4589

Сара ара сколлегацәа срыцны сыҟоуп. Уара арахь аԥсшьаразы уаама? Сара арахь аԥсшьаразы сааит. Шәара арахь аусуразы шәаама? Сара арахь аусуразы сааит.

Сара ара сколлегацәа срыцны сыҟоуп.
Уара арахь аԥсшьаразы уаама?
Сара арахь аԥсшьаразы сааит.
Шәара арахь аусуразы шәаама?
Сара арахь аусуразы сааит.