Хабардъа йыдзыз рдуней мшы ансисквша август а 30 атшын йакIвшитI. Апсны апны хабардъа йыдзыз рщардагIв Апсны ауагIа р-Абашта айсра агIан зыщта рмаухыз

Ардзынба Аста

Август а 30 атшын хабардъа йыдзыз ауагIа йырдуней мшыпI. Апсны ахъазла ари атшын магIны зму джьабара мшыпI: а-Республика апны жвабапхьадзарала атгIачваква ръахIыльчва аргванква рпхыцIа шцаз рымдыруа йгIанхатI.

Апсны апны хабардъа йыдзта ашIыпхьадзара швъаква йрыншвалыз рщардагIв асквшква 1992-1993 рагIан Апсны ауагIа р-Абашта айсра анакIвшуз йыдзыз ракIвпI. РъахIыльчва щарда цIуата йгьгвыгъахуам ауат абгата йрынйахырныс, ауаса йъамудзахыз рпсхъа хъвадиква йшацIасу апшта йыцIарцIахырныс йаздзышитI.

Ауат хъадаса гьрыздыргылуам

Ауат ауагIа – хабардъа йыдзкваз – рнышвынтараква угьызрыдгылуашым, ауат хъадаса гьрыздыргылуам. Ауаса а-Республика абзазагIвчва ауат рхъмаштылра датша амальла квырмыш азырчпитI. Согъвым АмхIаджьырква рдзтшпурам апны йрыжвуа дзы гIазтыцIуа фонтан хвыцкI йаквгIву араса йгIанахIвитI: «Ахъмаштылра акIвпI хIара хIгIазтрымцуш джьанатзаджвыкIта йаъу».

Аскульптор Лабахуа Архип йчпаз йгьи асквш 2011 агIан Апсуа къральыгIва драма театр апахь йдыргылыз ари афонтан акIвпI заъарта шIыпIа бергьльым ауагIа йырхъмаштылга чвахъабагазаджвыкIта Апсны йтагылу. Автор ауи дамыгъата йпхьадзитI: афонтан адзы ъадзагIатыцIуа хабардъа йыдзыз ауагIагьи гьырхъаштылуашым. Ачвахъабага аквта йалагылапI ауагIа йырмаухуа рцриква ргвы йтата йшгIабзазаркIвауа гIазырбауа йдучвам аджьаз скульптура композиция.

Атеатр апахь йгылу афонтан ауагIа ргвы йтымцIуата йту йбылуа ахъмаштылра ашахIатква йрыуазакIыпI. Ауаса йхъаду ари акIвпI: акъраль ауацIа айсра аналга йгIашIарышвта сквшы 25 райхIа цIитIта хабардъа йыдзыз рпхыцIа агIащаквыргылхра знархару йапымшвтуа анхара акIвшитI.

Айсра ахьыгIа

Асквш 2010 йгIашIарышвта Аджьуар Къапщ адуней комитет йадыргалитI асквшква 1992-1993 рагIан йакIвшуз айсра апны хабардъа йыдзыз рзыпшгIара ауысла Грузии Апсни ргIащтийыгIвчва ранйараква. Арат анйараква рпны ахъатаква хабардъа йыдзыз ауагIа рхъвадиква ыцIата йызквдырпшуа ашIыпIаква руысла йырдыруа абархIвитI.

Хонелиа Аида акырт-апсуа айсра ацIыхъва йыдзыз лаща Хонелиа Эдуард дйыквчважвитI

Аджьуар Къапщ адуней комитет ацхърагIарала асквшква 1992-1992 рагIан а-Республика апны айсра йаладзыз зпсхъа хъвадиква бергьльым айсыгIвчва шIыц-шIыц йгIацIырххитIта йдырхъвыхитI. Архъвыхра нхараква акIвдыршитI антропология археология ауысла адуней апны зъазара бергьльу аэкспертква. АйсыгIвчва рпсхъа хъвадиква рэкспертиза Хорватия акъала Загреб а-ДНК лаборатория апны йырчпитI.

Цысквша руацIа джьгарта йакIвшаз эксгумацияла анхара йагIарбагата Аджьуар Къапщ адуней комитет аъачIвагIагIвчва Апсны апны йгIараутI 431 йнадзауа апсхъа хъвадиква. Ауат йрылата йгIадрыбергьыльтI апхъала хабардъа йыдзта йырпхьадзуз уагIа 163-гIвы рчIвква.

