Аменю
19 Июнь 2024
03:32
ТшанцIара

Адуней
апсуа-абаза
конгресс

Адуней апсыуата, абазата йыкву адхIкIылитI

Лента событий ВААК

    Вернуться к ленте
27.02.2024 18:14
СогIвым, Апсны Республика

Апсны Республика а-Президент Бжаниа Аслан ЧкІвыныргІа рдуней фестиваль йалакву дрынйатІ.

СогІвым, Аминистрква р-Кабинет алачІварта пещ апны Апсны а-Президент Бжаниа Аслани чкІвыныргІи ранйара акІвшатІ. Анйара ЧкІвыныргІи спорти руысквала АкъральыгІва комитет йаднагалтІ.

Анйара апны асквш 2024 агІан йакІвшуш БРИКС акъральква рхъвмарраква, Айгвара адуней хъвмарраква Апсны аспортсменква шрылазлуш, йара ауи апшта Апсны йауу агвып ЧкІвыныргІа рдуней фестиваль (ВФМ) йшалазлуш йалачважватІ.

Адуней апсуа-абаза конгресс сынчІва мартІ а 1 йгІашІарышвта а 7-дза «Сириус» шта апны йакІвшуш ЧкІвыныргІа рдуней фестиваль рыхІазыррала йгьи йакІвыршарала АдгалагІв комитет йалапІ. ЧкІвыныргІи физкультури ртшауацІыхрала ААК ахъвшара аунашвахъцІагІв, АдгалагІв комитет йалу Берзениа Валерий йхІпыру афестиваль йауацІыхта даквчважвауата доклад гІайчпатІ.

Афестиваль Россия йгьи агІвыма къральква йгІартыцІта бизнес, хъабарргара, къральла ацынхара, культура, науки арыпхьари, спорт датшагьи абзазара ахъатаква йырпщылу апхъагылагІвчва шІата 20000-гІв гІадгылуаштІ.

Апсны йауатагьи ауаъа швкІгІвы раъара цуштІ, ауат йрыуапІ АААК анхагІвчва Берзениа Валерийгьи Симониа Херсонгьи. Ауи амщтахь мартІ а 10 ВФМ ашта программа джвыквырцІуштІта мартІ а 17-дза йнайуаштІ. Ауи апкъ йтата чкІвыныргІа Москва апнынгьи хымшкІла йгІашІасуата акъала ду 30 йрыуата зджьара йзыцуштІ.

0
Аквчважвара гьаъам