АААКи репатриацияла Апсны РеспубликаакъральыгIва комитети СогIвым апны КIавкIаз айсрайаладзкваз рхъмаштылра ахьызла аджьабара айззаракваадыргалтI.

Барганджиа Саид

КIавкIаз айсра йаладзкваз рхъмаштылра ахьызлаАпсны апны май а 21 атшын амшын атшпы апны АщамакIачвамзи НартргIа рымци адыркIытI.

Аджьабара йазынархаз ауысква йрыуата тшынла Апсныадрама театр апны убых уагIахъа ррыцхIагIа йгIаквчважвауаЩынкIвба Баграт йроман «Йхъысыз йрыуата йцIыхъвахауа» йгIахъыху аспектакль гIадырбатI. Ауи апны чкIвыныргIартеатр актерква гIахъвмартI. КIавкIаз айсра йаладзквазрхъмаштылга син адзхъа амш шабгу айсра агIаншараквиауагIа ртгари гIазырбауа архив суратква ргIарбарта адгалан.

Аджьабара йазынархаз ауысква адыргалтI Адуней апсуа-абаза конгресси репатриацияла Апсны Республика акъральыгIва комитети.

«ХIара хIгьхъымчIватI, хIуагIахъа бзаркIвапI»

Ахъвлапын йазалхыз апрограмма ахъвы аналагушыз асахIата 8 йаргванхауата СогIвым адзытшпурам ауагIа йдырчвытI. Атшчва йдучвамыз ргвыпи амзаркIква знапIыцIаз ауагIирапхъа йгылата ауат Багапщ Сергей йыхьыз зхъу агьагьараапны колонна ауырата йалагылын адзытшпурамламцаАмхIаджьырква рхъмаштылга син ахьыла йджвыквылтI.

«СыгIвзачви сари аколонна хIрылалырныс хIгвыйгьтамызтI, ахъаз тIакIв хIамдарныс хIгIайын, ауаса арат зымгIва аныгIба хIамайчважвауата хIрылагылын КIавкIаз айсра йаладзкваз рхъмаштылга синдза хIымгIвайстI», – ллахIвараква хIыцагIвылшатI Барцыц Инесса.

Инесси лыгIвзачви йгьырхъазым згвы гIазыцIаста аколоннайрылагылта амгIвайсра йалалыз. АмгIва аурала ауиасатырква йрылахIун. Аколонна асин апны йшнадзазйаквшахIатхауата Абыкь (метIркIи бжакIи аъара зыуру, акIамбыщ абжьы йашIырпшу быжь ду гIазтыцIуа ауагIаръамапсыма – аредакция ррытаразга) абжьы гатI.

Асин агьагьарагьи уагIа айззатI. Ауат ахъмаштылга ащапIыахIврапшдзаква щтIарцIауа йалагатI. ХIврапшдза щтIазцIузйрылан акъраль аунашвачпагIвчва,  арепатриантквартгIачваква, Адуней апсуа-абаза конгресс йалакву, ажвларауысхагIвчва.

АРИ АГIАНШАРА АВИДЕО АПШРА >>

АРИ АГIАНШАРА АСУРАТЛЕНТА АПШРА>>

Лагъь КIавкIаз йауата зтахъырала Апсны апны йайсызаветеранква рыцынхара ауысквала апрезидентйкьангьашагIв Аджьынджьал Рисмаг май а 21 «апсуа уагIаргвы зрымчуа мшыта» йпхьадзитI.

«ХIара хIгьхъымчIватI, хIуагIахъа бзаркIвапI, ауагIахъатшауацIырхуаштI, ари ахъмаштылра амшгьи заманкIанагIвсра арепатриантква рпсадгьыл йъагIайхыз йазынархугвыргъьахъв мшхуштI», – дгвыгъитI ауи.

Репатриацияла АкъральыгIва комитет хIабашталагIвчварабадыррала ахъвшара аунашвачпагIв Хвтаба Инал йгвыйасуата йхIвитI цIыпх апандемия йгIалцIла акомитетахъмаштылра амш йазынарху ауысква радгалрайшзаламлыз. 

«ХIуагIа, КIавкIаз шабгу ауагIахъаква рыхъаз ари магIын дузму мшыпI. Арат ауысквагьи хIтурых хIаквчважварнысужвыгьи лшаракI гIахIыртитI, йара акIвпIта, щардагIвы, йалкIгIата чкIвыныргIа, ауат йрыцхIагIаз агIаншаракварыхъазла йырдыруа мачIпI. ХIтурых хIхъаштылырквынуачIвымш гьхIызгIаталуашым», – йгвыргIва йхIватI ауи.

