Аменю
25 Июнь 2024
14:16
ТшанцIара

Адуней
апсуа-абаза
конгресс

Адуней апсыуата, абазата йыкву адхIкIылитI

Татаршвауа МухIарби

22.07.2019 12:45 АгIвычIвгIвысдуква 21797
Татаршвауа МухIарби «йыхIваспа хьапщ»: абаза хирург дангIадрийыз амш йадахIвуата

Июль а 22 сквшы 66 йхъыцIитI йбергьльу абаза хирург Татаршвауа МухIарби. АААК ахабарргарта портал ари агIвычIвгIвыс джьащахъва йбзазари йынхари йгIарыквчважвауа абзагIвра аднагалтI.