Апсуа хъата йгIарыртхтI 42-джь рпсхъа хъвадиква. Ауаса айсра агIан зъахIыльчва хабардъа йыдзыз тгIачва 127 уыжвгIандзара йазпшитI ауат йырпхыцIахаз рдырныс ртахъыта.

Айсра йаладзыз рпсхъа хъвадиква рзыпшгIара, ауат зчIву агIвычIвгIвысква ргIарыбергьыльра знархару анхара акIвшаркIвитI. УахьчIвала йгьгIадымрыбергьыльстI Апсны ачIвыла апны 268 йнадзауата йгIарауыз ахъвадиква йырмагIну, йауа ухIварыквын хабардъа йыдзыз ръахIыльчва рыуа азджьакI р-ДНК ашвапха рыртырныс йгьхIазырым. ЩардагIвы ари ауыс дара рхъвыцща азрымапI. АзджьакI ари атема ауи аъарала йырчвхIатлапIта йалачважварнысгьи гьыртахъым, рхIвитI Аджьуар Къапщ ауысхагIвчва.

Апсны апны асквшква 1992-1993 рагIан йакIвшуз акырт-апсуа апшIагылра апны хабардъа йыдзыз ауагIа йырзыпшгIаркIвитI. Хабардъа йыдзыз рзыпшгIара знархару апрограмма йалакву рынхара агIарбараква йрыквчважвитI
© Аджьуар Къапщ адуней комитет

Асквш 2019 апрель мыз агIан Согъвым апны асуратква ргIарбарта акIвшатI.  «ХIара хIазпшитI» зхьзыз аэкспозиция йгIанарбун хабардъа йыдзыз рзыпшгIара знархару Аджьуар Къапщ адуней комитет апрограмма Апсны апны йшынхауа. АгIарбарта ангIахъыртIуаз Апсны апны Аджьуар Къапщ адуней комитет амиссия ахъада Забалуев Максим араса йхIватI: «Айсра йаладзыз ртгIачваква рцриква йырпхыцIахаз рдырныс хвитнагIа рымапI. Ауат ахвитпI ръахIыльчва ъацIу рдырныс, ауат рнышвынтараква йрызцата квырмыш рзырчпарныс ахъазла… Апрограмма апхъахьылагьи йынхуштI, Апсны ашIыпIаква зымгIва рпынгьи йырщыз рнышвынтараква ъану хIазыпшгIуштI».

Аджьуар Къапщ адуней комитет апрограмма апкъ йтата апсуа ры йрыуата йгIадрыбергьыльыз дзачIвайсгIвызлакIгьи а-Республика апны чIахIра йзырчпауа датацIарцIахтI. Ауипхьадза айсра амщтахь сквшы гIважва райхIа шцIызгьи апсуа уагIа ауи агIамта йтагылхызшва рыла йгIацIалитI. АуагIа ййыхызшва йырбуз айсра ахвыртаква атагIарызшIыцхитI.

Жвасквшапхьадзара рымщтахь йгIардырхыз агIвы

ЙалкIгIата асквш 2015 апхын зхабар газ гIаншаракI Апсны шабгу джьащахъварадзата йырзалтI.

Очамчыра район йаланакIуа Члоу кыт йауаз Инапшба Борис асквш 1993 мартI агIан йакIвшаз агвыквсра апны дырщытI. Ауи агIан апсуа айсыгIвчва Согъвым йагвыквсын йгьгIардамыхIвтI, щтахьла йгIатхъахтI, ауаса Борис йпсхъа апсуа ры ъанымыз Гвмиста арма тшпы йгIаквхатI.

Айсра апны Апсны анайгIай амщтахь – асквш 1993 октябрь мыз агIан – айщчва нышвынтара йыцIаз айсыгIвчва дзачIву гIаудырхуашта йгьаъахмызтI. Ауаса Борис йани йаби рпа йчIвыта йырпхьадзаз ахъвади нарахвхын Члоу кыт аткъвым рнышвынтара апны йыцIарцIахтI.

