ПычIв айсра дыррала апроект шIыц ашIыпIа хъвшараква рыцынхарала АААК ахъвшара йджвыквнацIатI. Ауи йацыркIтI Апсны Республика Ахъахчара а-Министерстви «Апсуа хысра клуби».

Базба Селма

ЧкIвыныргIа райсра-патриот бжьари ауат айсыгIв ъачIвагIаквала рдырраква йрылархIари йырзынарху АААК апроект агIаныршара рыцIа паса – асквш 2023 агIан йапшым анйараква акIвшауата – йазхъвыцхьан. Ауат йрыуапI Донбасс Йшвыру Адивизия (ИБ «Пятнашка») аунашвачпагIв АгIвдза Ахра йынйарагьи, ареспублика Ахъахчара а-Министерства ауысхагIвчва рынйарагьи. Ари асквш апроект шIыц мгIва арттI.

ПычIв айсра дыррала апроект апкъ йтата йапхъахуз амдара Пачалиа В. йыхьыз зхъу ПакIващ кыт йапхъахауа аквтанай апхьарта апхьагIвчва рыхъаз йадыргалтI.

Апхъапхъа ачкIвынчва «Апсуа хысра клуб» йдырцатI. Ауаъа ауат абджьар анунапIыцIу шварагIвара шгIанумыршуш йазырбжьатI. Ахысра тшазырбжьауата апхьагIвчва абжьагIвчва йгIаддырбауамцара тамамта ушгылуаш, ушкIылпшуаш, абджьар шукIуаш, ушхысуаш ддырдыруан.

АААК пычIв айсра дыррала проект шIыц джвыквнацIатI
© АААК

«Апсуа хысра клуб» ауыс нарыскIьарала адиректор Соломко Денис апхьагIвчва ахIбачва ари йапшу атшыбжьараква рзадугалырныс магIныта йаму йхIватI:

«Апсны апны абджьар гIарысабапрала ацIасква хвы рзырбитI, шварацра бзи йырбитI. Са йшспхьадзауала, ауат ацIасква абджьар гIарысабапрала ауыжвгIанчIви аъащаквала йрыбагъьара, акъральыгIва хабза апкъ йтаргылра атахъыпI. Ауи ззысхIвауа – ачкIвын кIьарахвала йа кIарабинла дхысуа дубжьитIхIва – ауи дгьпатриотхум. Ауаса данубжьауа йхъа йатахъу тауыжьуазтын – ачкIвын тамамта дузыгIадзныргылуаштI. Ауыла йгIауахвырквын, а-Конгресс анхагIвчва йджвыквырцIаз анхара пкъы ацIапI».

Соломко йшихIвазла, йапхъахауата абджьар напIыла йызкIыз ачкIвынчва анйаракIла ъачIвагIагIвта йгьузычпушым, ауаса ауыс амагIны гIаргвынуыргIвырныс, ашварагIварадара ахабзаква дуырдырныс уылшуштI.

Ахысра клуб амщтахь апхьагIвчва атанк архъв йцатI. Ауаъа ауат экскурсия рзадыргалтI, танкгьи йаквдырчIван йынкъвыргатI. ПакIващ апхьарта апхьагIв Къварча Дамей йлахIвараква хIыцагIвишатI:

«ЙахьчIва хIара хIгвы йтымцIуаш щарда хIылахIхIватI, шIыцра щарда гIдыртI. АцIайква зымгIва атанк хIхъалын хIахъыкIвыргашатI. Ауи хIара хIыхъаз щарда гIанацIгIитI. Анчва дырзыразхатI ари амдара хIзадызгалыз!»

АшIыпIа хъвшараква рыцынхарала АААК ахъвшара аунашвахъцIагIв Жьыба Дмитрий апроект шIыц хачIвыта йархъйауа йхIватI:

«Ари ауыс Апсны Республика Ахъахчара а-Министерстви «Апсуа хысра клуби» рцхърагIарала йхIырхъйитIта – Анчва дырзыразхатI йъахIыцыркIуа! СгвыгъитI апроект бзира гIанацIгIушта, йалаквугьи йыргвапхушта».

Жьыба Дмитрий йгIаликIгIатI апроект йгIаланакIуа апхьарта апны зпрограмма пычIв айсра дырра алу ачкIвынчва шракIву.

«Ари айсра ъачIвагIа гIалызхра зтахъу, айсра наукаква йырмагIну здырныс зымагIальамату рыхъаз уызгIвымсхыз лшарапI», – йхIватI Жьыба.

АдгалагIвчва ари йапшта ужвыгьи хвамдаракI акIвдыршарныс рмурадпI.