АщамакIа аркIра

АхIврапшдзаква анщтIарцIа амщтахь апсуа артисткваатурых йгIалахаз ашвакви ауысакви гIархIватI. Йбергьльуапсуа ашвахIвагIв, зыхьыз дута йгаз «Апсны-67» апсуа гвыпрсолистка Гвынба Людмила айсра агIангьи ауи амщтахьгьиауагIахъа шабгу ррыцхIагIи рпсадгьыл йтгари йырмузыкасимволхаз агара ашва «Шьышь нани» лхIватI.

Ауи ашва гауата Трыквшта йауата зпсадгьыл йгIайхызТванба Къадыр апсуаква рчвамза АщамакIа айыркIытI. Ауиамщтахь ауи тшихIвахтI йгвы швабыж йштыртыруаз, ачвамза ъадзайыркIуаз йапхъанчIвикви ауат злазагIаншаракви дшрызхъвыцуаз.

«Ауат асквшква ргIаншараква гьхIхъмаштылстI. ХIпсадгьылйанакIвызлакIгьи хIгвква йыртазара атахъыпI. Ауи агIанхIъанызлакIгьи хIпсадгьыл хIаргванызлуштI», – йхIватI ауи.

ЦIыпх апшта сынчIвагьи йымбылуата йгIанхаз ачвамзаачваба рахъваква йаъаз зымгIва йрыларшахтI.

КIавкIаз айсра йаладзкваз анырджьабауа амш агIанАщамакIа чвамза аркIрала ацIас асквш 2020 агIан Адунейапсуа-абаза конгресс йгIаланагатI. АААК апхIвыс советкварунашвачпагIв Ардзынба Гета йшгIалылкIгIазла, ари амш«рыцIа уагIа щардагIв шаднакIылуаш, ауагIахъа йшрымшугIазырбауа лкIгIара шамазлуш апшта» аконгресс щардаачпитI.

«Ауи акIвпI ари гIвысквшахауата хIара апсуа жьийыгIвчварцIасква зхчауа Дзидзариа Тимури хIорганизация гIвзабзита йаму Аргвын Къадыри рыцта АААК анхагIвчварнапIквала йырчпаз АщамакIа захIыркIуа», – лхIватI ауи.

ЙхIыщтагIайуаш абанпараква йрызгIаныжьра

Ардзынба Гета йшылхIвауала, рыцIа уагIа щарда азыркIкIраахIатырла АААК аконгресс ашIыпIа хъвшараква йрылузымгIва гIанарайгватI. КIавкIаз айсра йаладзквазрхъмаштылра мшы агIан СогIвым йгIайтI Дранда, Уарча, Киндга, Пицунда рпны йгIаныршу ашIыпIа хъвшаракваргIащтийыгIвчва.

«ХIара хIызшIытра згIата йхIызгIайыз зымгIва хIырзыразпI. Ауат апхьартаква рапхьагIвчвагьи рыцгIаргтI. Ауи магIынду амапI – асабиква араъа йаъата ахIбачва рлахIваракваанырбауа. Ауи акIвпI абанпараква абазырдыруа, агIамтакваапызщылуа. ХIаргьи (АААК – аредакция ррытаразга) ауизакIыла хIъацхърагIауа швабыж хIайгвыргъьитI», – лхIватIАрдзынба Гета.

Ари айззара йъагIазшIыртыз ахъазла Адуней апсуа-абаза конгресс дшазыразу лхIватI Дранда апны йгIаныршуашIыпIа хъвшара аунашвачпагIв Цвижба Мзия.

«Ари йапшу ауысква зымгIвагьи рылазара атахъыпI. ХIараапхьагIвчвагьи арыпхьагIвчвагьи хIыцта хIгIайтI. ХIысабиква щарда рдыртI, «Йхъысыз йрыуатайцIыхъвахауа» йапшытI. АцIайквагьи хIаргьи хIлахIваракващардапI», – лхIватI Цвижба.

Аджьабара уысква алдыргауата амшын ахIврапшдзааларпаква хъыржьылтI, НартыргIа рэпос йгIанахIвауаНартыргIа рымцагьи адыркIытI.

КIавкIаз айсра йаладзкваз ансисквша май а 21 агIанйырджьабитI. Ауи амш асквш 1864 агIан Кбаада сырт (ужвы – Россия йаъу Атшшара Къапщы – аредакцияррытаразга) апны асквшква 1817-1964 рагIан йакIвшаз, уагIа зкьышвыгIвпхьадзара рпсадгьыл анцIралайрыквызхыз КIавкIаз айсра ъалгаз дыртлапIауата айсрапарад акIвдыршатI. АуагIа тгIачвала Осман ИмпериялайхъыстI, уацIыхъван абзазара ауат адуней шабгулайамцIнапсахтI.