Бейа Мзиа асквшква 1992-1993 рагIан йакIвшуз акырт-апсуа апшIагылра апны хабардъа йыдзыз лхъапщыла дшизыпшгIауа даквчважвитI
© Аджьуар Къапщ адуней комитет

Зхъа щтIазцIаз айсыгIв, Апсны а-Фыр йхъапщыла Бейа Мзиа ауи агIан ахIбачва дгьырпырамстI, ауаса лара йшылхIвахызла агвыгIвбара дгьаунамщтуазтI. Ауи ахIатырла Апсны апны адуней программа нхауа йаналага, Согъвым Айсра а-ЧIахIра апарк апны йыцIата йбергьльымыз айсыгIвчва йырмагIну щаквдыргылырныс ахъазла йгIацIырххуа йаналага ауи а-Республика а-Министрква р-Кабинет апны хабардъа йыдзыз руысла йгIаныршаз акомиссия тшырзыналырхатI. РыцIа йбаргвыз ауыс лхъапщыла йцриква апрограмма йалалта р-ДНК ашвапха рыртырнысла йадыргылра акIвын.

УадыргIвана йшгIацIцIхызла ауи дгьымгIващатI. Инапшба Борис йпсхъа хъвади цIабыргыта йъацIаз Айсра а-ЧIахIра апарк анышвынтара апны акIвын.

Асквш 2015 июнь а 21 агIан атгIачва амаль раутI Инапшба Борис йпсхъа хъвади рткъвым анышвынтара апны йыцIарцIахырныс. «Ужвы спсы тынчхатI, йауа ухIварыквын хIпа йаба йнышвынтара ъану йдыритI, ауи йгIайтынхауагьи йырдыруаштI йцата квырмыш ъарчпуш», – лхIватI ауи агIан Мзиа.

ЙшанадзыкIьара хIбзата хIгIанхара атахъыпI

«ХIара йцIакIыта хIгьырзыквчIвакьуашым, хIапшIагылуаштI», – Апсны ауагIа руысагIв Аджьба ТIаиф йымшгIвыра апны араса йаницIан амшпхьадзарагьи ацIайыргылтI: «октябрь а 9, хваша».

Ауи асквш 1992 октябрь мыз акIвын, Апсны апны гIвымызкI цIуата айсра акIвшун.

Йара ауи ахваша, октябрь а 9 атшын, абджьар змаз акырт гвардеецква гвыпкI йнадзауата ауысагIв датшагьи хъачваквакI йыцта Согъвым апны йъабзазуз атдзы йгIаджвылырдан йбергьльым анархартала йджвыквыргатI. Ауищтара Аджьба ТIаиф йпхыцIа шцаз гьбергьльым.

Аджьба ТIаиф агвлачва зымгIвагьи йшырбуз щыбжьан агвы дыркIытI. Йхъапщыла данылкъвыцIуаз дызлалыхIваз закIыпI – йгIадзынгылуа асабиква ари азаман шаъазла ацIабырг рзынадзарныс ахъазла йхъатачIв архиви ймшгIвыра мадза анапIлагIвыри агъачва йырчвыгIалхчарныс.

Айсра йапхъахуз амшква рпны йгIашIарышвта ауысагIв йыгIвуаз амшгIвыра айсра амщтахь «ЙшанадзыкIьара хIбзата хIгIанхара атахъыпI» зхьзу книгата йгIацIырщттI. Арат ажваква ауи йызнымкIва йхIвалун амшгIвыра анапаква рпны.

Йырзахвам агIарбараквала, апсуа уысагIв Аджьба ТIаиф джьабагIа щарда йдырбахьата дырщытI. ДъацIарцIазгьи гьбергьльым.

Ауи йпхыцIа шцаз йалкIгIата гвыргIва азрымапI апсуа жвлара. Ари ауыс хъадата йгIагылитI Аджьуар Къапщ адуней комитет аунашва йацIата хабардъа йыдзыз йырзынархата йакIвшауа акырт-апсуа анйараква зымгIва рпынгьи.

Асквш 2014 агIан Аджьуар Къапщ адуней комитет аъачIвагIагIвчва апшгIара нхараква акIвдыршатI, ауаса йъагвыгъуз Согъвым район йаланакIуа Акапа кыт апны нышвынтаракIгьи аъамкIва йщаквдыргылтI. Ауыс йхътIыта йгIанхатI. Агата йаъазтынгьи агIвымакъраль экспертква йшырхIвауала, зны йгIарыдамхIвызтынгьи апшгIара гьашIадрысуашым. Йауа ухIварыквын, йшырхIвауа апшта, йцIыхъвахауа айсыгIв йпсхъа нарымдаскIва айсра цIхъва гьачпум.