъыртIытI. АтшрыгIвраква йрылан КъЧР абаза кытква, ареспублика анахахьанат акытква, Апсни Къабардпщи йгIартыцIыз асасчва.

Йапхъахуз атшрыгIвраква рпны йапхъагылагIвхаз

Атшква хвын йгIапхъандрыгIвтI. Метр 1200 рпны Псыжв кыт йауу Хвби Вадик йтшы Сабур айгIайтI, метр 1400 зымгIва рацкIыс ласыта Красногорск станица йауу Биджиев Таулан йтшы Эта гIагIвтI. Барокъва Къазбакь йтшы Дубай Ворлд Барс метр 1800 рпны йгIапхъныстI, метр 2400 рпны зымгIва йрапхъан Кендал Барс.

ЙцIыхъвахуз апхъныгIвра аипподром агIахътIтри йапхъахауа абаза тшрыгIвракви рыхьызла йакIвдыршатI. Ауаъа ЙынджьвгьчкIвын йауу Цекъва Замрат йтшы Хайбар айгIайтI.

Йазалху согIа йырттI зквпшырала йагъьта йгIалыркIгIаз атшыгIв – ауи Псыжв йауу КIьат Артур йакIвта йырпхьадзатI.

Анкъвакъврипхьадза гIаншаракI йазынархан. Ауи апшта йаъан Апсны ауагIа р-Абашта айсра йаладзыз айсчва, Апсуа йауаз афинансист ду Альи Мырзабакь ТIытIа йпа, йара ауи акыт йауаз боксла абжьагIвы АгIвдза МухIамад рыхьызла апхъныгIвраква.

АйгIайыгIвчва йрыртыз асогIаква зымгIва афермер Тльыс Назымби йадигалтI.

АтшырхIара ацIасква гIащаквыргылхра

Апсуа апны атшрыгIвырта шIыц агIахътIра Россия амш йаквдыршватI. Анкъвакъвырта акыт аунашвахъцIарти ауи аунашвачпагIв КIвыждза Ануари ацхърагIауата акыт йауу афермерква айщчва ТльысргIа Назымбии Назири йырчпатI.

АтшрыгIвраква джвыкврымцIаскIва йакIвшаз агвыргъьахъв айззара апны акыт рыхьызла йгIайззаз зымгIва сальам пха райхтI Апсуа ахIбачва рсовет знапIыцIу Тльыс Заудин.

Ауи йымщтахь йгIачважватI КъЧР а-Хъади а-Правительстви р-УнашвахъцIарта аунашвачпагIв Уаз Мурат, Адыгьа-ХIабльа район аунашвахъцIарта ахъада Дер Эдуард, Апсны тшрыгIвра спорт а-Федерация апрезидент Шулумба Милор, Апсны а-Фыр Йаган Ибрагим. Ауат дзачIвызлакIгьи Апсуа абзазагIвчва йрайхIвахIвтI, айщчва ТльысргIагьи йшырзыразу рхIватI.

«Алашара» жвлара адкIылара Черкесск апны йгIаныршу ахъвшара аунашвачпагIв Мыква Мурат адкIылара апрезидент, АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв Эгьзакь Мусса йтшазынархара дгIапхьатI.

«Тшыла анкъвакъвраква хIуагIа йанакIвызлакIгьи бзи йырбуз ларпшран. ГвыргъьахъвыкIгьи гьакIвымшузтI тшрыгIври тшуратласи (КIавкIаз ауагIахъаква рпны йгIаншата тшауацIыхра зауыз аспорт квпшыра: атшыгIвква атшква йшрыквчIвумцара йанхъвмаруа, йапшым атрюкква анырчпауа – аредакция ррытаразга) рыламкIва. Арат йрапшу анкъвакъвыртаква ауат ацIас пшдзаква йырхъазымкIва абазаква тшырхIарала рцIасква ргIаршIыцхрагьи йахъвуштI. УахьчIва абаза чкIвыныргIа атшква рахьыла йатахъхтI, атшчва рклубква гIандыршитI, тшыла амдараква адыргалитI, атшква гIадрыгIвитI. Ауатква бзипI. ХIазыгIальаматраква аквшвауата, хIадызкIылуаш хIщардата хIаъазтI», – йгIаликIгIатI йтшазынархара апны Эгьзакь Мусса.

Йара ауи апшта ауи ТльысргIа ртгIачва ркытлагIвчвагьи атшква бзи йызбауа зымгIвагьи йырзырчпаз асогIа ахъазлагьи, рцри кыт атшауацIыхра къару ду ъаларцIауа ахъазлагьи дрызхIвахIвтI. Эгьзакь Мусса афермерква архарджьра уысква рпынгьи, йгIащтIырхуа ауыс бзиква зымгIва рпынгьи адахIвраква шырзыйтахъу райхIвтI.

АтшырхIара ацIасква рунашва анхIхIвауазара йаццIара атахъыпI аипподром агIахътIри йапхъахуз абаза тшрыгIвраква радгалри йырзынархата адгалагIвчва абаза тшырхIара атурых гIазхIвауа буклет пшдзакIгьи шгIацIырщтыз.

Арат ауысква радгалра ахIатлара зквхIаз адгалагIв комитет йалан КIвыждза Олеко, Къванча Умар, Ныр АхIмад, Джьмакъвыл Бэла датшагьи агIвычIвгIвыс джьгарква. Ауат йшгIалыркIгIазла, акыт йауата уагIа щардагIв гIарыцIагылтI.

«ЩардагIвы йгIахIцхърагIарныс ртахъыта йгIахIыдгылуан, йапшым ауысква дара рыхъвда йхъарцIун: транспорт гIаура акIвызтынгьи, абаза рызкъква рмацIаура акIвызтынгьи, асасчва райгвара акIвызтынгьи, аконцерт адгалра акIвызтынгьи. ЗымгIвагьи хIырзыразпI», – йхIватI «Абаза» жвлара адкIылара аунашвачпагIв Къванча Умар.

Ауи йгIаликIгIатI ахIаракьатчпагIв Тльабыча Къарабакь, КъЧР гIахIврала акъральыгIва театр аунашвачпагIв Гаги Мурат, азвукорежиссер ХIвчвыкъва Къапльан, артист Меремкъвыль Ачар, ажурналист Дзыуа Аминат датшагьи агвыргъьахъв адгалра зкъару алазцIаз щардагIвы.

АгIвыра гIазхъыхIхыз: АНО «Алашара» асайт www.alashara.org