Аменю
20 Июнь 2024
16:18
ТшанцIара

Адуней
апсуа-абаза
конгресс

Адуней апсыуата, абазата йыкву адхIкIылитI

Лента событий ВААК

    16 Май 2024
16.05.2024 17:13
Ткъварчал, Апсны Республика

Жвлара проектлыхрала тшыбжьара акІвшатІ Ткъварчал апны

Атренингква адызгалуа мурадта йрымапІ чкІвыныргІа апроектква тамамта йыргІвуа, сабап алатагьи йдырхъйахуа йазырбжьарныс.
Жвлара проектлыхра ащатаквала атшыбжьара гІвымшкІ руацІа Воронов Ю.Н. йыхьыз зхъу Ткъварчал 2-хауа аквтанай апхьарта апны йакІвшатІ. Ауи акІвйыршатІ чкІвыныргІа радкІылара «IQan» аунашвачпагІв Цквитариа Мате.
Атшыбжьараква рымщтахь апхьагІвчва гІвпроекткІ дрыхІазыртІ: акъала апны чкІвыныргІа рклуб гІахътІра йгьи тренинг акІвыршари анышвкъваратапсартаква ргылри гІазцІазкІуа псабарахчарала апроект. Акомиссия йшщаквнаргылызла, ахча чкІвыныргІа рклуб гІахътІрала апроект йазалырхуаштІ. Ауи архъйара уыжвласыла йалагуштІ.
Жвлара проектлыхра ащатаквала апроект Адуней апсуа-абаза конгресси чкІвыныргІи спорти руысквала Апсны Республика АкъральыгІва комитети йацдырхъйауа проектпІ.

0